Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Cách tính lương và phụ cấp cho chấp hành viên, công chức?

Cách tính lương và phụ cấp cho cán bộ công chức áp dụng theo những quy định nào? Mức phụ cấp là bao nhiêu? Mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/5/2016 là 1.210.000 đồng một tháng. Lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2017 đến 1,3 triệu đồng VNĐ / tháng. Thông tư 02/2017 / TT-BNV Hướng dẫn từ ngày 07/01/2017 Mời các bạn tham khảo hướng dẫn cách tính lương công chức kèm theo nâng bậc lương.

Tăng phụ cấp hàng ngày so với công chức, viên chức kể từ ngày 01/7/2017 Thông tư 02/2017 / TT-BNV Hướng dẫn Tăng lương từ ngày 07/01/2017

Lương cơ sở năm 2017 từ ngày 07/01/2017

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2017 Cách tính lương cho nhân viên cấp dưới để hợp lý hóa lương ?

Cách tính lương chính thức mới nhất

Thư Viện Hỏi Đáp việt nam khuyến khích các bạn gửi, tìm hiểu thêm, tải và sử dụng các bài viết về cách tính phụ cấp công chức .

1. Mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 05 năm 2016 là 1.210.000 đồng một tháng.

2. Áp dụng cho mức lương cơ bản

Mức lương cơ sở vận dụng so với cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người làm công ăn lương, phụ cấp và người lao động thao tác trong các cơ quan, tổ chức triển khai của nhà nước, khu vực sự nghiệp của các Đảng, Nhà nước và các tổ chức triển khai lớn. Các tổ chức triển khai chính trị – xã hội và tổ chức triển khai chính trị – xã hội có đặc thù đặc trưng ở Trung ương, Nhà nước, cấp huyện, cấp xã và quân đội gồm có :
 • Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện, theo pháp luật tại Điều 4, khoản 1 và 2 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 .
 • Chấp hành viên và công chức cấp xã theo pháp luật tại Điều 4, Đoạn 3 của Luật Cán bộ và Công chức năm 2008 .
 • Công chức trong khu vực sự nghiệp công lập theo lao lý của Luật Công chức 2010 .
 • Người thao tác theo chính sách hợp đồng lao động trong các cơ quan, ban ngành của các Đảng, Nhà nước và các tổ chức triển khai chính trị – xã hội lao lý tại Nghị định 68/2000 / NĐ-CP .
 • Người thao tác theo chính sách hợp đồng lao động trong khu vực sự nghiệp công lập theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước .
 • Người làm công tác làm việc xếp lương do ngân sách nhà nước bảo vệ tương thích với đặc trưng lao lý tại Nghị định 45/2010 / NĐ-CP .
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, nghĩa vụ và trách nhiệm quân đội nhân dân Nước Ta, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng .
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, binh sĩ văn phòng. Công an nhân dân, công an nhân dân và lao động hợp đồng .
 • Những người thao tác trong các tổ chức triển khai tiền điện tử .
 • Người lao động không chuyên trách cấp xã, thôn, thành phố .
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Vốn Cấp 2 – Các Khoản Cấu Thành Vốn Cấp 2
Lương, phụ cấp và các khoản phái sinh sơ bộ được tính như sau :

tiên công

Lương = [1.210.000 đồng/tháng] X [Hệ số lương hiện hưởng]

Về phụ cấp

Phụ cấp tính theo lương cơ bản = [1.210.000 đồng/tháng] X [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]

Ngoài Tỷ Lệ lương hiện hưởng, phụ cấp tính phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp làm thêm giờ ( nếu có ) = [ Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ chỉ huy ( nếu có ) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ] X [ Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo pháp luật ] ..

3. Tính lương và phụ cấp đối với chấp hành viên, công chức từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

Bộ Nội vụ vừa phát hành Thông tư 02/2017 / TT-BNV dẫn đến việc nâng lương từ ngày 07/01/2017. Bằng cách ấy :

– Tiền lương của chấp hành viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương Lương cơ bản từ ngày 07/01/2017 = 1.300.000 đồng / tháng X Hệ số lương hiện hưởng

– Phụ cấp cho cán bộ điều hành, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương Lương cơ bản từ ngày 07/01/2017 (nếu có) = 1.300.000 đồng / tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Hướng dẫn cách tính lương cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2017:

Mới đây, Bộ Nội vụ đã phát hành Thông báo 02/2017 / TT-BNV hướng dẫn thực thi mức lương cơ sở so với các đối tượng người dùng hưởng lương và phụ cấp trong các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức nhà nước và tổ chức triển khai chính trị. – Tính link, link .

Do đó, cách tính lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước sau ngày 1/7/2017 như sau:

– Lương = 1.300.000 đ / tháng x hệ số lương hiện hưởng – Cấp độ được cho phép :
 • Phụ cấp lương cơ bản = 1.300.000 đồng / tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng
 • Ngoài Xác Suất lương hiện hưởng, phụ cấp tính phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp làm thêm giờ ( nếu có ) = [ mức lương + mức phụ cấp chức vụ ( nếu có ) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ] X Tỷ lệ Tỷ Lệ phụ cấp .
 • Các khoản phụ cấp lao lý cho một khoản đơn cử sẽ được giữ nguyên theo pháp luật hiện hành .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ 2022 mới nhất
– Hệ số chênh lệch bảo lưu ( nếu có ) = 1.300.000 đồng / tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu . Thông tư 02/2017 / TT-BNV sẽ vô hiệu hóa Thông tư 05/2016 / TT-BNV kể từ ngày 01/07/2017 . +-Thông tin thêmCách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017 [rule_3_plain] [ rule_3_plain ]

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức
Cách tính lương, phụ cấp đối với công chức được áp dụng theo hình thức nào? Mức tính phụ cấp là bao nhiêu? Mức lương cơ sở áp dụng từ 01/5/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Còn mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017 tăng lên 1.300.000 đồng/tháng. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ Hướng dẫn cách tính lương cho công chức kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017.

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017
Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017
Mức lương cơ sở năm 2017 từ ngày 1/7/2017
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất
Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế

CÁCH TÍNH LƯƠNG PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC MỚI NHẤT
Thư Viện Hỏi Đáp VN xin gửi đến các bạn bài viết về cách tính lương phụ cấp đối với công chức, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.
1. Mức lương cơ sở áp dụng từ 01/5/2016 là 1.210.000 đồng/tháng.
2. Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở
Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, ở cấp xã và lực lượng vũ trang bao gồm:

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.
Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008.
Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010.
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn lập dự toán khảo sát địa hình mới nhất

Được tính mức lương, phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu như sau:
Mức lương
Mức lương = [1.210.000 đồng/tháng] x [Hệ số lương hiện hưởng] Đối với các khoản phụ cấp
Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở = [1.210.000 đồng/tháng] x [Hệ số phụ cấp hiện hưởng] Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X [Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định].
3. Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017. Theo đó:
– Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 = 1.300.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng
– Phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2017:
Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, ĐVSN công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, hội.
Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2017 như sau:
– Mức lương = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng
– Mức phụ cấp:

Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) =[mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ cấp.
Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.
Thông tư 02/2017/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV từ ngày 01/7/2017.

[rule_2_plain] [ rule_2_plain ]# Cách # tính # lương # phụ # cấp # của # cán # bộ # công # chức # từ
 • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cach-tinh-luong-phu-cap-cua-can-bo-cong-chuc-tu-01-7-2017-2/

Related Posts

About The Author

Add Comment