Cách tính lương giáo viên mới nhất năm 2022

Luật Giáo dục đào tạo năm 2019 có rất nhiều điểm mới quan trọng ảnh hưởng tác động trực tiếp tới người dạy, như biến hóa chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và cách tính lương của giáo viên ở từng cấp học. Có rất nhiều quan điểm do dự về thu nhập của đội ngũ nhà giáo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 4 dự thảo Thông tư pháp luật mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương giáo viên từ cấp mần nin thiếu nhi đến trung học phổ thông công lập .

Hiểu được những băn khoăn đó, trong bài viết lần này chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin xoay quanh vấn đề lương của giáo viên sẽ có những thay đổi của giáo viên năm 2022, cách tính lương giáo viên năm 2022.

Lương là gì?

Lương là khoản tiền mà người lao động, công chức, cán bộ, viên chức nhận được từ người sử dụng lao động, theo đó mức lương này tùy thuộc vào đối tượng người dùng nào và theo thỏa thuận hợp tác từ hợp đồng lao động / theo pháp luật pháp lý .

Mức lương cơ sở

Tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 quy định, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Do vậy, mức lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 38 năm 2019 của Chính phủ. Và hiện nay năm 2022 Chính phủ cũng chưa có quy định về điều chỉnh mức lương cơ sở, nên năm 2022 chúng ta vẫn áp dụng theo mức lương là 1,49 triệu đồng/tháng.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính biểu thức có lũy thừa cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Bạn đang đọc: Cách tính lương giáo viên mới nhất năm 2022

Cách tính lương giáo viên năm 2022

Hiện nay, lương của giáo viên được tính theo công thức :

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng – Mức đóng các loại bảo hiểm

Trong đó :
Mức lương cơ sở được vận dụng trong năm 2022 vẫn giữ nguyên là 1.490.000 đồng / tháng nêu tại Nghị định số 38/2019 / NĐ-CP của nhà nước .

Hệ số lương giáo viên từng cấp học được quy định chung như bảng lương ban hành kèm Nghị định 204. Tuy nhiên, với mỗi cấp học khác nhau, giáo viên lại được chia theo các hạng tương ứng.

Bảng lương của giáo viên theo từng cấp

+ Bảng lương giáo viên mần nin thiếu nhi công lập :

Giáo viên mần nin thiếu nhi được phân loại thành ba hạng là giáo viên mần nin thiếu nhi Hạng II, hạng III và hạng IV. Lương của giáo viên mần nin thiếu nhi đơn cử theo từng hạng như sau :
Hạng II : Áp dung thông số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 – 4,98 .
Hạng III : Áp dụng thông số lương của viên chức loại A0 từ 2,10 – 4,89 .
Hạng IV : Áp dụng thông số lương của viên chức loại B từ 1,86 – 4,06 .

+ Bảng lương giáo viên tiểu học công lập :

Hạng II : Áp dụng thông số lương viên chức A1 từ 2,34 – 4,98 .
Hạng III : Áp dung thông số lương viên chức loại A0 từ 2,10 – 4,89 .
Hạng IV : Áp dụng thông số lương viên chức loại B từ 1,86 – 4,06 .

+ Bảng lương giáo viên trung học cơ sở ( cấp 2 ) công lập :

Hạng I : Áp dụng thông số lương loại A2, nhóm A2. 2 từ 4,0 – 6,38 .
Hạng II : Áp dụng thông số lương loại A1, nhóm A1 từ 2,34 – 4,98 .
Hạng III : Áp dụng thông số lương loại A0 từ 2,10 – 4,89 .

+ Bảng lương giáo viên trung học phổ thông ( cấp 3 ) công lập :

Hạng I : Áp dụng thông số lương của viên chứng loại A2, nhóm A2. 1 từ 4,40 – 6,78 .
Hạng II : Áp dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 2 từ 4,0 – 6,38 .

Mọi Người Cũng Xem   [Chia sẻ] Cách tính khối gỗ tròn chuẩn nhất - Mộc Nam Dương

Hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 – 4,98.

+ Bảng lương giảng viên ĐH công lập :

Hạng I : Áp dụng thông số lương thông số lương của viên chức loại A3, nhóm A3. 1 từ 6,2 – 8,0 .
Hạng II : Áp dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 1 từ 4,4 – 6,78 .
Hạng III : Áp dụng thông số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 – 4,98 .

Một số phụ cấp đối với giáo viên

+ Phụ cấp công tác làm việc vùng có điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả :
Theo pháp luật tại Nghị định 76/2019 / NĐ-CP, có hai loại phụ cấp dành riêng cho đối tượng người tiêu dùng như sau :
Phụ cấp lưu động : phụ cấp lưu động lúc bấy giờ của giáo viên đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục buộc phải đi lại liên tục giữa các thôn là 0,2 so với mức lương cơ sở tương tự 298.000 đồng .
Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số : giáo viên quản trị giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số sẽ được hưởng phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số là 50 % mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) .
+ Phụ cấp khu vực : Giáo viên giảng dạy, thao tác tại vùng có yếu tố địa lý khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn vất vả, vùng biên giới, hải đảo, sình lấy … thì được hưởng phụ cấp khu vực. Cụ thể xem tại Thông tư liên tịch số 11 năm 2005 .
+ Phụ cấp tặng thêm theo nghề của giáo viên : Quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 01/2006 / TTLT-BGD và DT-BNV-BTC, đối tượng người dùng được hưởng phụ cấp khuyễn mãi thêm theo nghề là nhà giáo kể cả đang thử việc, hợp đồng :
Thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí đầu tư hoạt động giải trí .
Thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm trách nhiệm tổng đảm nhiệm đội, hướng dẫn thực hành thực tế tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm .
Cán bộ quản trị thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo pháp luật của cấp có thẩm quyền .
Đồng thời, cách tính mức phụ cấp khuyễn mãi thêm được hưởng của các nhà giáo nêu trên là :
Mức lương phụ cấp khuyến mại được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x ( thông số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy nếu có ) + % ( quy theo thông số ) phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) x tỷ suất % phụ cấp tặng thêm .
Trong đó, tỷ suất % phụ cấp tặng thêm gồm các mức : 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 % .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tính Calo Trong Khẩu Phần Ăn Của Trẻ Mầm Non Đầy Đủ Dinh Dưỡng

Mức đóng các loại bảo hiểm của giáo viên

Căn cứ các pháp luật tại Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, Luật Việc làm 2013, Luật Bảo hiểm y tế 2008, mức đóng bảo hiểm của giáo viên như sau :
– Hưu trí – tử tuất : 8 % ;

– Bảo hiểm thất nghiệp: 1%;

– Bảo hiểm y tế : 1,5 %
Trong đó, theo khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, khoản 1 Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế, khoản 1 Điều 58 Luật Việc làm thì : Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của giáo viên là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ) .

Tóm lại, như bài viết đã phân tích và trình bày phía trên năm 2021 mức lương, cách tính lương giáo viên năm 2021 cũng không có gì thay đổi so với những năm gần đây.

Related Posts

About The Author

Add Comment