Install fast accounting 10 2

Ngày đăng : 19/06/2017, 12 : 08

Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt Nội dung 1.1 1.2 1.3 Hướng dẫn cài đặt máy đơn lẻ Cài đặt chương trình .2 Cấp mã số sản phẩm Chạy chương trình Fast Accounting 10.2 R1 2.1 2.2 2.3 2.4 Hướng dẫn cài đặt mạng với máy chủ Windows Server máy trạm Cài đặt chương trình máy chủ Tạo (map) ổ đĩa ảo chứa chương trình máy chủ Tạo biểu tượng (Shortcut) cho Fast Accounting 10.2 R1 cho máy trạm Chạy chương trình Fast Accounting 10.2 R1 3.1 3.2 3.3 Hướng dẫn cài đặt máy trạm dùng chung máy trạm làm việc khác Cài đặt chương trình máy trạm dùng chung Chia sẻ (Share) thư mục chương trình máy trạm dùng chung .8 Cài đặt cho máy trạm làm việc 4.1 4.2 Các lỗi thường gặp cài đặt chương trình Lỗi “SYSOBJ is not an object.” .9 Tạo lại biểu tượng (Shortcut) cho Fast Accounting 10.2 R1 10 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt máy đơn lẻ Chọn cách cài đặt cài đặt sử dụng máy tính Hướng dẫn cho trường hợp máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP Trong trường hợp máy tính cài đặt hệ điều hành khác Windows Vista Windows việc cài đặt thực tương tự Cài đặt chương trình 1.1 Chọn chương trình cài đặt setup.exe Từ đĩa cài đặt thư mục máy tính có chứa cài đặt chương trình chọn file Setup.exe Chạy chương trình setup.exe – Kích đúp chuột trái để chạy file Setup.exe cài FA 10.2 R1 – Chương trình hình thông báo cài đặt chương trình – Chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình Chọn thư mục cài đặt chương trình Sau chọn Next bước chương trình hình chọn thư mục cài đặt chương trình Fast Software Co., Ltd 2/12 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt – Chương trình mặc định thư mục cài đặt là: C:\Fast, người sử dụng thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt, cách nhấn vào nút Change… chọn thư mục cần cài đặt chương trình – Chọn Next để tiếp tục cài đặt Xác nhận lại thông tin cài đặt Sau chọn thư mục cài đặt, chương trình hình để xác nhận thông tin cài đặt ban đầu Fast Software Co., Ltd 3/12 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt – Nếu cảm thấy không chắn thông tin chọn nhấn Back để xem chọn lại – Nếu chắn chọn Install để cài đặt – Nếu không muốn tiếp tục cài đặt chọn Cancel Tiến trình cài đặt chương trình Chương trình hình trình tiến trình cài đặt chương trình Kết thúc cài đặt Chương trình FA 10.2 R1 cài đặt xong xuất hình kết thúc cài đặt Fast Software Co., Ltd 4/12 Fast Accounting 10.2 R1 – Hướng dẫn cài đặt Nhấn Finish để kết thúc trình cài đặt Cấp mã số sản phẩm 1.2 – Khi lần đầu chạy chương trình Fast Accounting 10.2 R1, chương trình hỏi mã số kiểm tra sản phẩm Người sử dụng liên hệ với nhân viên FAST để cấp mã số sản phẩm Sau cấp mã số sản phẩm thành công phải khởi động lại Windows để cập nhật số thông tin cần thiết cho chương trình Fast Accounting 10.2 R1 – Chương trình cho chạy thử thời gian 90 ngày chọn „Phiên demo 90 ngày‟ Chạy chương trình Fast Accounting 10.2 R1 1.3 – Trên hình Desktop, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Fast Accounting 10.2 R1 – Chương trình hình đăng nhập vào chương trình – Người sử dụng đăng nhập vào chương trình với tên đăng nhập ABC, mật mã đơn vị bỏ trống Nếu lần đầu chạy chương trình, chương trình câu thông báo “Khởi động lại máy để việc cài font có hiệu lực” phải khởi động lại Windows Hướng dẫn cài đặt mạng với máy chủ Windows Server máy trạm Hướng dẫn cài đặt dành cho trường hợp chương trình cài đặt máy chủ với hệ điều hành Windows Server máy trạm kết nối với máy chủ Fast Software Co., Ltd 5/12 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt Các máy trạm cài đặt hệ điều hành Windows XP, Vista Windows Cài đặt chương trình máy chủ 2.1 Chương trình cài đặt máy chủ việc cài đặt từ máy trạm trực tiếp máy chủ Các bước cài đặt tương tự mục 1.1 Tạo (map) ổ đĩa ảo chứa chương trình máy chủ 2.2 Cách bước thực hiện: – Tại máy trạm, My computer Desktop -> Nhấn chuột phải My computer -> Chọn Map Network Drive … – Chương trình hình tạo ổ đĩa ảo (tạo ổ đĩa Map) Khai báo thông tin: – Drive: Tạo ổ đĩa Ví dụ: Z: – Folder: đường dẫn ổ đĩa chứa chương trình Ví dụ: \\Server\fa10.2\ – Chọn Finish hoàn thành việc tên tạo ổ đĩa chứa chương trình máy chủ Fast Software Co., Ltd 6/12 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt Tạo biểu tượng (Shortcut) cho Fast Accounting 10.2 R1 cho máy trạm 2.3 Mở Explore (có thể My computer Desktop nhấn tổ hợp phím Win + E) -> chọn thư mục Ws chương trình ổ đĩa chương trình tạo (Map) Ví dụ: \\Server\fa10.2\Ws Z:\Ws Vào thư mục ổ đĩa mạng (Z:\Ws) -> nhấn chuột phải vào biểu tượng cáo (file Vfp7.exe) -> Chọn Send to -> Desktop (create shortcut) Quay hình Desktop thấy có biểu tượng cáo Shortcut to vfp7.exe-> Nhấn chuột phải -> Chọn Properties -> Khai báo thêm thông tin – Target: \\Server\fa10.2\Ws\Vfp7.exe -t \\Server\fa10.2\Ws\k.Fxp Hoặc Z:\Ws\Vfp7.exe –t Z:\Ws\k.Fxp – Start in: \\Server\fa10.2\Ws Hoặc Z:\Ws – Nhấn vào Change Icon … -> nhấn chọn nút Browse lùi thư mục -> chọn thư mục BMP (hoặc chọn theo đường dẫn \\Server\fa10.2\Bmp\Fast.ico Z:\Bmp\Fast.ico -> chọn Icon FAST – Sau hoàn tất khai báo thông tin trên, nhấn OK Fast Software Co., Ltd 7/12 Fast Accounting 10.2 R1 – 2.4 Hướng dẫn cài đặt Tại hình Desktop, biểu tượng hình cáo thay thành biểu tượng FAST -> biểu tượng FAST nhấn chuột trái lần -> Nhấn F2 -> sửa lại tên Shortcut to vfp7.exe thành Fast Accounting 10.2 R1 Chạy chương trình Fast Accounting 10.2 R1 Các bước thực tương tự mục 1.2 Hướng dẫn cài đặt máy trạm dùng chung máy trạm làm việc khác Dưới hướng dẫn cài đặt chương trình máy trạm để dùng chung Máy trạm dùng chung có hệ điều hành cho máy đơn lẻ giống máy trạm khác 3.1 Cài đặt chương trình máy trạm dùng chung Các bước cài đặt tương tự mục 1.1 3.2 Chia sẻ (Share) thư mục chương trình máy trạm dùng chung Sau cài đặt chương trình máy trạm dùng chung, ta phải chia (share) thư mục chứa chương trình để máy trạm khác nhìn thấy thư mục đọc, ghi số liệu Tại máy cần chia sẻ thư mục chương trình (máy trạm dùng chung), mở Explore (có thể My computer Desktop nhấn tổ hợp phím Win + E) -> chọn thư mục FA10.2 vừa cài đặt > Nhấn chuột phải thư mục FA10.2  Chọn Sharing and Security … Fast Software Co., Ltd 8/12 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt Khai báo thông tin sau: – Đánh dấu chọn vào Share this folder on the network – Chương trình tên thư mục chương trình Ví dụ Share name FA10.2 – Đánh dấu chọn vào Allows network user to change my files – Nhấn chọn OK, hoàn tất chia sẻ thư mục chương trình Cài đặt cho máy trạm làm việc 3.3 Các bước cài đặt cho máy trạm làm việc khác thực sau: – Tạo (map) ổ đĩa máy trạm dùng chung: xem mục 2.2 – Tạo biểu tượng (Shortcut) cho FA10.2: xem mục 2.3 – Chạy chương trình FA10.2: xem mục 1.2 Các lỗi thường gặp cài đặt chương trình 4.1 Lỗi “SYSOBJ is not an object.” Lỗi Đối với máy cài chương trình Windows Vista trình cài đặt chương trình thường xuất lỗi sau: Fast Software Co., Ltd 9/12 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt Cách khắc phục Đối với Windows Vista hơn, phải cho phép cập cập OLE user FA10.2 đăng ký thư viện FA10.2 Cách làm sau: – Vào Start -> Control Panel – Chọn User Accounts – Chọn Turn user account control on or off – Bỏ phần đánh dấu ô check: Use user account control (UAC) to help protect your computer – Khởi động lại máy chạy lại chương trình Tạo lại biểu tượng (Shortcut) cho Fast Accounting 10.2 R1 4.2 Vì lý mà người sử dụng xóa biểu tượng chw cài lại Windows bước tạo biểu tượng thực sau: – Vào chương trình cài đặt máy (Ví dụ chương trình cài đặt ban đầu C:\Fast\FA10.2) – Chọn thư mục WS – Nhấn chuột phải vào biểu tượng cáo (file Vfp7.exe) -> Chọn Send to -> Desktop (create shortcut) Fast Software Co., Ltd 10/12 Fast Accounting 10.2 R1 – Hướng dẫn cài đặt Quay hình máy tính người sử dụng (Desktop) thấy có biểu tượng cáo có tên Shortcut to vfp7.exe-> Nhấn chuột phải -> Chọn Properties -> Khai báo thêm thông tin Target: C:\Fast\FA10.2\WS\vfp7.exe -t C:\Fast\FA10.2\WS\k.fxp Start in: C:\Fast\FA10.2\WS – Nhấn vào Change Icon… -> nhấn chọn nút Browse… lùi thư mục -> chọn thư mục BMP (hoặc chọn theo đường dẫn C:\Fast\FA10.2\BMP\Fast.ico) -> chọn Icon FAST Fast Software Co., Ltd 11/12 Fast Accounting 10.2 R1 Hướng dẫn cài đặt – Sau hoàn tất khai báo trên, chọn OK – Tại hình Desktop, biểu tượng hình cáo thay thành biểu tượng FAST -> biểu tượng FAST nhấn chuột trái lần -> Nhấn F2 -> sửa lại tên Shortcut to vfp7.exe thành FA10.2 Fast Software Co., Ltd 12/12 … đường dẫn \Serverfa10 .2 Bmp Fast. ico Z:Bmp Fast. ico -> chọn Icon FAST – Sau hoàn tất khai báo thông tin trên, nhấn OK Fast Software Co., Ltd 7/ 12 Fast Accounting 10. 2 R1 – 2. 4 Hướng dẫn cài đặt… thành biểu tượng FAST -> biểu tượng FAST nhấn chuột trái lần -> Nhấn F2 -> sửa lại tên Shortcut to vfp7.exe thành Fast Accounting 10. 2 R1 Chạy chương trình Fast Accounting 10. 2 R1 Các bước thực… \Serverfa10 .2 – Chọn Finish hoàn thành việc tên tạo ổ đĩa chứa chương trình máy chủ Fast Software Co., Ltd 6/ 12 Fast Accounting 10. 2 R1 Hướng dẫn cài đặt Tạo biểu tượng (Shortcut) cho Fast Accounting

Mọi Người Cũng Xem   Điểm gpa là gì? Cách tính và quy đổi điểm GPA của THPT, Đại Học,…

Xem thêm: Ý nghĩa biển số xe phong thủy | Cách xem biển số xe mới nhất

– Xem thêm –

Xem thêm: Install fast accounting 10 2, Install fast accounting 10 2, Install fast accounting 10 2

Related Posts

About The Author

Add Comment