Cách tính lương theo doanh thu mới nhất 2021

Đối với bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào thì việc vận dụng cách tính lương theo doanh thu bán hàng là trọn vẹn thích hợp. Vậy thì dùng cách tính lương này sao cho tương thích nhất ?

Tính lương theo doanh thu là một cách kích thích tính tự giác, tự chủ và cố gắng nỗ lực trong việc làm. Đây cũng là tuyệt kỹ lôi cuốn và giữ chân nhân tài của rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, ngoài nhà nước .
Cách tính lương theo doanh thu

Bảng lương năm 2020 và năm 2021

Bạn nên dung cách tính lương theo doanh thu

Tính lương theo doanh thu là một cách thôi thúc quy trình thao tác theo doanh thu, tạo ra ý thức tự giác, nỗ lực trong việc làm của mình. Đây là một trong những tuyệt kỹ mà các doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp tư nhân, quốc tế, hay sử dụng để giữ chân những nhân tài ở lại kiếm tiền cho công ty mình. Vậy khi nào thì dùng cách tính lương theo doanh thu bán hàng ?
Hiện nay các vị trí thường là : nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại, nhân viên cấp dưới bán hàng, nhân viên cấp dưới tư vấn … thì các vị trí này sẽ tương thích trả lương theo theo doanh thu ,

Bởi cách tính doanh thu bán hàng sẽ rõ ràng và đúng chuẩn hơn các việc làm khác. Cách tính lương này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu thâm hụt, rủi ro đáng tiếc ngân sách trong trường hợp gặp phải tác dụng làm ăn không tốt hoặc những sự cố giật mình, đồng thời sẽ làm mọi người luôn nỗ lực hết mức hoàn toàn có thể bởi mức lương cơ bản của họ sẽ thấp hơn trước, họ phải tích cực trong việc làm thì mới có mức thu nhập tốt hơn .

Các các tính lương

Trả lương theo doanh thu

Là hình thức trả lương / thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào đạt được theo tiềm năng doanh thu và chủ trương lương / thưởng doanh thu của công ty .
Thường vận dụng cho nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại, nhân viên cấp dưới bán hàng … hưởng lương theo doanh thu .

Mọi Người Cũng Xem   Ý Nghĩa Các Con Số Tiếng Trung: Mật Mã Tình Yêu 520, 9420...

Các hình thức lương thưởng theo doanh thu:

  • Lương/thưởng doanh số cá nhân
  • Lương/thưởng doanh số theo nhóm
  • Các hình thức thưởng kinh doanh khác: Công nợ, phát triển thị trường..

Doanh nghiệp A chuyên bán sơn và họ trả lương cho nhân viên cấp dưới bán hàng như sau :

Lương cứng 5.000.000 đ / tháng + 1 % doanh thu. Trong tháng 5/2019 Công ty thu về 100.000.000 đ doanh thu từ tiền bán sơn. Vậy lương của người bán hàng sẽ được tính : 5.000.000 + 1 % x 100.000.000 = 6.000.000 đ / tháng

Hình thức trả lương theo thời hạn :

Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

– Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

– Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

– Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

– Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

( Theo Điều 22 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP và được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH và được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015 / TT-BLĐTBXH )

Thực tế trong các Doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 các tính lương như sau:
Hình thức 1:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế

( Ngày công chuẩn chính là ngày công hành chính trong tháng. Ví dụ công ty bạn lao lý nhân viên cấp dưới đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 và được nghỉ chủ nhật. Tháng 3/2020 có 31 ngày và có 5 ngày chủ nhật thì ngày công chuẩn được xác lập là : 31 – 5 = 26 ngày )

Mọi Người Cũng Xem   Mách bạn công thức và quy trình tính cốt thép dầm đơn giản

Theo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương. Với hình thức trả lương này người lao động không hề boăn khoăn về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.

Hình thức 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 X ngày công thực tế làm việc

( Doanh nghiệp tự pháp luật 26 hay 24 ngày )

Theo cách này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau, Vì có tháng 28, 30, 31 ngày => có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 và cũng có tháng là 27 ngày.  Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.
( Con số 26 hoặc 24 kia tưởng trừng như là cố định, nhưng thực tế lại làm lương của người lao động biến động)

Ví dụ: Tháng 7/2020 có 31 ngày: 4 ngày chủ nhật, 27 ngày đi làm, công ty trả lương cho NV A 6 Triệu đồng/tháng, A đi làm đầy đủ (tức là 27 ngày)
 Nếu tính lương theo hình thức 1:

Lương tháng = 6.000.000 / 27 X 27 = 6.000.000

– Nếu tính lương theo hình thức 2:

Doanh nghiệp thỏa thuận hợp tác với người lao động : Mức lương 6 triệu / tháng là tính trên 26 ngày
Lương T7 của A : 6.000.000 / 26 X 27 = 6.230.769

Vẫn là A, Nhưng trong tháng 2/2020, có 29 ngày, 4 ngày chủ nhật, 25 ngày đi làm, A đi làm đầy đủ.
Lương của A = 6.000.000/26 x 25 = 5.769.231
=> Vậy là trong tháng 2/2020, A đi làm đâỳ đủ nhưng lương mức nhận được lại không đầy đủ.

Hai cách tính lương này sẽ cho ra 2 tác dụng khác nhau. Việc tính lương theo cách nào Doanh nghiệp sẽ biểu lộ trên hợp đồng lao động hay trong quy định lương thưởng của công ty .
Tra cứu giấy phép kinh doanh thương mại nhanh nhất 2020

Mọi Người Cũng Xem   cách tính thuế trong excel 2007

Trả lương theo mẫu sản phẩm :

Hình thức trả lương địa thế căn cứ trên mức độ hoàn thành xong và hiệu quả việc làm gồm có cả chất lượng và số lượng loại sản phẩm, việc làm đã triển khai xong .
Đây là hình thức trả lương gắn chặt hiệu suất lao động với thù lao lao động, có tính năng thôi thúc người lao động nâng cao hiệu suất lao động góp thêm phần tăng loại sản phẩm .
Lương theo mẫu sản phẩm = Sản lượng mẫu sản phẩm x Đơn giá loại sản phẩm
Việc làm kế toán tiền lương dựa trên mẫu sản phẩm cần phải địa thế căn cứ trên các cơ sở tài liệu về hạch toán hiệu quả lao động .
Hình thức này hoàn toàn có thể vận dụng so với lao động trực tiếp sản xuất ra thành phẩm cũng hoàn toàn có thể vận dụng với các lao động gián tiếp tạo ra loại sản phẩm gọi là tiền lương loại sản phẩm gián tiếp .
Ưu điểm của hình thức này : bảo vệ được nguyên tắc phân phối theo chất lượng và khối lượng lao động, khuyến khích người lao động thao tác hơn .

Trả lương lương khoán :

Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.

Lương = Mức lương khoán X Tỷ lệ % hoàn thành công việc

Các quan tâm khi doanh nghiệp trả lương cho nhân viên cấp dưới :

– Doanh nghiệp được phép tự áp dụng các cách tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp mình sao cho phù hợp.
– Với lương tháng sẽ phải trả 1 tháng 1 lần (không chậm quá 1 tháng). Khi trả lương chậm sẽ phải tính lãi cho người lao động theo lãi suất tại Ngân hàng ở thời điểm trả lương.
– Nếu hưởng lương theo giờ, theo ngày, theo tuần thì sẽ phải trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc trả lương gộp nhưng không quá 15 ngày gộp.
– Với lương khoán thì được phép ứng lương theo khối lượng sản phẩm hoàn thành khi khối lượng công việc lớn, kéo dài…
– Các ngày nghỉ lễ theo quy định người lao động sẽ không bị trừ lương.

Related Posts

About The Author

Add Comment