Mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 về tinh giản biên chế

Mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 về tinh giản biên chế

Mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 về tinh giản biên chế : Luật sư cho tôi xin hỏi, tôi là giáo viên công tác làm việc được 30 năm, hiện mức lương ….

MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP KHI NGHỈ VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH 108

Câu hỏi của bạn :

Luật sư cho tôi xin hỏi, tôi là giáo viên công tác làm việc được 30 năm, hiện mức lương của tôi là 7 triệu. Nếu xin nghỉ theo nghị định 108, thì mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 là được bao nhiêu ? Luật sư tính thành tiền giùm tôi khoảng chừng bao nhiêu ? Cảm ơn luật sư .

Câu vấn đáp của luật sư : Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp lý qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau : Căn cứ pháp lý :

Nội dung tư vấn mức hưởng chế trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 .

   1. Quy định pháp luật về các chế độ hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108.

Căn cứ theo điều 8 và điều 10 Nghị định 108 / năm trước / NĐ-CP lao lý : Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi “ 1. Đối tượng tinh giản biên chế pháp luật tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi so với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ mười lăm năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chính sách hưu trí theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chính sách sau : a ) Không bị trừ tỷ suất lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi ; b ) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với pháp luật về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội ; c ) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác làm việc, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác làm việc có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 50% tháng tiền lương . 2. Đối tượng tinh giản biên chế pháp luật tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi so với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chính sách hưu trí theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội và chính sách lao lý tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội ; 3. Đối tượng tinh giản biên chế lao lý tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi so với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ mười lăm năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên thì được hưởng chính sách hưu trí theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ suất lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi . 4. Đối tượng tinh giản biên chế pháp luật tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi so với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi so với nữ, có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chính sách hưu trí theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ suất lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. ” Điều 10. Chính sách thôi việc “ 1. Chính sách thôi việc ngay Những người thuộc đối tượng người dùng tinh giản biên chế lao lý tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi so với nam, dưới 48 tuổi so với nữ và không đủ điều kiện kèm theo để hưởng chủ trương về hưu trước tuổi theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi so với nam, dưới 53 tuổi so với nữ và không đủ điều kiện kèm theo để hưởng chủ trương về hưu trước tuổi theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau : a ) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm ; b ) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác làm việc có đóng bảo hiểm xã hội . 2. Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề Những người thuộc đối tượng người tiêu dùng tinh giản biên chế lao lý tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe thể chất, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và ý thức tổ chức triển khai kỷ luật nhưng đang tiếp đón các việc làm không tương thích về trình độ giảng dạy, chuyên ngành giảng dạy, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị chức năng tạo điều kiện kèm theo cho đi học nghề trước khi xử lý thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chính sách sau : a ) Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị chức năng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời hạn đi học nghề, nhưng thời hạn hưởng tối đa là 06 tháng ; b ) Được trợ cấp một khoản kinh phí đầu tư học nghề bằng ngân sách cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề ; c ) Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời gian đi học để tìm việc làm ;
Mọi Người Cũng Xem   Bí Quyết Tối Ưu Customer Retention Rate (Tỷ lệ khách hàng quay lại) - VnPoint

d) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

đ ) Trong thời hạn đi học nghề được tính thời hạn công tác làm việc liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm . 3. Các đối tượng người dùng thôi việc pháp luật tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo lao lý của Luật Bảo hiểm xã hội ; không được hưởng chủ trương thôi việc theo lao lý tại Nghị định số 46/2010 / NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của nhà nước lao lý về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu so với công chức và Nghị định số 29/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức. ” Vậy khi nghỉ việc theo nghị định 108 tùy vào từng trường hợp mà mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 sẽ khác nhau. Cụ thể nếu bạn nghỉ việc theo chủ trương tinh giản biên chế thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi bạn sẽ được hưởng trợ cấp địa thế căn cứ theo điều 8 nghị định này. Nếu bạn nghỉ việc không theo diện về hưu trước tuổi thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 về chủ trương thôi việc .
Mọi Người Cũng Xem   Trọng số là gì? Cách sử dụng hàm tính trung bình trọng số trong Excel

   2. Cách tính mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108.

Căn cứ theo điều 12 Nghị định 108 / năm trước lao lý về cách tính mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 . Điều 12. Cách tính trợ cấp “ 1. Tiền lương tháng pháp luật tại Nghị định này được tính gồm có : Tiền lương theo ngạch, bậc hoặc theo chức vụ nghề nghiệp hoặc theo bảng lương ; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ) và mức chênh lệch bảo lưu ( nếu có ) theo lao lý của pháp lý . 2. Tiền lương tháng để tính các chính sách trợ cấp pháp luật tại Điều 8 Điểm b Khoản 1 Điều 9, các Điểm b Khoản 1, Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được tính trung bình tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối ( 60 tháng ) trước khi tinh giản. Riêng so với những trường hợp chưa đủ 5 năm ( chưa đủ 60 tháng ) công tác làm việc, thì được tính trung bình tiền lương tháng thực lĩnh của hàng loạt thời hạn công tác làm việc . 3. Những người đã được hưởng chủ trương tinh giản biên chế nếu được tuyển dụng lại vào các cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận ( trừ phí học nghề lao lý tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này ). Những người pháp luật tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này nếu được tuyển dụng lại vào khu vực nhà nước hoặc các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa thì cũng phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp tinh giản biên chế đã nhận . Cơ quan, đơn vị chức năng, công ty nhà nước nơi tuyển dụng lại người đã nhận trợ cấp tinh giản biên chế theo lao lý tại Nghị định này có nghĩa vụ và trách nhiệm tịch thu số tiền trợ cấp đã nhận và nộp vào ngân sách nhà nước. Riêng số tiền thu được của đối tượng người dùng pháp luật tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này thì nộp hàng loạt vào Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước. ” Trường hợp của bạn, bạn công tác làm việc 30 năm và mức lương là 7 triệu. Vì bạn không nói rõ bạn nghỉ theo chủ trương gì, nên không hề tư vấn rõ ràng cho bạn được mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 của bạn là bao nhiêu. Bạn hoàn toàn có thể địa thế căn cứ theo điều 12 nghị định trên để so sánh với trường hợp của mình theo diện chủ trương nào để biết được mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 là bao nhiêu . Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết : Luật Toàn Quốc kỳ vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp người sử dụng lựa chọn được giải pháp tốt nhất để xử lý yếu tố của mình, còn bất kể vướng mắc gì hành khách vui mừng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp lý Lao Động không lấy phí 24/7 : 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và nhu yếu cung ứng dịch vụ hoặc gửi email : [email protected] Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và quan điểm góp phần của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn . Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của hành khách ! Trân trọng. / .
Mọi Người Cũng Xem   Cách lấy lại mật khẩu tài khoản iCloud bằng Gmail

Liên kết tham khảo

vote

Related Posts

About The Author

Add Comment