Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ngày nghỉ, lễ, tết

Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ngày nghỉ, lễ, tết

Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ngày nghỉ, lễ, tết như thế nào?. Kế toán Việt Hưng xin hướng dẫn. Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ngày nghỉ, lễ, tết. Theo bộ luật lao động mới nhất năm 2017.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 6 của Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

Tham khảo :
Quy định mức tiền ăn giữa ca mới nhất năm nay

Cách tính lương và hình thức để trả lương

Các khoản trích theo lương hiện hành mới nhất năm 2017

1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường. Do người sử dụng lao động lao lý theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau :
Công thức tính tiền lương làm thêm giờ :

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó :

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

Được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả theo việc làm đang làm của tháng. Mà người lao động làm thêm giờ. ( Trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm ). Chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong tháng ( không kể số giờ làm thêm ). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần. Thì tiền lương giờ thực trả được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày. Hoặc tuần thao tác đó. ( trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm ). Chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong ngày hoặc trong tuần ( không kể số giờ làm thêm ) ;

Mọi Người Cũng Xem   7 cách giúp trẻ kiềm chế cơn giận

b) Mức ít nhất bằng 150%

So với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường. Áp dụng so với giờ làm thêm vào ngày thường ;

c) Mức ít nhất bằng 200%

So với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ;

d) Mức ít nhất bằng 300%

So với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo pháp luật của Bộ luật Lao động, so với người lao động hưởng lương theo ngày .
Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa gồm có tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo pháp luật của Bộ luật Lao động .

2. Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm

Được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận hợp tác thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng loại sản phẩm, việc làm theo định mức lao động đã thỏa thuận hợp tác và được tính như sau :
Công thức tính tiền lương làm thêm giờ theo sản phầm

Mọi Người Cũng Xem   Cách Xóa Tài Khoản Zalo Trên Máy Tính “Cực Đơn Giản”
Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Trong đó :

a) Mức ít nhất bằng 150%

So với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày thường ;

b) Mức ít nhất bằng 200%

So với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

c) Mức ít nhất bằng 300%

So với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với loại sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương .

3. Chứng từ làm thêm giờ:

Mẫu số 01 b – LĐTL – Bảng chấm công làm thêm giờ
Mẫu số 06 – LĐTL – Bảng giao dịch thanh toán tiền làm thêm giờ

4. Lưu ý đối với tiền làm thêm giờ:

4.1. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2323 / TCT-CS ngày 15/6/2015, trường hợp vì nguyên do khách quan hoặc nguyên do chính đáng doanh nghiệp phải tăng thời hạn làm thêm giờ vượt quá mức pháp luật thì khoản tiền làm thêm giờ vượt mức thực chi trả cho người lao động nếu có đủ chứng từ cũng được tính vào ngân sách hài hòa và hợp lý .
( Quy định rõ về mức hưởng và điều kiện kèm theo được hưởng về khoản tiền lương làm thêm giờ trên HĐLĐ, quy định lương thưởng …, giấy báo / đề xuất / quyết định hành động làm thêm giờ, bảng chấm công làm thêm giờ, bảng giao dịch thanh toán tiền làm thêm giờ … )

Mọi Người Cũng Xem   Màn hình máy tính bị phóng to - Nguyên nhân và cách khắc phục đơn giản - https://hoasenhomes.vn

4.2. Về thuế thu nhập cá nhân:

Theo lao lý tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111 / 2013 / TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp trả tiền lương cho người lao động làm thêm giờ cao hơn tiền lương tính theo ngày thao tác thông thường thì phần tiền lương trả cao hơn do làm thêm giờ được miễn thuế TNCN
Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn Cách tính tiền lương làm thêm giờ : ngày nghỉ, lễ, tết, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những bài viết hay về kế toán, thuế, mẫu đơn, thông tư tại https://hoasenhomes.vn/Bình chọn

Bình chọn

Related Posts

About The Author

Add Comment