Hướng dẫn tính lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ tết

Bạn đang chăm sóc cách tính lương làm ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ hội tính theo lao lý như thế nào vận dụng với niên độ kế toán năm 2017 theo pháp luật của pháp lý. Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc cách tính lương tăng ca, làm thêm giờ đơn cử trong bài viết này nhé .

>>>>Xem thêm: Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về bảo hiểm xã hội

nhà nước phát hành nghị định số 05/2015 / NĐ-CP và thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH và chiếu theo luật lao động số 10/2012 / QH13 lao lý đơn cử về cách tính lương làm ca đêm, làm thêm giờ trong năm 2017 đơn cử như sau :

I. Hướng dẫn tính tiền lương ca đêm, làm thêm giờ dịp nghỉ lễ

TH1, Áp dụng với trường hợp người lao động hưởng lương theo thời gian

Trong trường hợp tính lương làm ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ hội, tết … trong trường hợp này người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo pháp luật tại điều 104 của Bộ Luật lao động theo công thức sau : Lương làm thêm giờ = tiền lương thực trả theo ngày thao tác thông thường x mức tối thiểu 150 %, 200 % hoặc 300 % x Số giờ làm Theo công thức trên : Tiền lương thực trả ngày thao tác thông thường xác lập dựa trến số tiền lương thực trả trong tháng trừ đi số tiền lương làm thêm giờ nghỉ lễ, trả thêm khi thao tác ) chia số giờ trong thực tiễn thao tác không tính số giờ làm thêm . Trong các mức % tối thiểu được tính theo điều 97 BLLĐ như sau :
  • Ít nhất bằng 150 % được tính vào ngày thao tác thông thường
  • Ít nhất bằng 200 % được tính nếu làm vào ngày nghỉ cuối tuần
  • Ít nhất là 300 % chưa tính tiền lương đợt nghỉ lễ ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .
Ví dụ đơn cử : Công ty kế toán Lê Ánh có trả lương cho nhân viên cấp dưới kế toán là 4.500.000 đồng / tháng lao lý ngày thao tác là 24 ngày. Trong tháng phát sinh 40 giờ thao tác thêm giờ không vào thời hạn nghỉ lễ thì tính lương làm ca đêm, nghỉ lễ cho nhân viên cấp dưới này như sau : Tiền lương thực trả cho một giờ thao tác trong thực tiễn : 4.500.000 đống : 24 ngày : 8 giờ = 23.4375 đồng Tiền lương 2 ngày làm thêm giờ ngày ngỉ lễ : 23.4375 đồng x 300 % x40 giờ = 1.406.250 đồng Tiền lương trong tháng của kế toán A đuọc tính tổng như sau : 1.406.250 đồng + 4.500.000 đống = 5.906.250 đồng
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn làm case máy tính
Quy định về tinh lương làm tăng ca, làm thêm giờ vào kỳ nghỉ lễ, tết năm 2017

TH 2, Các tính lương đối với người lao động hưởng theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ được tính khi dùng để thoản thuận số giờ thao tác thông thường và khối lượng loại sản phẩm tính theo định mức ngoài giờ lao động tính như sau : Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá trả theo 1 mẫu sản phẩm của ngày thao tác x Định mức 150 %, 200 % hoặc 300 % x số loại sản phẩm làm thêm Hướng dẫn xác lập % tiền lương tính theo loại sản phẩm như sau :
  • Mức tính nhất bằng 150 % với đơn giá tiền lương trả cho loại sản phẩm của ngày thao tác vận dụng cho loại sản phẩm làm thêm giờ vào ngày thông thường .
  • Mức tính tối thiểu bằng 200 % áp dung cho đơn giá loại sản phẩm được sản xuất vào ngày nghỉ cuối tuần
  • Mức  ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày  nghỉ có hưởng lương đối với sản phẩm được làm ra trong thời gian người lao động hưởng lương ngày này.

Ví dụ về cách tính lương tăng ca đêm hôm, làm thêm giờ đơn cử như sau : Công ty kế toán Lê Ánh thuê nhân viên cấp dưới may gia công quân áo đồng phục, đã làm 150 giờ và làm thêm 42 giờ vào ngày thường ( ban ngày ) để hoàn thành xong 900 mẫu sản phẩm với đơn giá 13.000 đồng / 1 loại sản phẩm . Công ty Kế toán Lê Ánh thuê nhân viên cấp dưới sản xuất quấn áo đồng phục, vận dụng cách tính lương cho 1 mẫu sản phẩm là 1 giờ = 900 chiếc x 13.000 đống / 192 giờ = 60.937,5 đồng Tổng lương tính cho sản phầm làm thêm giờ ngày thường như sau : 60.9375 đồng x 42 giờ x 150 % = 3.839.063 đồng Tổng lương trả trong tháng chưa tính tiền làm thêm giờ : 60.9375 đồng x 150 giờ x100 % = 9.140.625 đồng Tổng lương thực trả cho người lao động trong tháng tính cả tiền làm thêm giờ : 9.140.625 đồng + 3.839.063 đồng = 12.979,688 đồng
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính nút biển số xe 5 số đẹp hợp tuổi và có ý nghĩa nhất

Xem thêm: Hạch toán thưởng Lễ, Tết

II. Hướng đẫn tính lương làm thêm giờ vào ca đêm

TH1: Áp dụng theo thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 23/06/2015 quy định mức tính lương với người lao động làm thêm giờ hưởng lương theo thời gian vào ban đêm được tính cụ thể như sau:

Tiền lương thao tác vào đêm hôm = ( tiền lương giờ thực trả ngày thao tác thông thường x Mức 1505, 200 % hoặc 300 % + tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác x mức tối thiểu 30 % + 20 % x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc ngày nghỉ lễ, có thưởng ) X số giờ làm thêm đêm hôm Quy định tính giờ làm thêm đêm hôm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng theo pháp luật tại điều 105 của luật lao động .

TH2: Đối với người lao động hưởng lương tính theo sản phẩm thì tiền lương làm thêm giờ được xác định như sau

Tiền lương thao tác đêm hôm = ( đơn giá lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường + đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác x mức tối thiểu 30 % ) x số loại sản phẩm làm vào đêm hôm Quy định tính lương ca đêm, làm thêm giờ đợt nghỉ lễ, tết với người lao động

TH3:  Tính lương làm ban đêm với người lao động hưởng lương theo thời gian

Các tính lương = ( tiền lương thực trả của ngày thao tác thông thường x mức tí nhất 150 %, 200 % hoặc 300 % + tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác x 30 % tối thiểu + 20 % x tiền lương giờ ban ngày của ngày thao tác thông thường x số giờ thao tác thêm đêm hôm .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính số lượng Xốp dán tường 3D để Thi công

TH4 : Áp dụng cách tính lương với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ đêm hôm = ( đơn giá lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường x mức tối thiểu 150 %, 200 %, hoặc 300 % + đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường x mức tối thiểu 30 % + 20 % X đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm ban ngày của ngày thao tác thông thường, hàng tuần, lễ tết ) x số mẫu sản phẩm làm thêm giờ vào đêm hôm .

Khi tính lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ, tết áp dụng với những đối tượng lao động cụ thể có phương án tính lương chuẩn cho người lao động. Bạn cần tham khảo về quy chế tính lương, tỷ lệ các khoản trích theo lương tham khảo thêm tại đây nhé.

Trên đây các giảng viên kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách tính lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ tết. Để học hỏi kiến thức và rèn luyện kỹ năng về kế toán, hãy tham gia ngay lớp học kế toán tại Lê Ánh để được hướng dẫn chi tiết.

Ngoài chương trình đào tạo và giảng dạy kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức triển khai các khóa học xuất nhập khẩu trong thực tiễn được giảng dạy bởi các chuyên viên số 1 trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui mắt tìm hiểu thêm tại website : xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa tương quan : Bảng tính lương làm thêm giờ, cách tính lương làm thêm giờ ngày chủ nhật, quy định tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ tế, cách tính lương làm ca đêm ngày nghỉ lễ, công thức tính lương làm thêm giờ, lao lý làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, hướng dẫn tính lương lam thêm, tang ca, tính lương ca đêm, tính lương ca đêm, làm thêm giờ ngày lễ hội

Related Posts

About The Author

Add Comment