Cách tính mức tiền lương bình quân với người tham gia bảo hiểm xã hội


Minh Hương   –  
Thứ sáu, 11/06/2021 16 : 00 ( GMT + 7 )

Với những nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) khác nhau thì cách tính mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập đóng BHXH cũng có sự khác biệt.

Người tham gia BHXH bắt buộc:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được chia thành nhiều trường hợp :Trường hợp 1 : Người lao động có toàn thời hạn tham gia BHXH theo chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý .- Người lao động mở màn tham gia BHXH trước ngày 1.1.1995 : – Người lao động mở màn tham gia BHXH từ ngày 1.1.1995 đến ngày 31.12.2000 : – Người lao động mở màn tham gia BHXH từ ngày 1.1.2001 đến ngày 31.12.2006 : – Người lao động khởi đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015 : – Người lao động khởi đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2019 : – Người lao động mở màn tham gia BHXH từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2024 : – Người lao động khởi đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2025 trở đi : Trong đó :- Mbqtl : Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội .- Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời gian tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH .Trường hợp 2 : Người lao động có toàn thời hạn tham gia BHXH theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động lao lý .

Mọi Người Cũng Xem   Been Together 2020 cho Máy tính Tải về - Windows PC 10/7/8 (2022 phiên bản)

Trong đó:

– Mbqtl : Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH .- Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được kiểm soát và điều chỉnh theo thông số trượt giá được phát hành tại thời gian hưởng. Cụ thể :Tiền lương tháng đóng BHXH ( đã được kiểm soát và điều chỉnh ) của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng .Bảng thông số trượt giá vận dụng so với người hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2021 – 31.12.2021 : Đáng quan tâm : Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu và BHXH 1 lần là giống nhau nên để thuận tiện tính được mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, bạn đọc hoàn toàn có thể thể tìm hiểu thêm Hệ thống tính BHXH 1 lần trực tuyến .Trường hợp 3 : Người lao động vừa có thời hạn đóng BHXH theo chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật, vừa có thời hạn đóng BHXH theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động lao lý : Trong đó :- Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước pháp luật = Tổng số tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước lao lý x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của trường hợp 2 .- Có từ 2 tiến trình đóng BHXH trở lên theo tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước pháp luật được tính như trên .

Mọi Người Cũng Xem   Làm thế nào để chuyển hình ảnh từ máy tính vào Android

Người tham gia BHXH tự nguyện:

 Trong đó :- Mbqtn : Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH .- Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được kiểm soát và điều chỉnh theo thông số trượt giá phát hành tại thời gian nhận lương hưu :

Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng thông số trượt giá vận dụng so với người hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2021 – 31.12.2021 : Người vừa có thời hạn tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời hạn tham gia BHXH tự nguyện : Trong đó : Mbqtl-tn là mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH.

Related Posts

About The Author

Add Comment