Cách xếp lương Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên

Toàn bộ thông tin về phương pháp xếp lương của Trưởng công an xã, Phó Trưởng công an xã và công an viên ở xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là công an xã ) theo pháp luật mới nhất sẽ được đề cập dưới đây .

Cách xếp lương với Trưởng Công an xã

Với những địa phương chưa chính quy hóa Công an xã

Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 92 năm 2009 của Chính phủ, Trưởng công an cấp xã là công chức.

Do đó, việc xếp lương của đối tượng người tiêu dùng này lúc bấy giờ được triển khai theo pháp luật của khoản 2 Điều 5 Nghị định 92 như sau :
– Nếu trưởng công an xã có trình độ từ sơ cấp trở lên tương thích với trình độ của chức vụ đang đảm nhiệm thì được xếp lương như công chức hành chính tại Bảng lương trình độ, nhiệm vụ so với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ( Xem chi tiết cụ thể Bảng lương ) ; hoặc Bảng lương nhân viên cấp dưới thừa hành, Giao hàng trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước ( Xem cụ thể Bảng lương ) .
– Trưởng công an xã chưa tốt nghiệp giảng dạy trình độ, nhiệm vụ theo pháp luật thì được hưởng lương bằng 1,18 so với mức lương cơ sở ( Xem chi tiết cụ thể mức lương cơ sở 2020 ) .

Mọi Người Cũng Xem   Mách bạn cách xóa cài đặt mật khẩu cho máy tính Win Xp, 7, 8, 10

Với địa phương đã chính quy hóa công an cấp xã

Với chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã, hiện công an xã chính quy đã được bố trí ở nhiều địa phương. Theo điểm đ, khoản 1 Điều 54 Luật Công an nhân dân 2018, Trưởng công an xã là sĩ quan công an nhân dân và có cấp bậc hàm Trung tá.

Theo Bảng lương cấp bậc quân hàm, Trung tá có thông số lương 6,6 .

Cách xếp lương Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên
 Cách xếp lương Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên 

Đối với Phó trưởng công an xã, công an viên

Khác với Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã, công an viên lúc bấy giờ không được coi là công chức, mà tùy từng địa phương, được coi là những người hoạt động giải trí bán chuyên hoặc không chuyên trách ở xã .
Theo khoản 5 Điều 2 của Nghị định 34/2019 / NĐ-CP : Người hoạt động giải trí không chuyên trách được khoán quỹ phụ cấp với các mức như sau :
+ Xã loại 1 : Khoán 16 lần mức lương cơ sở

+ Xã loại 2: Khoán 13,7 lần mức lương cơ sở

+ Xã loại 3 : Khoán 11,4 lần mức lương cơ sở .
Từ mức khoán nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ấn định mức phụ cấp đơn cử cho từng người hoạt động giải trí không chuyên trách, trong đó có Phó trưởng công an xã và công an viên .
Ví dụ, tại Thành Phố Hà Nội, mức phụ cấp hàng tháng của Phó Trưởng Công an xã bằng 1,86 mức lương cơ sở ; Mức phụ cấp hàng tháng của Công an viên thường trực ở xã bằng 1,2 mức lương cơ sở …
Lan Vũ

Mọi Người Cũng Xem   Tổng Hợp Kiến Thức Về Logarit Và Cách Bấm Logarit Trên Máy Tính Fx 570 Es Plus

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Related Posts

About The Author

Add Comment