Mã vạch đúng tiêu chuẩn và cách tính mã vạch chuẩn | Barcodevn

Mã vạch đúng tiêu chuẩn và cách tính mã vạch chuẩn. Sự tăng trưởng của mã vạch hoàn toàn có thể nói là song hành cùng với sự tăng trưởng của các nghành công nghiệp. Trong quy trình kinh doanh thương mại và sản xuất sản phẩm & hàng hóa thì trên bao vì của mỗi mẫu sản phẩm đều được in một dãy mã số mã vạch và từ dãy mã số này khi kiểm tra bằng các thiết bị tất cả chúng ta sẽ biết được mọi thông tin về mẫu sản phẩm . Mã số mã vạch của sản phẩm & hàng hóa được phân làm hai phần đó là : mã vạch ( là phần biểu lộ các mã số bằng vạch ) và mã số là phần hiển thị các chữ số hay serial của các loại sản phẩm. Một mã vạch đúng tiêu chuẩn được định dạng như sau .
 • Hai hoặc ba chữ số đầu sẽ là mã quốc gia của hàng hóa
 • Bốn hoặc năm chữ số tiếp theo là mã của doanh nghiệp
 • Tiếp theo là mã của mặt hàng bao gồm ba hoặc bốn con số tiếp theo
 • Và số cuối cùng là số kiểm tra

Sự phân định rõ ràng như vậy có thể chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của các loại mặt hàng và bản thân của mỗi dãy số này chỉ là đại diện cho mỗi mặt hàng chứ không mang tính chất về đặc điểm của chúng.

Ngày nay trên quốc tế tiêu chuẩn mã vạch đã có những lao lý chung. Mã vạch cho các mẫu sản phẩm có ĐK bản quyền đều sử dụng mã vạch EAN và mã vạch UPC. Đây là 2 mã vạch tiêu chuẩn đã được quốc tế công nhận .

Mã Vạch EAN

Mã vạch EAN là một mạng lưới hệ thống được sáng lập ra bởi thành viên của 12 nước châu Âu và hiện đang được vận dụng và tăng trưởng nhanh gọn tại hầu khắc các nước trên toàn quốc tế. Mã số của EAN được cấu trúc gồm 13 chữ số. Cũng theo định dạng tiêu chuẩn như trên. Với 3 số đầu được mặc định là mã số của vương quốc xuất khẩu mẫu sản phẩm. Ta có cách tính mã vạch cho mã EAN-13 .

ma-vach-ean13

Cách tính mã vạch EAN-13

Số kiểm tra là số thứ 13 của EAN-13. Nó không phải là một số ít tùy ý mà phụ thuộc vào vào 12 số đứng trước đó và được tính theo quy tắc sau :
 • Lấy tổng tất cả các số ở vị trí lẻ (1,3,5,7,9,11) được một số A.
 • Lấy tổng tất cả các số ở vị trí chẵn (2,4,6,8,10,12). Tổng này nhân với 3 được một số (B).
 • Lấy tổng của A và B được số A+B.
 • Lấy phần dư trong phép chia của A+B cho 10, gọi là số x. Nếu số dư này bằng 0 thì số kiểm tra bằng 0, nếu nó khác 0 thì số kiểm tra là phần bù (10-x) của số dư đó.
Số kiểm tra được thêm vào cuối chuỗi số có 12 chữ số khởi đầu tạo ra chuỗi số EAN-13 có 13 chữ số. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn sản xuất mã vạch, số này đã được thêm vào cuối chuỗi, nhưng các ứng dụng in ấn mã vạch nên có phần kiểm tra lại số này trước khi in, nhằm mục đích tránh các sai lầm đáng tiếc do sai sót tài liệu . Quy ước : Các bit có giá trị 1 được in bằng mực đen thành một đường thẳng đứng, các bit có giá trị 0 không được in ( hoặc được in bằng mực trắng ) thành một đường thẳng đứng có cùng độ rộng với bit có giá trị 1 .

Cấu trúc của mã vạch EAN-13 như sau

Các vạch bảo vệ trái – 6 số kể từ số thứ hai đến số thứ bảy – các vạch bảo vệ TT – 5 số tiếp theo ( 8-12 ) – số kiểm tra – các vạch bảo vệ phải Phía trước các vạch bảo vệ trái và phía sau các vạch bảo vệ phải luôn luôn phải có các khoảng chừng lặng trắng để tránh cho máy quét không bị đọc sai . Việc mã hóa của 6 số từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 7 nhờ vào vào giá trị của số tiên phong theo quy tắc chẵn – lẻ dưới đây .
Số đầu tiên 2 3 4 5 6 7
0 Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ
1 Lẻ Lẻ Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn
2 Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn
3 Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ
4 Lẻ Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn
5 Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn
6 Lẻ Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ
7 Lẻ Chẵn Lẻ Chẵn Lẻ Chẵn
8 Lẻ Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ
9 Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn Lẻ
Các số từ vị trí 8 đến vị trí thứ 13 được mã hóa theo chuỗi đảo ngược của mã hóa lẻ ( xem bảng dưới đây ) của số có giá trị tương ứng theo bảng dưới đây. Ví dụ số 0 có mã hóa lẻ là “ 0001101 ” thì khi được mã hóa ở các vị trí từ 8 đến 13 sẽ là “ 1110010 ” . Các vạch bảo vệ trái và phải có giá trị bit là 101. Các vạch bảo vệ TT có giá trị bit là 01010 .

Mã hóa chẵn lẻ

Chuỗi mã hóa chẵn hay lẻ của các giá trị số từ 0 đến 9 được liệt kê trong bảng sau :
Giá trị số Lẻ Chẵn
0 0001101 0100111
1 0011001 0110011
2 0010011 0011011
3 0111101 0100001
4 0100011 0011101
5 0110001 0111001
6 0101111 0000101
7 0111011 0010001
8 0110111 0001001
9 0001011 0010111

Nó được áp dụng để in các số từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 7.

Tham khảo cụ thể thêm tại nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/EAN-13

Mã vạch UPC

Mã vạch UPC mạng lưới hệ thống này thuộc quyền quản trị của một hội đồng mã thống nhất Mỹ và hiện vẫn đang được sử dụng tại Úc và Mỹ. Các doanh nghiệp cũng do các tổ chức triển khai mã số vương quốc cấp cho các thành viên của mình. Với mã loại sản phẩm sẽ do các nhà phân phối sản phẩm & hàng hóa pháp luật và phải bảo vệ các loại mã số này là duy nhất không bị trùng lặp .

Các mã vạch UPC cũng có nhiều biến thể xung quanh chúng. Các loại mã vạch UPC khác cũng tồn tại (chẳng hạn UPC-E, UPC bổ sung 2 số, UPC bổ sung 5 số v.v). UPC-A mã hóa dữ liệu là một chuỗi 11 số (có giá trị từ 0 đến 9) và có một số kiểm tra ở cuối để tạo ra một chuỗi số mã vạch hoàn chỉnh là 12 số. Do vậy mới có từ EAN.UCC-12.

Cách tính mã vạch UPC

Trước khi có sự sinh ra của EAN-13 thì quy tắc tính số kiểm tra của UPC-A như sau :
 1. Lấy tổng của các số ở vị trí lẻ (1, 3, 5, 7, 9, 11). Các số này nhân với 3 được một số A.
 2. Lấy tổng của các số ở vị trí chẵn (2, 4, 6, 8,10) được một số B.
 3. Lấy tổng (A + B) và xét tính chia hết cho 10. Nếu chia hết thì số kiểm tra bằng 0. Nếu không chia hết (số dư khác 0) thì lấy phần bù (10- số dư) làm số kiểm tra.
Quy tắc này tương thích với quy tắc tính số kiểm tra của EAN-13 do sau khi thêm số 0 vào đầu chuỗi UPC-A thì các vị trí chẵn của UPC-A đổi thành vị trí lẻ của EAN-13 và ngược lại . Thực tế UPC-A là một tập con của EAN-13 với số 0 đứng vị trí số 1. Ví dụ chuỗi số “ 123456789012 ” của UPC-A thực tiễn trọn vẹn như nhau với chuỗi số “ 0123456789012 ” của EAN-13. Do vậy, mọi quy tắc trong mã hóa của UPC-A là các quy tắc mã hóa của EAN-13 ( tính số kiểm tra, các giá trị bit của các số được mã hóa cũng như của các vạch bảo vệ trái, phải, TT ). Được vận dụng cho chuỗi : “ 0 ” + chuỗi UPC-A .

Cấu trúc mã vạch UPC

Mã nhà sản xuất: Gồm 5 số từ 00000 đến 99999. Việc cấp mã nhà sản xuất do hội đồng UCC cấp cho các công ty hay nhà sản xuất có mặt hàng sử dụng loại mã vạch UPC. Tuy nhiên, trên thực tế không phải công ty hay nhà sản xuất nào cũng có tới 100.000 mặt hàng. Nên UCC đã quyết định sử dụng mã nhà sản xuất dài hơn 5 số. Mã này tên gọi đầy đủ của nó là “mã nhà sản xuất độ dài biến đổi” (tiếng Anh: variable-length manufacturer code). Điều này đồng nghĩa với mã sản phẩm bị hạn chế hơn.

ma-vach-upc

Mã loại sản phẩm : Gồm 5 số từ 00000 đến 99999. Với việc vận dụng mã nhà phân phối dài hơn 5 số thì mã loại sản phẩm bị hạn chế. Tuy nhiên, nếu một đơn vị sản xuất nào đó có hơn 100.000 mẫu sản phẩm khác nhau. Họ hoàn toàn có thể xin UCC cấp thêm mã nhà phân phối khác . Số kiểm tra, được tính như EAN-13 với bổ trợ thêm một số ít 0 vào trước chuỗi số của mã vạch UPC-A . Tham khảo cụ thể tại nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/UPC-A

In ấn mã vạch

Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa bắt buộc phải có mã vạch đi kèm với loại sản phẩm. Chứng minh rõ ràng nguồn gốc nguồn gốc của loại sản phẩm. Việc ĐK mã số cho mẫu sản phẩm được tính phí gia hạn hàng năm .

Mã số đã được đăng ký bản quyền cho doanh nghiệp tùy theo doanh nghiệp đó lựa chọn phương thức in cho sản phẩm. Các tem mã vạch thường có yêu cầu khá cao về độ bền với thời gian. Ngày nay các mã vạch được in ấn thông qua việc sử dụng giấy in mã vạch và máy in mã vạch. Với những chất liệu cao cấp, giấy in mã vạch cho bạn nhiều sự lựa chọn về độ bền bỉ cũng như độ sắc nét của tem nhãn mã vạch. Với những chất liệu giấy cao cấp như pvc và giấy xi bạc. Việc đảm bảo độ bền cho tem mã vạch bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

>>>>> Xem chi tiết giá giấy in mã vạch

Related Posts

About The Author

Add Comment