Hướng dẫn tính số ngày điều trị nội trú theo Thông tư 44/2017/TT-BYT đối với bệnh nhân KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Thông tư 44/2017 / TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2017 / TT-BYT lao lý mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước và hướng dẫn vận dụng dụng giá, thanh toán giao dịch ngân sách KCB trong 1 số ít trường hợp .

 Theo đó, cách tính số ngày điều trị nội trú đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh được quy định như sau:

1. Bệnh nhân vào viện và ra viện trong cùng một ngày thì được tính là một ngày điều trị nội trú (thời gian điều trị trên 04 giờ):

Ví dụ : BN Nguyễn Văn A vào khoa Hô hấp lúc 12h30 ngày 01/01/2018 và ra viện lúc 20h30’ ngày 01/01/2018. Thì số ngày điều trị nội trú là: 1 (ngày)

2. Bệnh nhân vào viện ngày hôm trước và ra viện ngày hôm sau, thời gian điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh từ 04 giờ đến 24 giờ chỉ tính là 1 ngày điều trị:

Ví dụ : BN Nguyễn Văn B vào khoa Hô hấp lúc 23h30 ngày 01/01/2018 và ra viện lúc 10h30’ ngày 02/01/2018. Thì số ngày điều trị nội trú là: 1 (ngày)

3. Vào viện sau 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện trước 12 sáng ngày ra viện:

Số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào);


Ví dụ : BN Nguyễn Văn C vào khoa Hô hấp lúc 12h30 ngày 01/01/2018 và ra viện lúc 11h30’ ngày 03/01/2018. Thì số ngày điều trị nội trú là: (03/01/2018 – 01/01/2018)=2 (ngày)

4. Vào viện trước 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện trước 12 giờ sáng ngày ra viện hoặc vào viện sau 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện sau 12 giờ sáng ngày ra viện:

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính độ dốc mái tôn dễ dàng và nhanh chóng nhất

Bạn đang đọc: Hướng dẫn tính số ngày điều trị nội trú theo Thông tư 44/2017/TT-BYT đối với bệnh nhân KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào) + 0,2;


Ví dụ : BN Nguyễn Văn D vào khoa Hô hấp lúc 11h30 ngày 01/01/2018 và ra viện lúc 11h30’ ngày 03/01/2018. Thì số ngày điều trị nội trú là: (03/01/2018 – 01/01/2018) + 0,2 = 2,2 (ngày)

5. Vào viện trước 12 giờ sáng ngày vào viện và ra viện sau 12 giờ sáng ngày ra viện:

Số ngày điều trị = (ngày ra – ngày vào) + 0,4.

Ví dụ : BN Nguyễn Văn E vào khoa Hô hấp lúc 11 h30 ngày 01/01/2018 và ra viện lúc 12 h30 ’ ngày 03/01/2018. Thì số ngày điều trị nội trú là : ( 03/01/2018 – 01/01/2018 ) + 0,4 = 2,4 ( ngày ) Bảng tóm tắt :

Trường hợp

Thời gian vào viện

Thời gian ra viện

Số ngày điều trị

Ghi chú

1 Cùng ngày 1 > 4 h
2 Vào hôm trước Ra hôm sau 1

<24h

3 > 12 h ngày vào < 12 h ngày ra ( Ngày ra – ngày vào )
4 < 12 h ngày vào < 12 h ngày ra ( Ngày ra – ngày vào ) + 0,2
5 > 12 h ngày vào > 12 h ngày ra ( Ngày ra – ngày vào ) + 0,2
6 < 12 h ngày vào > 12 h ngày ra

(Ngày ra – ngày vào) + 0,4

Thông tư 44/2017 / TT-BYT có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2018 .
Mọi Người Cũng Xem   Cách cài đặt và mở camera trên máy tính bàn | GIA TÍN Computer

Related Posts

About The Author

Add Comment