Cách tính phụ cấp thâm niên của Chính trị viên quân sự xã

Ông Nguyễn Đức Chính ( Thành Phố Hải Dương ) ý kiến đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên của Chính trị viên quân sự chiến lược cấp xã là Bí thư Đảng ủy, đơn cử như sau : Mức lương hiện hưởng là 3,33 ; thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy của Bí thư là 0,3 ; phụ cấp chức vụ chỉ huy của Chính trị viên là 357.600 đ ; thời hạn công tác làm việc là 10 năm. Vậy, phụ cấp thâm niên 1 tháng sẽ là : ( 3,33 0,3 ) x 10 % x 1.490.000 đ hay ( 3,33 x 1.490.000 đ x 10 % ) ( 357.000 đ x 10 % ) . Ông Chính hỏi, cách tính phụ cấp thâm niên như nào là đúng ? Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng vấn đáp yếu tố này như sau :

Tại Khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thờỉ gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên”.

Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, quy định:

“Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%”.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa 2 thời điểm trong Excel

Xem thêm: Ý nghĩa biển số xe phong thủy | Cách xem biển số xe mới nhất

Đối chiếu với các pháp luật pháp lý về Dân quân tự vệ nêu trên thì Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự chiến lược xã do bí thư đảng ủy xã đảm nhiệm có 10 năm công tác làm việc, được hưởng 10 % thâm niên, cách tính phụ cấp thâm niên cho chiến sỹ Chính trị viên trên như sau : Lương cơ sở x Hệ số mức lương hiện hưởng ( Bí thư đảng ủy là 3,33 ) 357.600 đ phụ cấp chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự chiến lược xã = Cộng tổng các khoản x 10 % thâm niên = Số tiền thâm niên được hưởng .

Chinhphu.vn


Related Posts

About The Author

Add Comment