Bảng lương, cách tính lương giáo viên từ năm 2021

Tóm lại, lương và phụ cấp giáo viên từ 01/7/2022 sẽ thay đổi như thế nào?

– Về tiền lương của giáo viên: Có sự thay đổi về kết cấu lương như nêu trên, tiền lương sẽ tăng lên, không giảm và được trả theo đúng công sức lao động của từng vị trí giáo viên. (dự thảo bảng lương giáo viên từ năm 2021 sẽ cập nhật sau). Bảng lương mới của giáo viên từ năm 2021 sẽ gắn với trình độ đào tạo theo hệ thống thang bậc lương chung nhưng có phụ cấp đặc thù (ưu đãi) nghề và không có bảng lương riêng so với các ngành nghề khác.

– Về phụ cấp: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên, gộp các loại phụ cấp hiện có thành chỉ một loại phụ cấp.

– Khi vận dụng chính sách trả lương theo vị trí việc làm, thu nhập sẽ được chi trả theo vị trí hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên cấp dưới … với mức đơn cử nên giáo viên mới ra trường hay đã công tác làm việc trong ngành giáo dục 10 hay 20 năm, có bằng cấp chuẩn hay vượt chuẩn cũng không ảnh hưởng tác động đến việc lương cao hay thấp, sẽ không còn chênh lệch lớn giữa GV mới ra trường và GV có thâm niên lâu năm như lúc bấy giờ. Trong khi theo pháp luật hiện tại, sau 5 năm công tác làm việc tiên phong, GV sẽ được xếp phụ cấp thâm niên với mức 5 % lương đang hưởng, mỗi năm công tác làm việc tiếp theo sẽ tăng thêm 1 % .

Mọi Người Cũng Xem   Bát Tự mệnh khuyết là gì? Cách tính mệnh khuyết theo Bát Tự

– Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, tuy nhiên việc lương giáo viên không có phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng khi nào xây dựng xong bảng lương mới theo vị trí việc làm. Có nghĩa là, hiện tại chế độ chính sách về tiền lương và phụ cấp, trong đó có cả phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi mà giáo viên đang được hưởng vẫn được giữ nguyên cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ về chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 (tức là phải sau ngày 01/7/2022).

– Theo Nghị quyết 27 / NQTW về cải cách tiền lương sẽ thực thi cải cách lương cán bộ, công chức, viên chức ( trong đó có giáo viên ) dự kiến vào năm 2021. Tuy nhiên, do tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại thời gian ngày 01/7/2021 đã hoãn tăng lương cơ cở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng / tháng. Do đó, việc tăng lương cơ sở hay trả lương theo vị trí việc làm so với giáo viên khởi đầu từ năm 2021 không thực thi được .

– Tại Hội nghị lần thứ 13 của BCH Trung ương Đảng bế mạc vào ngày 9/10/2020, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất chốt thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27 là kể từ ngày 01/7/2022 chứ không phải từ ngày 01/7/2021. Do đó, nếu thực hiện đúng theo lộ trình này thì phụ cấp thâm niên sẽ bị bỏ từ ngày 01/7/2022.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ, thử việc

Xem thêm: Tra Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Chính Xác Tới 99,999%

– Ngày 17/9/2021, Bộ Chính trị nhất trí báo cáo giải trình Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội xem xét cho chủ trương về triển khai lùi thời gian triển khai cải cách chủ trương tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 – NQ / TW. Do đó, cách tính lương theo vị trí việc làm của giáo viên trong năm 2021 vẫn theo lao lý tại các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 / TT-BGDĐT .

– Theo các Thông tư mới nói trên, giáo viên mầm non có bằng Cao đẳng; GV tiểu học, THCS có bằng Đại học sẽ được xếp lương với hệ số lương khởi điểm cao hơn quy định hiện tại. Chi tiết xem: TẠI ĐÂY

– Theo lao lý tại Nghị định 106 / 2020 / NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người thao tác trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập : chậm nhất đến hết ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phát hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm chỉ huy quản trị, chức vụ nghề nghiệp, cơ cấu tổ chức và định mức số lượng giáo viên so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ; chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ GD và ĐT phát hành văn bản hướng dẫn, các địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức giáo viên của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị. Do đó, sau thời hạn 30/9/2021, bảng lương giáo viên theo vị trí việc làm sẽ liên tục có sự đổi khác. / .

Mọi Người Cũng Xem   Cách thay đổi hình nền máy tính và màn hình chờ cực dễ !

Related Posts

About The Author

Add Comment