Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm

Cách tính lương làm thêm giờ, thao tác đêm hôm sẽ có nhiều thay đổi mới kể từ ngày 01/01/2021. Người lao động làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm, làm thêm giờ vào đêm hôm sẽ được tính tiền lương theo các công thức được lao lý tại Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP ngày 14/12/2020. Vậy đơn cử là tính thế nào ? Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Vitam nhé .

1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ

So với lao lý tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 thì Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 đã bổ trợ lao lý về tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết. Hơn nữa, Luật mới địa thế căn cứ vào tiền lương thực trả cho việc làm để tính tiền lương làm thêm giờ .

Các quy định về tiền lương làm thêm giờ được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Với những NLĐ làm việc hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc do các doanh nghiệp quy định căn cứ Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể được tính theo công thức như sau:

Số giờ làm thêm

X

Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thườngXTiền lương tối thiểu 150 % hoặc 200 % hoặc 300 %=Tiền lương làm thêm giờ
Cụ thể trong đó là :
Tiền lương thực trả của việc làm đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà NLĐ làm thêm giờ ( T1 ):Tổng số giờ trong thực tiễn thao tác tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày NLĐ làm thêm giờ ( T2 )=Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường

Chú ý:

+ Ở đây ( T1 ) không gồm có tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm, tiền lương làm thêm giờ, tiền thưởng theo pháp luật tại Điều 104 của Bộ luật Lao động ; tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo pháp luật của Bộ luật Lao động. Tiền thưởng sáng tạo độc đáo ; tiền ăn giữa ca, các khoản tương hỗ xăng xe, điện thoại cảm ứng ; tương hỗ khi có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của NLĐ ; đi lại, tiền nhà ở ; tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ ; bệnh nghề nghiệp và các khoản tương hỗ, trợ cấp khác không tương quan đến triển khai việc làm hoặc chức vụ trong HĐLĐ .+ Ở đây ( T2 ) không không kể số giờ làm thêm, không quá số ngày thao tác thông thường trong tháng và số giờ thao tác thông thường trong 01 tuần, 01 ngày theo pháp luật của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn .– Tiền lương tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thường ; được vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày thường ;– Tiền lương tối thiểu bằng 200 % số với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thường, được vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ;– Tiền lương tối thiểu bằng 300 % số với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thường, được vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày ngày nghỉ có hưởng lương, nghỉ lễ, tết. Chưa kể tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương ; nghỉ lễ, tết so với NLĐ hưởng lương theo ngày .
Mọi Người Cũng Xem   Cách Bấm Cotg Trên Máy Tính Fx 570 Es, Cách Tính Cotg Bằng Máy Tính Fx 570Vn Plus

b. Với những NLĐ hưởng lương theo sản phẩm

Trường hợp NLĐ hưởng lương theo loại sản phẩm, sẽ được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng ; khối lượng loại sản phẩm theo định mức lao động ; khối lượng loại sản phẩm ngoài số lượng theo thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp. Cụ thể được tính theo công thức sau :
Số mẫu sản phẩm làm thêmXĐơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường

X

Tiền lương tối thiểu 150 % hoặc 200 % hoặc 300 %=Tiền lương làm thêm giờ

Chú ý:

– Tiền lương tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường ; được vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày thường ;– Tiền lương tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, được vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ;– Tiền lương tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường ; được vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết ; ngày nghỉ có hưởng lương .

2. Tiền lương làm việc vào ban đêm có công thức tính như thế nào?

Tiền lương thao tác vào đêm hôm được xác lập địa thế căn cứ vào tiền lương thực trả của việc làm ( hiện lao lý là tiền lương của việc làm ) .
Mọi Người Cũng Xem   Tham khảo cách tính vật liệu xây 1m2 tường chuẩn nhất

a. Với những NLĐ hưởng lương theo thời gian thì tiền lương làm việc vào ban đêm được tính theo công thức dưới đây:

Trong đó : Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường được xác lập như khi xác lập tiền lương làm thêm giờ đã nêu ở trên .

b. Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

3. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như thế nào?

a. Với NLĐ hưởng lương theo thời gian thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức sau:

Lưu ý, trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường được pháp luật như khi xác lập tiền lương làm thêm giờ .– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ có hưởng lương, nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ ; tết được hiểu như sau :+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, sẽ được tính tối thiểu bằng 200 % so với tiền lương giờ trong thực tiễn trả của việc làm đang làm vào ngày thường ;+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thường, sẽ được tính tối thiểu bằng 100 % số với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thường so với trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày hôm đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; và tối thiểu là bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thao tác thông thường so với trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đấy ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ;+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày ngày nghỉ có hưởng lương ; nghỉ lễ, tết, được tính tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của việc làm đang làm vào ngày thường .
Mọi Người Cũng Xem   Cách chặn trang web trên máy tính win 7

b. Với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính theo công thức sau:

Ở đây, đơn giá tiền lương loại sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường ; hoặc của ngày nghỉ lễ, tết ; ngày nghỉ có hưởng lương hoặc của ngày nghỉ hàng tuần được hiểu như sau :

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, sẽ được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày thường đối với trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày hôm đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); và ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày thường đối với trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày hôm đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, sẽ được tính tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường ;+ Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ có hưởng lương ; ngày nghỉ lễ, tết, sẽ được tính tối thiểu 300 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường .Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư về cách tính lương làm thêm giờ. Hy vọng bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này. Mọi vướng mắc hãy liên hệ với Luật Vitam để được tư vấn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo !

Related Posts

About The Author

Add Comment