Cách tính lương hưu năm 2022 đơn giản & chính xác

Lương Hưu giành cho những người đã về hưu hoặc nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là cách tính lương hưu được cập nhật mới năm 2022, cách tính đơn giản & chính xác nhất.

Cách tính lương hưu năm 2020

1. Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện : nếu nghỉ hưu từ năm 2020, người lao động phải có 20 năm đóng BHXH trở lên, đồng thời đủ 55 tuổi so với nam, 50 tuổi so với nữ và bị suy giảm năng lực lao động 61 % trở lên .

Tuy nhiên, cách tính lương hưu lại không có sự khác biệt so với trước đây, vẫn thấp hơn lương hưu khi nghỉ đúng tuổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1 %, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Tỷ Lệ do nghỉ hưu trước tuổi .

Ví dụ: Bà Lan bị suy giảm khả năng lao động 63%, nghỉ việc hưởng lương hưu vào tháng 01/2020 khi đủ 50 tuổi 01 tháng. Tính đến thời điểm nghỉ, bà có 28 năm đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà được xác lập như sau : 15 năm đóng BHXH = 45 % ; 13 năm đóng BHXH còn lại = 13 x 2 % = 26 % . Nếu nghỉ hưu đúng tuổi, bà Lan sẽ được hưởng 45 % + 26 % = 71 % mức trung bình tiền lương / thu nhập tháng đóng BHXH . Tuy nhiên, bà Lan lại nghỉ hưu khi 50 tuổi 01 tháng ( nghỉ trước tuổi 55 là 04 năm 11 tháng ) nên tỷ suất hưởng bị trừ = 4 x 2 % + 1 % = 9 % . Vậy tổng tỷ suất hưởng lương hưu của bà Lan khi nghỉ hưu trước tuổi = 71 % – 9 % = 62 % Kết luận : bà sẽ được nhận lương hưu mỗi tháng bằng 62 % mức trung bình tiền lương hàng tháng đóng BHXH .
Mọi Người Cũng Xem   3 Cách nhắn tin Instagram trên Máy tính mới nhất 2020
Người lao động đang lãnh lương hưu Người lao động đang lãnh lương hưu

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

Theo luật, đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu là người lao động phải có tối thiểu 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi so với nam, 55 tuổi so với nữ mới được hưởng lương hưu .

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng (tối đa 75%) x Mức thu nhập hàng tháng đóng BHXH

Đối với lao động Nam (nghỉ hưu từ 01/01/2020): Tỷ lệ hưởng 45% tương ứng với 18 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Đối với lao động Nam (nghỉ hưu từ 01/01/2020) Đối với lao động Nam VD1 : Ông X thao tác trong điều kiện kèm theo thông thường và đến năm 2020 đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời gian nghỉ, ông X có 28 năm đóng BHXH. Lương hưu hàng tháng của ông được tính : 18 năm đóng BHXH = 45 % ; 10 năm đóng BHXH còn lại = 10 x 2 % = 20 % . Vậy lương hưu hàng tháng của ông X sẽ bằng 65 % mức trung bình tiền luong hàng tháng đóng BHXH . – Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 : Tỷ lệ hưởng 45 % tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2 % . VD2 : Giả sử năm 2025, ông Y nghỉ hưu do nhiễm HIV / AIDS trong quy trình thao tác, ông có 32 năm đóng BHXH . Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông xác lập như sau : 20 năm đóng BHXH = 45 % ; 12 năm đóng BHXH còn lại = 12 x 2 % = 24 % . Kết luận : khi nghỉ hưu, mỗi tháng ông Y nhận được 69 % mức trung bình tiền lương hàng tháng đóng BHXH . VD3 : Ông Z là công nhân khoan nổ mìn ( việc làm nguy khốn ). Năm 2021, ông nghỉ hưu khi đủ 58 tuổi và có đủ 15 làm việc làm này với 35 năm đóng BHXH .

Mức lương hưu hàng tháng của ông được tính: 19 năm đóng BHXH = 45%; 16 năm đóng BHXH còn lại = 16 x 2% = 32%.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tạo Nhắc Nhở Trên Máy Tính, Thiết Lập Nhắc Nhở Cho Ghi Chú Của Bạn

Xem thêm: Ý nghĩa biển số xe phong thủy | Cách xem biển số xe mới nhất

Tổng tỷ suất hưởng lương lưu theo số năm đóng BHXH của ông B là 77 %, tuy nhiên theo lao lý, tỷ suất này tối đa chỉ 75 %. Vì vậy, hàng tháng, ông Z sẽ nhận được lương hưu bằng 75 % mức trung bình tiền lương hàng tháng đóng BHXH .

Đối với lao động Nữ (nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020 trở đi): Tỷ lệ 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Đối với lao động Nữ (nghỉ hưu từ 01/01/2020) Đối với lao động Nữ VD1 : Bà Trang thao tác trong điều kiện kèm theo thông thường. Năm 2020, bà nghỉ hưu khi vừa tròn 55 tuổi và có 30 năm đóng BHXH . Lương hưu hàng tháng của bà được tính dựa trên tỷ suất hưởng : 15 năm đóng BHXH = 45 % ; 15 năm đóng BHXH còn lại = 15 x 2 % = 30 % . Tổng hợp lại, lương hưu của bà Trang sẽ bằng 75 % mức trung bình tiền lương hàng tháng đóng BHXH . -> Như vậy, Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi và trường hợp đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu chỉ cách nhau 5 năm

Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

3. Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2022

Mức lương hưu thực tế = Mức lương hưu tính theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (1) + Mức điều chỉnh (2)

Trong đó : ( 1 ) : Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2 % đến mức tối đa bằng 75 % . ( 2 ) : Được tính bằng mức lương hưu nêu trên nhân với tỷ suất kiểm soát và điều chỉnh tương ứng với thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội và thời gian mở màn hưởng lương hưu. Cụ thể bảng dưới đây :
Thời gian đã đóng BHXH % điều chỉnh năm 2020
20 năm 3,64%
20 năm + (01 tháng đến 6 tháng) 3,93%
20 năm 07 tháng – 21 năm 4,21%
21 năm + ( 01 tháng đến 06 tháng) 4,48%
21 năm 07 tháng – 22 năm 4,75%
22 năm + (năm 01 tháng đến 6 tháng) 5,00%
22 năm 7 tháng – 23 năm 5,25%
23 năm + (01 tháng đến 6 tháng) 5,48%
23 năm 07 tháng – 24 năm 5,71%
24 năm (01 tháng đến 06 tháng) 5,94%
24 năm 07 tháng – 25 năm 6,15%
25 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 5,45%
25 năm 07 tháng – 26 năm 4,78%
26 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 4,12%
26 năm 07 tháng – 27 năm 3,48%
27 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 2,86%
27 năm 07 tháng – 28 năm 2,25%
28 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 1,67%
28 năm 07 tháng – 29 năm 1,10%
29 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 0,54%
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách đăng status Zalo trên máy tính và chỉnh sửa bài đăng
VD : Năm 2020, bà Ngọc 55 tuổi và có 25 năm đóng BHXH, đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu theo lao lý. Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH là 5.200.000 đồng / tháng . Mức lương hưu bà Ngọc nhận được nếu nghỉ hưu vào năm 2020 được tính như sau : – Mức lương hưu tính theo lao lý của Luật Bảo hiểm xã hội năm trước : 15 năm đóng BHXH = 45 % ; 10 năm còn lại = 10 x 2 % = 20 %. Tổng là 45 % + 20 % = 65 % . Chỉ với cách tính này, lương hưu bà Ngọc nhận được sẽ bằng 65 % x 5.200.000 đồng / tháng = 3.380.000 đồng / tháng . – Ngoài ra, với 25 năm đóng BHXH, bà còn được nhận thêm một khoản tiền tương hỗ với tỷ suất 6,15 % và bằng 6,15 % x 3.380.000 đồng / tháng = 207.870 đồng / tháng .

Kết luận, mức lương hưu thực tế của bà Ngọc bằng 3.380.000 đồng/tháng + 207.870 đồng/tháng = 3.587.870 đồng/tháng.

Bên trên là một số bước đơn giản để tính lương hưu năm 2020 đơn giản & chính xác nhanh nhất. Chúc bạn thực hiện thành công

Xem thêm : Cách tra cứu mã số thuế cá thể

Related Posts

About The Author

Add Comment