Phương Thức Tính Lương Tài xế bằng C chạy xe 5 Tấn đến 20 Tấn

Giờ hành chính 7h sáng đến 17h chiều.

Quy định sáng 7 h xuất hiện kiểm tra nước nhớt, sách vở xe, về sinh xe thật sạch trước khi có lệnh nhận hàng mới. Qua thời hạn 17 h nếu không thấy có lệnh nhận hàng mới hoàn toàn có thể về nhà. nếu có lệnh vẫn chạy thông thường và tính tăng ca theo pháp luật. nếu 17 h nhắm mình không đi hàng được để lại tin nhắn tối em có việc không chạy được tránh thực trạng có 1 cuốc hàng gọi nhiều tài xế .

CÓ 2 HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG NHƯ SAU :

BẢNG LƯƠNG SỐ 1

► Lương cơ bản : 350.000 VNĐ/1 NGÀY

► Chuyến xe vận chuyển hoàn thành cuốc được 100.000 vnđ/chuyến

► Tăng ca từ 5 h > 24 h đêm tính 50.000. Qua 24 h tính 100.000. Yêu cầu đi trước 6 h giờ sáng tính 100 k

► Xe đi tỉnh qua 100km hổ trợ tiền cơm 100.000 một ngày.

Ví Dụ cụ thể lệnh nhận hàng 

Nhận Lệnh điều xe:  ► Ngày 1– tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy : Hàng  Quận Bình Tân  => Điểm Giao : Hàng  TP Vũng Tàu. thu 3500k 

Ghi chuyến : ► Ngày 1– tháng 2 – năm 2021: Điểm lấy : Hàng  Quận Bình Tân  => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 100k…. Tăng ca  ..… Bốc Xếp …Cơm.100k (120km.).Vé Trạm ….Thu 3500k…. Chi Phí Khác ….

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

Trường Hợp : chuyến xe trên 100km > 100.000 cơm/1 ngày + tăng ca theo quy định nếu lộ trình trên 100km mà quay đầu 3 chuyến chỉ được tiền cơm 1 lần

  • Ví dụ cụ thể Trường Hợp  này như sau : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng Bình Tân   => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu, quay đầu nhiều chuyến  ghi chuyến theo mẫu dưới đây.
  1. Chuyến 1 : ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng Bình Tân => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu .Chuyến 100k…. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm 100k …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..
  2. Chuyến 2: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng Bình Tân => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu. Chuyến 100 k …. Tăng ca … Bốc Xếp … Tiền Cơm 00 … Phí Đường Bộ …. xữa chữa … Tiền Thu … Tiền Đưa Lại Doanh Nghiệp … Chi Phí Khác …. Ghi Chú ..

  3. Chuyến 3: ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng Bình Tân => Điểm Giao : Hàng TP Vũng Tàu. Chuyến 100 k …. Tăng ca … Bốc Xếp … Tiền Cơm 00 … Phí Đường Bộ …. xữa chữa … Tiền Thu … Tiền Đưa Lại Doanh Nghiệp … Chi Phí Khác …. Ghi Chú ..

Mẫu Ghi chuyến cho đúng với cty Lâm Sang ► Ngày – tháng – năm : Điểm lấy : Hàng   => Điểm Giao : Hàng  .Chuyến …. Tăng ca … Bốc Xếp …Tiền Cơm …Phí Đường Bộ  ….xữa chữa …Tiền Thu …Tiền Đưa Lại Công Ty  … Chi Phí Khác …. Ghi Chú..

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Chu Vi Hình Tam Giác Lớp 3, Công Thức Tính Diện Tích, Chu Vi Hình Tam Giác

BẢNG LƯƠNG SỐ 2 XE THÊM CHI TIẾT Ở MỤC NÀY => >

► Lương cơ bản : 260.000 VNĐ/1 NGÀY 

► Tăng ca từ 5h > 24h đêm tính 50.000. Qua 24h tính 100.000 . Yêu cầu đi trước  6h giờ sáng tính 100k

► Chuyến xe dưới 1 > 50 km tính 50.000 / chuyến ► Điểm nhận hàng => Điểm Giao : hàng từ 50 km > 100 km = 100.000 / chuyến + tăng ca theo lao lý ► Điểm nhận hàng => Điểm Giao : hàng từ 100 km > 300 km = 200.000 / chuyến + 100.000 cơm / 1 ngày + tăng ca theo pháp luật ► Điểm nhận hàng => Điểm Giao : hàng từ 300 km > 400 km = 300.000 / chuyến + 100.000 tiền cơm / 1 ngày + tăng ca theo pháp luật

► Hình thức trả lương: cuối tháng chốt số chuyến ngày 10 lãnh lương

►  Nghỉ hàng tuần: nghĩ ngày nào trừ lương cơ bản ngày đó ra .

Lưu Ý;  Xin nghĩ đồng nghĩa với ngày đó không làm việc và ngày lương đó  sẻ không được tính .

Tiền ứng: Tài Xế bằng C ,1 tuần ứng 2 triệu .cuối tháng chốt số ngày từ ngày 1 đến 10 lãnh đủ lương của tháng đó

Video hướng dẫn cóp pi sao chép tin nhắn cho đúng mẫu với cty Lâm Sang

Mẫu GIấy Ghi Thời Gian Chờ

VD1 : Khi Nhận Lệnh lấy hàng. KCN Vĩnh Lộc   => Quận 7.Ghi giấy giao hàng như sau:

KCN Vĩnh Lộc : 10h  > 12h

Quận 7 :  13 h30  > 16 h

VD2 : Khi Nhận Lệnh lấy hàng. KCN Vĩnh Lộc => Quận 7 mà hàng giao không được bị trả về lại  KCN Vĩnh Lộc.Ghi giấy giao hàng như sau:

Mọi Người Cũng Xem   Bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô là gì? Những lợi ích khi bãi bỏ

KCN Vĩnh Lộc : 10h  > 12h

Quận 7 : 13 h30  > 16 h

►  KCN Vĩnh Lộc :  21h  > 22  h

Hướng dẫn ghi nhu yếu đổ dầu

Ngày – tháng – năm: xe biển số  ……….đổ ……..Lít  .. …….

Share this:

Related Posts

About The Author

Add Comment