Chuyên viên chính là gì? Mã ngạch, bậc lương chuyên viên chính

XEM THÊM

Chuyên viên chính là ngạch công chức hành chính có nhu yếu về trình độ nhiệm vụ cao, có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai các trách nhiệm phức tạp trong cơ quan, tổ chức triển khai nên được hưởng lương chuyên viên chính. Vậy mã ngạch công chức chuyên viên chính là gì ? Thang bảng lương chuyên viên chính ra làm sao ? Bài viết này sẽ lần lượt đề cập đến các yếu tố bạn đang chăm sóc nhất .

Chuyên viên chính là gì?

Chuyên viên chính là những cán bộ công chức hành chính trong cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước ; có kỹ năng và kiến thức trình độ nhiệm vụ và kỹ năng và kiến thức giải quyết và xử lý việc làm trong thực thi công vụ của công chức. Quản lý sự nghiệp giúp chỉ huy các đơn vị chức năng cấu thành ( Vụ, Cục ) chỉ huy cấp tỉnh ( Sở, Ủy Ban Nhân Dân ) chỉ huy quản trị một nghành nghề dịch vụ nhiệm vụ .

Quyền lợi của chuyên viên chính

+ Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu và điều tra, kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý ; kiến thiết xây dựng, triển khai xong thể chế hoặc chính sách quản trị nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ trình độ nhiệm vụ được giao quản trị ;

+ Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức;

+ Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai tiến hành triển khai các hoạt động giải trí trình độ nhiệm vụ ; thiết kế xây dựng báo cáo giải trình tổng hợp, nhìn nhận, triển khai xong chính sách, chủ trương quản trị ;+ Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai chính sách, chủ trương trình độ nhiệm vụ ; tham gia yêu cầu các giải pháp để nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao quản trị của ngành, nghành nghề dịch vụ hoặc địa phương .chuyên viên chính tiếng anh là gì

Chuyên viên chính và tương đương là gì?

Chuyên viên chính và tương tự là những ngạch với những chuyên ngành khác nhau nhưng được xếp vào vị trí chuyên ngành tương tự, xếp lương công chức loại A2 được pháp luật đơn cử và cụ thể tại Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của nhà nước như sau :

STT Ngạch Mã số Mô tả chuyên ngành
1 Chuyên viên chính 1.002 Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính)
2 Thanh tra viên chính 4.024 Thanh tra
3 Kế toán viên chính 6.030 Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN
4 Kiểm tra viên chính thuế 6.037 ngành Thuế
5 Kiểm tra viên chính hải quan 8.050 ngành Hải Quan
6 Kỹ thuật viên bảo quản chính 19.220 ngành dự trữ quốc gia
7 Kiểm soát viên chính ngân hàng 7.045 ngành Ngân hàng
8 Kiểm toán viên chính 6.042 ngành Kiểm toán NN
9 Chấp hành viên trung cấp 3.300 ngành Thi hành án dân sự
10 Thẩm tra viên chính 3.231
11 Kiểm soát viên chính thị trường 21.188 Ngành Quản lý thị trường
12 Kiểm dịch viên chính động vật 9.315 Ngành Nông nghiệp
(Công chức A2.1)
13 Kiểm dịch viên chính thực vật 9.318
14 Kiểm soát viên chính đê điều 11.081
15 Kiểm lâm viên chính 10.225 Ngành Nông nghiệp
(Công chức A2.1)
16 Kiểm ngư viên chính 25.309
17 Thuyền viên kiểm ngư chính 25.312
18 Văn thư viên chính 2.006
Mọi Người Cũng Xem   Lãi suất vay thế chấp ngân hàng Bưu Điện Liên Việt năm 2022

Mã ngạch chuyên viên chính

Ngạch chuyên viên chính là gì ? Trong mạng lưới hệ thống hành chính thứ bậc của Nước Ta lúc bấy giờ, những cán bộ – công chức – viên chức – nhân viên cấp dưới được phân thành từng ngạch ( gồm có những người tương tự về năng lượng, nhiệm vụ ) và trong một ngạch có các bậc lương tương ứng. Hiện nay ở Nước Ta theo ngạch công chức có 5 ngạch, với các mã ngạch khác nhau .

Mã ngạch công chức chuyên viên chính là nội dung quan trọng trong ngạch công chức hành chính, theo điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định: Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính, bao gồm:

Bảng 1 : Chuyên viên chính 01.002

1. Chuyên viên cao cấp Mã số ngạch: 01.001
2. Chuyên viên chính Mã số ngạch: 01.002
3. Chuyên viên Mã số ngạch: 01.003
4. Cán sự Mã số ngạch: 01.004
5. Nhân viên Mã số ngạch: 01.005

Như vậy ngạch công chức chuyên viên chính là 01.002, mã ngạch chuyên viên chính này cũng chính là địa thế căn cứ làm mã ngạch lương chuyên viên chính. Để nâng ngạch chuyên viên chính, chuyển ngạch chuyên viên chính hay chỉ định ngạch chuyên viên chính cần cung ứng những tiêu chuẩn của ngạch. Trong ngạch sẽ được chia thành nhiều bậc với thông số lương khác nhau là địa thế căn cứ để tính lương công chức theo mã số ngạch chuyên viên chính .bậc 1 của chuyên viên chính là bao nhiêu

Hệ số lương chuyên viên chính

Hệ số chuyên viên chính là cơ sở và địa thế căn cứ quan trọng để tính lương cơ bản. Hệ số bậc lương của chuyên viên chính cũng vậy, đây là nền tảng để lên thang lương chuyên viên chính. Việc khám phá các lao lý cũng như thông tin đúng chuẩn, đơn cử về thông số lương cho từng cấp bậc là rất thiết yếu. Do thông số lương hoàn toàn có thể đổi khác theo từng quá trình khác nhau, để tránh thông tin rơi lệch bạn nên update những thông tin mới nhất theo lao lý hiện hành .Bảng 2 : Hệ số lương ngạch chuyên viên chính

Stt Bậc lương chuyên viên chính Hệ số lương của chuyên viên chính
1 Bậc 1 chuyên viên chính 4.40
2 Bậc 2 chuyên viên chính 4.74
3 Bậc 3 chuyên viên chính 5.08
4 Bậc 4 chuyên viên chính 5.42
5 Bậc 5 chuyên viên chính 5.76
6 Bậc 6 chuyên viên chính 6.10
7 Bậc 7 chuyên viên chính 6.44
8 Bậc 8 chuyên viên chính 6.78

Nhìn bảng trên cho thấy mã ngạch chuyên viên chính bậc 1 tương ứng với thông số lương bậc 1 chuyên viên chính là 4.40. Tương tự mã ngạch chuyên viên chính bậc 2 tương ứng với lương chuyên viên chính bậc 2 là 4.74, tựa như cho đến bậc 8. Các bậc lương trong cùng 1 ngạch được thực thi theo chính sách nâng bậc lương chuẩn theo pháp luật của pháp lý .hệ số lương khởi điểm của chuyên viên chính

Bậc lương chuyên viên chính

Bậc chuyên viên chính là biểu biện mang đặc thù thứ bậc dùng để lên thang bảng lương của công chức chuyên viên chính. Vậy chuyên viên chính có mấy bậc ? Theo Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của nhà nước về chính sách tiền lương so với công chức thì Chuyên viên chính có 8 bậc lương tương ứng với 8 thông số chuyên viên chính và được xếp vào Công chức loại A2 – nhóm 1 ( A2. 1 ) .Các bậc lương chuyên viên chính là số lượng các mức thăng quan tiến chức về lương theo đó mỗi bậc lương sẽ tương ứng với một thông số lương nhất định. Từ đó thấy được rằng bậc lương của chuyên viên chính dùng để phân cấp và cũng chính là địa thế căn cứ để tính lương cho các đối tượng người dùng theo pháp luật của luật. Điều này cũng có nghĩa là khi bậc lương chuyên viên chính càng cao thì tương ứng với đó là mức lương chuyên viên chính thực lĩnh của người đó sẽ càng cao .Hệ số bậc 1 chuyên viên chính

Thời gian nâng bậc lương chuyên viên chính

Nâng ngạch bậc lương chuyên viên chính được pháp luật đơn cử và cụ thể tại điều 7 chương III Nghị định 204 / NĐ-CP năm năm trước của Chính Phủ và sửa đổi bổ trợ tại Điều 1 Nghị định 17/2013 / NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 như sau :– Thứ nhất : Căn cứ triển khai nâng bậc lương liên tục trên cơ sở hiệu quả hoàn thành xong trách nhiệm và thời hạn giữ bậc trong ngạch+ Nếu chưa xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch thì sau 3 năm ( đủ 36 tháng ) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương .+ Nếu không hoàn thành xong trách nhiệm được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, không bổ nhiệm thì cứ mỗi năm không hoàn thành xong trách nhiệm hoặc bị kỷ luật bị lê dài thêm thời hạn tính nâng bậc lương liên tục so với thời hạn pháp luật như sau :

  • Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị kéo dài thêm 06 (sáu) tháng so với thời gian quy định;
  • Trường hợp bị kỷ luật hình thức giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng (một năm) so với thời gian quy định.
Mọi Người Cũng Xem   Định mức cấp phối bê tông mác 100, 150, 200, 250, 300

– Thứ 2 : Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn+ Công chức lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm mà chưa xếp bậc lương sau cuối trong ngạch hoặc thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời hạn lao lý tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10 % tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong list trả lương của cơ quan, đơn vị chức năng ( trừ các trường hợp pháp luật tại Điểm b Khoản 2 Điều này )+ Công chức có thông tin nghỉ hưu theo lao lý của Nhà nước, triển khai xong trách nhiệm được giao, chưa xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch và chưa đủ điều kiện kèm theo thời hạn giữ bậc để được nâng bậc lương liên tục tại thời gian có thông tin nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời hạn pháp luật tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều này .hệ số chuyên viên chính bậc 1

Bảng lương chuyên viên chính

Lương chuyên viên chính

Chuyên viên chính là công chức loại A2 nhóm 1 ( A2. 1 ), do đó xếp lương chuyên viên chính được tính trên thông số lương ngạch chuyên viên chính và thông số bậc lương của chuyên viên chính. Sau đây là Bảng lương, thông số lương mới của cán bộ công chức viên chức dựa trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng / tháng ( dự kiến từ 01/1/2022 là 1.600.000 đồng / tháng ) .Lưu ý : Ngày 12/11/2020, Quốc hội trải qua Nghị quyết dự trù ngân sách nhà nước 2021, trong đó không tăng lương cơ sở năm 2021, vẫn vận dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng / tháng .Bảng 3 : Bảng lương chuyên viên chính 2021

Nhóm 1 (A2.1) Hệ số lương Mức lương đến
31/12/2021
Mức lương từ 01/01/2022 (nếu áp dụng mức 1,6 triệu/tháng)
Bậc 1 4,40 6,556,0 7,040
Bậc 2 4,74 7,062,6 7,584
Bậc 3 5,08 7,569,2 8,128
Bậc 4 5,42 8,075,8 8,672
Bậc 5 5,76 8,582,4 9,213
Bậc 6 6,1 9,089,0 9,760
Bậc 7 6,44 9,595,6 10,304
Bậc 8 6,78 10,102,2 10,848

Theo lộ trình từ các năm trước thời điểm 01/7/2020 sẽ là thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở đối với cán bộ công chức. Theo đó lương cơ sở sẽ tăng lên trong năm 2020 là 1,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên do tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp tác động ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân khiến đời sống rơi vào thực trạng khó khăn vất vả nên tại Nghị quyết 122 / 2020 / QH14 Quốc hội chính thức trải qua chưa kiểm soát và điều chỉnh mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức .Theo đó thì về cơ bản bảng lương công chức trong năm 2021 vẫn không có gì đổi khác nên mức lương vẫn sẽ tính theo công thức bằng mức lương cơ sở nhân với thông số lương. Mức lương cơ sở năm 2021 lúc bấy giờ vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng / tháng. Hệ số lương vẫn sẽ được vận dụng theo phụ lục được phát hành kèm theo nghị định 204 / 2004 Nghị định của cơ quan chính phủ và những văn bản sửa đổi bổ trợ theo pháp luật .Như vậy dự kiến thang bảng lương mới 2021 cũng sẽ không có gì biến hóa so với bảng lương chuyên viên chính 2020. Tuy nhiên theo lộ trình như địa thế căn cứ đã được nghiên cứu và phân tích ở trên thì đến năm 2022 mức lương cơ sở dự kiến sẽ tăng lên 1.6 triệu / tháng .lương bậc 3 chuyên viên chính

Mọi Người Cũng Xem   Cách Đo Khối Lượng Cát Trên Xà Lan, Cho Em Hỏi Cách Đo Xà Lan

Cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính

Căn cứ Thông tư 02/2017 / TT-BNV năm 2017 ngạch lương chuyên viên chính so với công chức chuyển ngạch được tính như sau :+ Trường hợp được chỉ định vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ ( ngạch cũ và ngạch mới có cùng thông số bậc lương ), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) đang hưởng ở ngạch cũ ( kể cả tính thời hạn xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ ) sang ngạch mới .+ Trường hợp được chỉ định vào ngạch mới có thông số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ ( ví dụ từ ngạch thuộc A2. 2 sang ngạch thuộc A2. 1 ), thì thực thi như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 mục II Thông tư này .+ Trường hợp được chỉ định vào ngạch mới có thông số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ ( ví dụ từ ngạch thuộc A2. 1 sang ngạch thuộc A2. 2 ), thì thực thi như cách xếp lương hướng dẫn tại điểm a Khoản 2 này và được hưởng thêm thông số chênh lệch bảo lưu cho bằng thông số lương ( kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có ) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được triển khai như hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 mục II Thông tư này .

Ví dụ: Khi chuyển ngạch lương từ chuyên viên sang chuyên viên chính

Tình huống : Bà B đang hưởng 6 % phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên ( mã số 01.003 ) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2007 ( tổng thông số lương 4,98 cộng 6 % VK đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28 ). Bà B đạt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và đến ngày 01 tháng 02 năm 2008 được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định hành động chỉ định vào ngạch chuyên viên chính ( mã số 01.002 ), thì bà B được địa thế căn cứ vào tổng thông số lương đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28 này để xếp vào thông số lương cao hơn gần nhất là 5,42 bậc 4 ngạch chuyên viên chính. Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính và thời hạn xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính của bà B được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008 ( ngày ký quyết định hành động chỉ định vào ngạch chuyên viên chính ) .Trên đây là hàng loạt những thông tin chi tiết cụ thể về thông số lương, bậc, mã ngạch chuyên viên chính. Hy vọng với những gì Giáo dục đào tạo Thiên Kỳ đã cung ứng sẽ giúp cho các bạn có thêm những tài liệu hữu dụng, đồng thời sẽ là động lực để các bạn phấn đấu lên chuyên viên chính. Nếu có bất kể câu hỏi nào, bạn hãy comment xuống phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi :

Công ty Cổ phần giáo dục Thiên Kỳ

Phòng tuyển sinh

Địa chỉ: Tầng 3, phòng 301, Số 11B ngõ 1 Phố Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội.
Phone: 0969 328 797
Mail: [email protected]

Website : thienky.edu.vn

2/5 – ( 1 bầu chọn )

Related Posts

About The Author

Add Comment