Hướng dẫn cách tính tiền lương trong tháng cho người lao động – Đào Tạo Kế Toán

 Vấn đề tính tiền lương là vấn đề mà các bạn kế toán hay gặp phải và đôi khi còn hay tính sai xót? VAFT chia sẻ với các bạn cách tính tiền lương trong tháng như sau: Xem thêm: Tiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo lao lý của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày .Tiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo pháp luật của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày . Công ty của bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc (TPHCM) ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động, trong HĐLĐ có nội dung trả lương theo tháng, không nêu cụ thể một tháng là bao nhiêu ngày làm việc, thực hiện trả lương theo quy định hiện hành. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết ngày thứ 7 hàng tuần, nghỉ Chủ nhật. Tiền lương tính trả bao gồm các khoản phụ cấp và tiền lương làm thêm giờ. Bà Ngọc hỏi, tháng 3/2018 có 27 ngày thao tác thì Công ty có phải trả thêm tiền cho bà ngày công thứ 27 không ? Nếu Công ty trả thêm ngày thứ 27 của tháng 3/2018, thì Công ty có trừ lại tiền lương đã trả các tháng thao tác không đủ 26 ngày như tháng 2/2018 hoặc tháng tháng 4/2018 không ? XEM THÊM : ĐIỀU KIỆN DỰ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ LÀ GÌ ?
Mọi Người Cũng Xem   Nhập dấu căn bậc 2 trên bàn phím bạn đã biết hay chưa?
Về yếu tố này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư TP. Hà Nội vấn đáp như sau : Hình thức trả lương theo thời hạn được pháp luật tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12/1/2015 của nhà nước và hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, trong đó có Điểm c, Khoản 1 Điều 4 Thông tư này đã được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, như sau : Tiền lương theo thời hạn ( theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời hạn, địa thế căn cứ vào thời hạn thao tác thực tiễn theo tháng, tuần, ngày, giờ, đơn cử : – Tiền lương tháng được trả cho một tháng thao tác xác lập trên cơ sở HĐLĐ ; – Tiền lương tuần được trả cho một tuần thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần ; – Tiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng theo pháp luật của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày . – Tiền lương giờ được trả cho một giờ thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ thao tác thông thường trong ngày theo lao lý tại Điều 104 của Bộ luật Lao động .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tải Thiện Nữ trên máy tính bằng phần mềm giả lập cho PC | strategicviewpoints
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, tiền lương tháng theo HĐLĐ được chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng do doanh nghiệp lựa chọn, nhưng không được vượt quá 26 ngày và được tính trả theo số ngày công thực tế người lao động đã làm việc, cộng với ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương (nếu có). Theo đó, người lao động thao tác đủ số ngày công ở tháng có tổng số ngày thao tác cộng với ngày nghỉ lễ, Tết có hưởng lương ( nếu có ) bằng 26 ngày, thì tiền lương thực tế được trả bằng mức tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ . Trường hợp người lao động thao tác đủ số ngày công ở tháng có tổng số ngày thao tác cộng với ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương ( nếu có ) cao hơn 26 ngày, thì tiền lương thực tế được trả cao hơn mức tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ . trái lại, người lao động thao tác đủ số ngày công ở tháng có tổng số ngày thao tác cộng với ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương ( nếu có ) thấp hơn 26 ngày, thì tiền lương thực tế được trả thấp hơn mức tiền lương tháng ghi trong HĐLĐ . Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc phản ánh, Công ty và người lao động ký kết HĐLĐ, có nội dung hình thức trả lương theo tháng. Công ty triển khai thời hạn thao tác 6 ngày ( 48 giờ ) trong 1 tuần, từ thứ 2 đến hết ngày thứ 7 hàng tuần, nghỉ chủ nhật. Bình quân 1 tháng người lao động được nghỉ tối thiểu 4 ngày chủ nhật, như vậy Công ty này triển khai chính sách ngày thao tác thông thường 26 ngày một tháng . Xem thêm : Điều kiện mở đại lý thuế năm 2021 như thế nào ?
Mọi Người Cũng Xem   Hack Like Facebook Nhanh Miễn Phí bằng Máy tính Điện thoại đơn giản
Việc tính trả lương đơn cử so với các tháng bà Ngọc hỏi, thực thi như sau : Tháng 2/2018 có 28 ngày, trong đó có 4 Chủ nhật, 4 ngày nghỉ Tết nguyên đán hưởng nguyên lương ( ngày mùng 3 Tết nguyên đán trùng vào 1 Chủ nhật ), như vậy tháng 2/2018 có tổng số 25 ngày thao tác và nghỉ tết hưởng lương. Tiền lương tháng 2/2018 = Tiền lương tháng theo HĐLĐ / 26 ngày x 25 ngày thao tác, nghỉ tết hưởng lương . Tháng 3/2018 có 31 ngày, trong đó có 4 Chủ nhật, như vậy tháng 3/2018 có tổng số 27 ngày thao tác. Tiền lương tháng 3/2018 = Tiền lương tháng theo HĐLĐ / 26 ngày x 27 ngày thao tác . Tháng 4/2018 có 30 ngày, trong đó có 5 Chủ nhật, 1 ngày nghỉ Lễ chiến thắng 30/4 hưởng nguyên lương, như vậy tháng 4/2018 có tổng số 25 ngày làm việc và nghỉ lễ hưởng lương. Tiền lương tháng 4/2018 = Tiền lương tháng theo HĐLĐ/26 ngày x 25 ngày làm việc, nghỉ lễ hưởng lương. Theo Cổng Thông Tin Chính Phủ

Related Posts

About The Author

Add Comment