Khác biệt cách tính lương công chức hiện nay và từ 01/7/2022

Thời điểm 01/7/2022 dự kiến là thời gian lưu lại nhiều sự thay đổi mới với công chức trong đó đặc biệt quan trọng là cách tính lương. Vậy lúc bấy giờ và từ ngày 01/7/2022 trở đi, cách tính lương công chức có sự độc lạ thế nào ?


Hiện nay, lương công chức đang tính theo hệ số

Một trong những mối chăm sóc số 1 của công chức là về mức lương và cách tính lương. Hiện nay, lương công chức đang được trả theo nguyên tắc nêu tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP :

Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào (sau đây viết tắt là ngạch) hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó

Đồng thời, việc trả lương phải gắn với hiệu quả thực thi công việ của công chức cùng với nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước hay từ các nguồn thu khác của cơ quan, đơn vị chức năng . Theo đó, công thức tính lương của công chức lúc bấy giờ vẫn dựa vào thông số vận dụng với từng đối tượng người tiêu dùng công chức khác nhau và đang được thực thi theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2019 / TT-BNV như sau :

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó :

Mức lương cơ sở: Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP; dùng làm căn cứ để tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và hực hiện các chế độ khác; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, các khoản trích và các chế độ khác.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn tính số vòng dây và quấn biến áp 1 pha chi tiết

Hệ số lương hiện hưởng: Mỗi vị trí việc làm của công chức lại được Chính phủ áp dụng theo một hệ số lương riêng phù hợp với tính chất công việc của từng vị trí đó.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 204 / 2004, lúc bấy giờ đang vận dụng các bảng lương tính theo thông số và mức lương cơ sở cho các đối tượng người tiêu dùng sau đây : – Chuyên gia hạng sang . – Cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ( gồm có cả cán bộ giữ chức vụ do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy và công chức ở xã, phường, thị xã ) . – Cán bộ, viên chức trong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước . – Nhân viên thừa hành, ship hàng trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước . – Cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị xã .

– Sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

– Quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và trình độ kỹ thuật thuộc công an nhân dân . Như vậy, lúc bấy giờ, lương công chức được tính dựa vào thông số lương ( cố định và thắt chặt cho từng đối tượng người dùng ) và mức lương cơ sở ( thường sẽ có đổi khác theo từng năm ) . Xem thêm : Bảng lương cán bộ, công chức 2021 chính thức
Mọi Người Cũng Xem   Du Lịch Miễn Phí (P6): Muôn Vàn Cách Tính Dặm Bay, Chương Trình Bông Sen Vàng
Khác biệt cách tính lương công chức hiện nay và từ 01/7/2022
Cách tính lương công chức từ 01/7/2022 khác gì hiện nay? (Ảnh minh họa)

Từ 01/7/2022, tính lương công chức có gì mới?

Ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát hành Nghị quyết số 27 – NQ / TW về cải cách chủ trương tiền lương với công chức. Theo Nghị quyết này, mạng lưới hệ thống bảng lương lúc bấy giờ thể hiện nhiều chưa ổn, chưa biểu lộ được rõ giá trị thực của tiền lương ; khó nhìn nhận hiệu suất lao động, hiệu suất cao công tác làm việc của công chức . Theo đó, một trong những quan điểm chỉ huy của Nghị quyết này về cải cách tiền lương tiến tới Nhà nước sẽ trả lương cho công chức theo vị trí việc làm, chức vụ và chức vụ chỉ huy trải qua :
Xây dựng, phát hành mạng lưới hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức vụ và chức vụ chỉ huy sửa chữa thay thế mạng lưới hệ thống bảng lương hiện hành ; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo vệ không thấp hơn tiền lương hiện hưởng
Đây cũng là quan điểm chỉ huy của nhà nước tại Nghị quyết số 01 / NQ-CP trong năm 2021 :
Xây dựng, triển khai xong mạng lưới hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức vụ và chức vụ chỉ huy ; sắp xếp lại các chính sách phụ cấp hiện hành ; triển khai xong chính sách quản trị tiền lương và thu nhập .
Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 nên dự kiến việc cải cách tiền lương thực thi trong năm 2021 đã được lùi xuống từ ngày 01/7/2022. Do đó, từ 01/7/2022, lương của công chức sẽ được tính theo vị trí việc làm bằng số tiền đơn cử trong bảng lương mới gồm : – Một bảng lương chức vụ với công chức giữ chức vụ chỉ huy : Thể hiện được thứ bậc trong mạng lưới hệ thống chính trị ; giữ chức vụ nào thì hưởng lương của chức vụ đó ; giữ nhiều chức vụ thì hưởng mức lương cao nhất ; mức lương chức vụ của người chỉ huy cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người chỉ huy cấp dưới … – Một bảng lương trình độ, nhiệm vụ theo ngạch công chức : Công việc cùng mức độ phức tạp thì lương như nhau ; điều kiện kèm theo lao động cao hơn thì được phụ cấp theo nghề ; chỉ định vào ngạch công chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức ngạch công chức … Xem thêm : Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2022
Mọi Người Cũng Xem   Cách Reset Win 10 về trạng thái ban đầu đơn giản nhất - Laptop Lê Nghĩa

Nói tóm lại: Điểm khác biệt cách tính lương công chức hiện nay và từ 01/7/2022 là hiện nay lương tính theo hệ số và mức lương cơ sở còn từ 01/7/2022 tính theo số tiền cụ thể căn cứ vào vị trí việc làm của từng đối tượng.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Công chức chỉ còn được hưởng 7 loại phụ cấp từ 01/7/2022?

>> Xem các chính sách mới của công chức dưới dạng video tại đây

Related Posts

About The Author

Add Comment