Xác định số ngày giường điều trị BHYT theo quy định

Xác định số ngày giường điều trị BHYT theo quy định

Tôi đi điều trị nội trú ở bệnh viện đa khoa A là nơi khám chữa bệnh khởi đầu của tôi, nhưng tôi không biết cách xác lập số ngày giường điều trị BHYT [ … ]

Xác định số ngày giường điều trị BHYT

Câu hỏi của bạn về quy định về xác định số ngày giường điều trị BHYT

Chào luật sư ! Luật sư cho tôi hỏi về xác lập số ngày giường điều trị BHYT. Tôi đi điều trị nội trú ở bệnh viện đa khoa A là nơi khám chữa bệnh bắt đầu của tôi, nhưng tôi không biết cách xác lập số ngày giường điều trị BHYT như thế nào ?

Câu trả lời của luật sư về quy định về xác định số ngày giường điều trị BHYT

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi về xác lập số ngày giường điều trị BHYT, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xác lập số ngày giường điều trị BHYT như sau :

1. Cơ sở pháp lý về quy định về xác định số ngày giường điều trị BHYT

2. Nội dung tư vấn về quy định về xác định số ngày giường điều trị BHYT

Điều 6 Thông tư 39/2018 / TT-BYT thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa bệnh viện cùng hạng lao lý về cách xác lập số ngày giường điều trị BHYT như sau :

1. Xác định số ngày giường điều trị nội trú để giao dịch thanh toán tiền giường bệnh :

a ) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ ( – ) ngày vào viện cộng ( + ) 1 : vận dụng so với các trường hợp :
  • Người bệnh nặng đang điều trị nội trú mà thực trạng bệnh chưa thuyên giảm, tử trận hoặc diễn biến nặng lên nhưng mái ấm gia đình xin về hoặc chuyển viện lên tuyến trên ;
  • Người bệnh đã được điều trị tại tuyến trên qua quy trình tiến độ cấp cứu nhưng vẫn cần liên tục điều trị nội trú được chuyển về tuyến dưới hoặc sang cơ sở y tế khác ;
b ) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ ( – ) ngày vào viện : vận dụng so với các trường hợp còn lại . c ) Riêng trường hợp người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày ( hoặc vào viện ngày hôm trước, ra ngày hôm sau ) có thời hạn điều trị trên 04 giờ đến dưới 24 giờ thì được tính là 01 ngày điều trị. Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, có thời hạn cấp cứu, điều trị từ 04 giờ trở xuống ( kể cả trường hợp ra viện, vào viện hoặc chuyển viện, tử trận ) được giao dịch thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật, không giao dịch thanh toán tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu . d ) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời hạn điều trị từ 04 giờ trở xuống thì được giao dịch thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng, không được tính tiền giường điều trị nội trú . 2. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển 02 khoa thì mỗi khoa chỉ được tính 50% ngày. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên thì giá ngày giường bệnh hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời hạn nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời hạn nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất . 3. Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng : vận dụng tối đa không quá 10 ngày sau một lần phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì vận dụng mức giá ngày giường nội khoa theo các khoa tương ứng pháp luật tại mục 3 của Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này . 4. Giá ngày giường bệnh được tính cho 01 người / 01 giường. Trường hợp ở cùng một thời gian phải nằm ghép 02 người / 01 giường thì chỉ được thanh toán giao dịch 50% mức giá, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thanh toán giao dịch 1/3 mức giá ngày giường điều trị tương ứng . 5. Giá ngày giường điều trị Hồi sức tích cực ( ICU ) chỉ được vận dụng trong các trường hợp sau : a ) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt quan trọng, hạng I hoặc hạng II đã xây dựng khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc TT chống độc, khoa Hồi sức tích cực – chống độc và các khoa, TT này có vừa đủ các điều kiện kèm theo để hoạt động giải trí theo Quyết định số 01/2008 / QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phát hành quy định cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc ( sau đây gọi tắt là Quyết định số 01/2008 / QĐ-BYT ) . b ) Trường hợp cơ sở y tế chưa xây dựng khoa Hồi sức tích cực nhưng trong khoa Cấp cứu hoặc khoa Gây mê hồi sức có 1 số ít giường được sử dụng để điều trị tích cực ; giường bệnh sau hậu phẫu của các phẫu thuật loại đặc biệt quan trọng và các giường bệnh này phân phối được nhu yếu về trang bị cho giường hồi sức tích cực lao lý tại Quyết định số 01/2008 / QĐ-BYT . c ) Người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý phải được chăm nom, điều trị và theo dõi theo quy định cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được vận dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu và các loại giường khác lao lý Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này . 6. Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu ( ví dụ khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh hoặc chăm nom đặc biệt quan trọng so với trẻ sơ sinh thiếu tháng ) : được vận dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu lao lý tại dịch vụ số 2 Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này . 7. Bệnh viện hạng III, hạng IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai phẫu thuật loại đặc biệt quan trọng thì vận dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của bệnh viện nơi thực thi dịch vụ đó . 8. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau theo các chuyên khoa ( trừ chuyên khoa nhi ) tại Thông tư số 50/2014 / TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật phân loại phẫu thuật, thủ pháp và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ pháp ( sau đây gọi tắt là Thông tư số 50 ) : vận dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất . 9. Các phẫu thuật được Bộ Y tế xếp tương tự với một phẫu thuật pháp luật tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50 thì vận dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó đã lao lý tại Thông tư số 50 . 10. Các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật lao lý tại Thông tư số 50 thì vận dụng mức giá ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng . 11. Đối với các bệnh viện y học truyền thống hạng I thường trực Bộ Y tế : giá ngày giường bệnh vận dụng theo các khoa tương ứng với các loại giường của bệnh viện hạng I, không vận dụng giá của các bệnh viện chuyên khoa thường trực Bộ Y tế tại Thành Phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh . 12. Đối với các khoa thuộc bệnh viện y học truyền thống ( trừ các bệnh viện lao lý ), bệnh viện điều dưỡng hồi sinh công dụng : a ) Giường Hồi sức tích cực ( ICU ) : theo pháp luật tại khoản 5 b ) Giường Hồi sức Cấp cứu : theo lao lý tại khoản 6 c ) Người bệnh điều trị tại các khoa ung thư, nhi : vận dụng giá ngày giường nội khoa loại 1 ; d ) Người bệnh điều trị một trong các bệnh : tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não : vận dụng giá ngày giường nội khoa loại 2 ;

     đ) Người bệnh điều trị tại các khoa còn lại: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 3.

13. Đối với các cơ sở y tế tổ chức triển khai các khoa theo hình thức liên khoa : vận dụng mức giá ngày giường nội khoa của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện . 14. Chỉ trong trường hợp quá tải, cơ sở y tế mới được kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao để ship hàng người bệnh và được tổng hợp để giao dịch thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội theo pháp luật tại khoản 16 Điều này . 15. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp : vận dụng mức giá bằng 50 % giá ngày giường theo từng loại chuyên khoa pháp luật tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này . 16. Việc thanh, quyết toán tiền ngày giường bệnh hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế triển khai như sau : a ) Xác định số giường trong thực tiễn sử dụng trong quý ( năm ) = Tổng số ngày điều trị nội trú trong quý ( năm ) chia ( 🙂 số ngày thực tiễn trong quý ( năm là 365 ngày ), trong đó số ngày điều trị nội trú được quy đổi theo nguyên tắc : giường băng ca, giường gấp, giường ghép 02 người : 02 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày ; giường ghép từ 03 người trở lên : 03 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày . b ) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tiễn sử dụng trong quý thấp hơn hoặc bằng 120 % số giường kế hoạch được giao : giao dịch thanh toán 100 % tổng số tiền theo số ngày giường trong thực tiễn và mức giá pháp luật . c ) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tiễn sử dụng cao hơn 120 % số giường kế hoạch được giao trong năm, cơ sở y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội xác lập để thống nhất việc thanh toán giao dịch như sau :
  • Xác định tỷ suất sử dụng giường trong thực tiễn hàng quý ( sau đây gọi tắt là tỷ suất sử dụng giường bệnh ), bằng ( = ) số giường thực tiễn sử dụng của quý chia ( 🙂 cho số giường thực tiễn sử dụng năm năm ngoái ( năm trước khi thông tuyến ) nhân ( X ) với 100 %. Trường hợp tỷ suất sử dụng giường trong thực tiễn theo cách tính nêu trên :
+ Nhỏ hơn hoặc bằng 130 % : cơ quan bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán cho cơ sở y tế bằng 100 % tổng số tiền theo số ngày giường thực tiễn và mức giá pháp luật ; + Lớn hơn 130 % đến 140 % : cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch cho cơ sở y tế bằng 97 % tổng số tiền theo số ngày giường trong thực tiễn và mức giá lao lý ; + Lớn hơn 140 % đến 150 % : cơ quan bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán cho cơ sở y tế bằng 95 % tổng số tiền theo số ngày giường trong thực tiễn và mức giá lao lý ; + Lớn hơn 150 % : cơ quan bảo hiểm y tế giao dịch thanh toán cho cơ sở y tế bằng 90 % tổng số tiền theo số ngày giường trong thực tiễn và mức giá pháp luật . d ) Trường hợp cơ sở y tế luôn trong thực trạng quá tải do nguyên do khách quan như : lan rộng ra địa giới hành chính, số thẻ ĐK khám, chữa bệnh khởi đầu tăng : Sở Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giao tăng giường bệnh và số lượng vị trí việc làm để bảo vệ chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh . đ ) Trường hợp cơ sở y tế đưa khu công trình, khuôn khổ tái tạo, lan rộng ra, tăng cấp hoặc kiến thiết xây dựng mới vào sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao tăng giường bệnh thì Sở Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất số giường bệnh tăng thêm của khu vực này được cộng ( + ) vào số giường kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền giao trước đó để triển khai thanh toán giao dịch theo pháp luật tại khoản này . Bài viết tìm hiểu thêm :

    Để được tư vấn chi tiết về xác định số ngày giường điều trị BHYT, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / . Chuyên viên : Nguyễn Nhung

vote

Related Posts

About The Author

Add Comment