BÀI TẬP TÍNH GIỜ ĐỊA LÍ 10

Ngày đăng: 18/12/2016, 14:11

BÀI TẬP TÍNH GIỜ Cách tính địa phương T1 – T2 = (α1 – α2) : 150 Công thức tính: Trong đó: T1: Giờ α1 T2: Giờ α2 α1: Kinh tuyến có sớm α2: Kinh tuyến có muộn Lưu ý: Nếu α1 α2 bán cầu khác thủ thuật toán ta mặc định αTây = – αĐông Ví dụ: Biết Pari kinh tuyến 20Đ, Mê xi cô kinh tuyến 98030’T Giờ địa phương Mêxicô Pari 12h00’? Giải Theo ta có: Pari kinh tuyến 0Đ, Mêxicô kinh tuyến 98030’T nên Pari sớm Mê xi cô Áp dụng công thức T1 – T2 = (α1 – α2) : 150 ta có 12h00’ – T2 = (20Đ – 98030’T): 150 = 6h42’ T2 = 12h00’ – 6h42’ = 5h18’ Vậy, Pari 12h00’ Mêxicô 5h18’ ngày Tính múi Ở tập này, có dạng: – Dạng 1: Cho biết múi giờ, tính múi – Dạng 2: Cho biết kinh độ, tính múi Vì vậy, với phần học sinh cần tính múi (khi đề chưa cho) từ làm sở để tính múi cần tìm o Công thức 1: Tìm múi  Cho kinh độ, tìm múi  Công thức: • Bán cầu Đông M = kinh độ /150 • Bán cầu Tây M = 24 – kinh độ/150 Quy tắc làm tròn > 0.5  làm tròn lên ≤0.5  làm tròn xuống o Công thức 2: Tính thời gian, ngày   Công thức chung: Tm = To + m  Tm: cần tính  To: Giờ gốc  M: só thứ tự múi Các trường hợp • • Nếu Tm ≤ 24h o Giờ: Tm = To + m o Ngày:  Cùng ngày To Bán cầu Đông  Lùi ngày so với To bán cầu Tây Nếu Tm ≥ 24h o Giờ: Tm = To + m – 24h o Ngày:  Cùng ngày To bán cầu Tây  Cộng ngày so với To Bán cầu Đông Ví dụ Khi múi số 0h ngày 18/5/2012 múi số 7, múi số 22 giờ? Ngày nào? Giải Áp dụng công thức: Tm = To + m với To = 0h ngày 18/5/2012 Giờ múi số T = + = 7h ngày 18/5/2012 (Do Tm 16-24=-8 – Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176:15=12 Bài tập 2: Căn vào đồ múi, tính ngày Việt Nam, biết thời điểm GMT 24h, ngày 31 tháng 12? Hướng dẫn – Giờ GMT 24h Việt Nam múi số =>24+7=31h Tức 7h ngày tháng năm sau Bài tập 3: Dựa vào đồ giới, tính xem London, Tokyo, Hà Nội lúc 12h trưa ngày 1/1/2006? Hướng dẫn Hà Nội múi số Nên HN lúc 12h trưa ngày 1/1/2006 thì: – London (múi số 0) cách Việt Nam: 0-7=7 múi =>12-7=5h ngày 1/1/2006 – Tokyo (múi số 9) cach Việt Nam: 9-7=2 múi => 12+2=14h ngày 1/1/2006 ( Nhật nằm phía Đông nước ta nên “+”) Bài tập 4: Một trận bóng đá nước Anh tổ chức vào 20h ngày 15/4/2006 Ở Việt Nam Washington xem truyền hình trực tiếp vào lúc giờ? Hướng dẫn – Vì Anh múi số – Việt Nam múi số – Washington múi số 19 Nên Anh lúc 20h ngày 15/4/2006 Việt Nam 20 +7=27h  tức 3h ngày 16/4/2006 Washington là: 20+19=39h ngày 16/4/2006 Tức 15h ngày 16/4/2006 Nhưng qua đường đổi ngày quốc tế nằm múi số 12 theo hướng từ tây sang đông nên phải lùi lại ngày lịch Nên lúc Washington 15h ngày 15/4/2006 Bài tập 5: Một điện đánh từ Hà Nội đến New York (múi số 19) vào hồi 9h ngày 2/3/2007, sau trao cho người nhận, lúc giờ, ngày New York? Điện trả lời đánh từ New York hồi 1h ngày 2/3/2007, 1h sau trao cho người người nhận, lúc Hà Nội? Hướng dẫn: – New York cách Hà Nội: 19-7=12 múi Khi Hà Nội 9h ngày 2/3/2007 New York là: 9+12=21h ngày 1/3/2007 1h sau trao cho người nhận, lúc 21h+1h=22h ngày 1/3/2007 – Khi New York vào lúc 1h ngày 2/3/2007 Hà Nội 1+12=13h ngày 2/3/2007 (do HN cách NewYork 12 múi giờ) 1h sau trao cho người nhận, lúc là: 13h+1h=14 ngày 2/3/2007 Bài tập 6: Một trận bóng đá giải vô địch giới Hàn Quốc diển lúc 13h ngày 1/2/2002 truyền hình trực tiếp kinh độ quốc gia sau Vị trí Kinh độ Múi Hàn Quốc 1200Đ Việt Nam Achentina 1050Đ 600T Giờ Ngày, tháng 13h 1/6/2006 Hướng dẩn: – Khi có kinh độ ta tính múi – Khi biết múi ta tính xem Hàn Quốc cách quốc gia cần tính múi – Áp dụng công thức tính Giờ nước=giờ nước ta “+”/ “-” số múi Ví dụ: Hàn Quốc cách Việt Nam: 8-7= múi => 13-1=12h ngày 1/6/2002 Vị trí Kinh độ Múi Giờ Ngày, tháng Hàn Việt Nam Quốc 1200Đ 1050Đ 13h 12h 1.6.2002 1.6.2002 Achentina 600T 21h 1.6.2002 Bài tập 7: Một máy bay cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh Tính máy bay hạ cánh Luân Đôn tương ứng giờ, ngày địa điểm sau: Vị trí Kinh độ Tokyo 1350Đ New Deli 750Đ Xitni 1500Đ Washington LotAngiolet 750Đ 1200T Giờ Ngày, tháng Hướng dẩn: Để biết địa điểm trên, ta phải biết London – Tân Sơn Nhất (múi số 7), London (múi số 0) cách nhau: 0-7=7 múi – Khi máy bay xuất phát London là: – = 1h – Chuyến bay, bay hết 12h đến London Lúc London là: 1-12=11h ngày 1/3/2006 Khi biết London ta tính tương ứng Ví dụ: Khi London 11h Tokyo là: London cách Tokyo: 0+9=9 múi  11+9=20h ngày 1/3/2006  Tương tự ta tính địa điểm lại ta bảng kết sau: Vị trí Tokyo New Deli 1350Đ 20h 1/3/2006 750Đ 16h 1/3/2006 Xitni Washingto n 750Đ 6h 1/3/2006 LotAngiole t 1200T 3h 1/3/2006 1500Đ 21h 1/3/200 Bài tập 8: Vào lúc 19h ngày 15.2.2003 Hà Nội khai mạc SEAGAME 22 Hỏi Kinh độ Giờ Ngày, tháng lúc giờ, ngày địa điểm sau: Xeun:120oĐ Matxcơva : 300Đ ; Pari : 20Đ; Lot Angiơ let : 1200T (Biết Hà Nội :1050Đ) Bài làm: – Hà Nội thuộc múi thứ (105 : 15) Xeun thuộc múi : 120:15= Khoảng cách chênh lệch Xeun HN – = – Vì HN lúc 19 ngày 5.12.2003 Giờ Xeun 19 + =20h ngày 5.12.2003 – Pari thuộc múi (=24h) Kc chênh lệch từ HN Pari :7 – =7 Giờ Pari 19 – =12h ngày 5.12.2003 – Matxcơva thuộc múi : 30 : 15 = Kc chênh lệch từ HN đến Matxcơva :7 – = Giờ Matxcơva 19 – =14h ngày 5.12.2003 – Lot Angiơ let thuộc múi : (360- 120) : 15 = 16 Kc chênh lệch từ HN đến Lot Angiơ let:16 – = Giờ Lot Angiơ let 19 + =28h – 24h = 4h ngày 6.12.2003 Bài tập 9: Một trận bóng đá giao hữu đội Pháp Braxin diễn lúc 19h 45’ ngày 28/2/ 2006 Braxin Các nước có truyền hình trực tiếp trận đấu này, tính truyền hình trực tiếp nước sau: Braxin Kinh độ 450T VN Kinh độ 1050Đ Anh Kinh độ 00 Mỹ Kinh độ 1200T Bài làm: Khoảng cách chênh lệch Braxin VN (24 – 21) + = 10 – Vì Braxin lúc 19 45 phút ngày 28/2/2006 Giờ VN 19h45 +10 = 29h45 = 5h45 ngày 1/3/2006 Khoảng cách chênh lệch Braxin Anh 24 – 21 = – Vì Braxin lúc 19 45 phút ngày 28/2/2006 Giờ Anh 19h45 + = 22h45 ngày 28/2/2006 Khoảng cách chênh lệch Braxin Nga (24 – 21) + = – Vì Braxin lúc 19 45 phút ngày 28/2/2006 Giờ Nga 19h45 + = 25h45 (ngày 28/2)= 1h45 ngày 1/3/2006 Khoảng cách chênh lệch Braxin Mỹ 21 – 16 = – Vì Braxin lúc 19 45 phút ngày 28/2/2006 Giờ Mỹ 19h45 – = 14h45 ngày 28/2/2006 Bài tập 10: Khi múi số 0h ngày 18/5/2012 múi số 7, múi số giờ? Ngày nào? Bài làm: Áp dụng công thức: Tm = To + m với To = 0h ngày 18/5/2012 Giờ múi số T = + = 7h ngày 18/5/2012 (Do Tm […].. .Giờ của Mỹ là 19h45 – 5 = 14h45 ngày 28/2/2006 Bài tập 10 : Khi múi số 0 là 0h ngày 18/5/2012 thì múi số 7, múi số là mấy giờ? Ngày nào? Bài làm: Áp dụng công thức: Tm = To + m với To = 0h ngày 18/5/2012 Giờ múi số 7 là T = 0 + 7 = 7h ngày 18/5/2012 (Do Tm … số 100 0Đ ,100 0T, 1150T, 1760Đ thuộc múi số mấy? Hướng dẫn – Kinh tuyến 100 0Đ thuộc múi giờ: 100 0:15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học 7) – Kinh tuyến 100 0T thuộc múi giờ: (3600 -100 0):15=17… Achentina 105 0Đ 600T Giờ Ngày, tháng 13h 1/6/2006 Hướng dẩn: – Khi có kinh độ ta tính múi – Khi biết múi ta tính xem Hàn Quốc cách quốc gia cần tính múi – Áp dụng công thức tính Giờ nước =giờ nước…2 Tính múi Ở tập này, có dạng: – Dạng 1: Cho biết múi giờ, tính múi – Dạng 2: Cho biết kinh độ, tính múi Vì vậy, với phần học sinh cần tính múi (khi đề chưa cho) từ làm sở để tính múi

Mọi Người Cũng Xem   Giải mã số 70 có ý nghĩa gì? Phong thủy số 70 mang lại

Xem thêm: Ý nghĩa biển số xe phong thủy | Cách xem biển số xe mới nhất

Related Posts

About The Author

Add Comment