Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào, cách tính ra sao?

Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào ? Đối với người có vòng kinh 30 ngày đều thì ngày rụng trứng sẽ ở khoảng chừng ngày thứ 16 và thời gian dễ thụ thai là khoảng chừng ngày thứ 13 – 19 của chu kỳ luân hồi .

Xác định vòng kinh và thời gian rụng trứng hoàn toàn có thể giúp các đôi bạn trẻ tránh thai hoặc thụ thai hiệu suất cao. Đối với những người có vòng kinh đều thì việc tính ngày rụng trứng và thời gian dễ thụ thai sẽ thuận tiện hơn .

Ngày rụng trứng và thời điểm rụng trứng dễ thụ thai

Ngày rụng trứng là ngày trứng rụng và sẵn sàng thụ thai nếu tinh trùng xuất hiện và tiến vào thụ tinh. Ngày rụng trứng tùy vào vòng kinh của mỗi người để xác định.

Thời điểm rụng trứng là khoảng chừng thời hạn trước và sau khi rụng trứng. Thông thường thời gian rụng trứng được tính cộng ( + ) và trừ ( – ) 3 ngày so với ngày rụng trứng .
Ví dụ : Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đều 28 ngày. Ngày rụng trứng là khoảng chừng ngày thứ 14 của chu kỳ luân hồi kinh và thời gian rụng trứng dễ thụ thai là khoảng chừng ngày từ 12 – 16 của chu kỳ luân hồi kinh .

Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào, cách tính ra sao? - 1
Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào, cách tính ra sao? - 2
Ngày rụng trứng là thời gian dễ mang thai nhất ( Ảnh minh họa )

Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào?

Vòng kinh của phụ nữ thường ở trong khoảng chừng 28 – 32 ngày. Chủ yếu ở khoảng chừng 28 ngày. Có một số ít chị em thì vòng kinh 30 ngày. Vậy vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào ?
Với chu kỳ luân hồi kinh 30 ngày tùy thuộc vào chu kỳ luân hồi đều hay không đều sẽ có cách tính khác nhau. Nhưng với vòng kinh 30 ngày đều thì ngày rụng trứng là khoảng chừng ngày thứ 16, khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai sẽ ở khoảng chừng ngày thứ 13 – 19 của chu kỳ luân hồi kinh. ( Cộng và trừ 3 ngày trước và sau ngày rụng trứng để xác lập khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai. Cộng 3 ngày là do tinh trùng hoàn toàn có thể sống được trong tử cung từ 3 – 5 ngày để chờ trứng rụng ) .
Vậy vòng kinh 30 ngày thì ngày nào quan hệ bảo đảm an toàn ? Đối với vòng kinh 30 ngày đều thì ngày quan hệ bảo đảm an toàn không nằm trong khoảng chừng thời hạn rụng trứng, dễ thụ thai, tức là không nằm trong khoảng chừng ngày từ ngày thứ 13 – 19 của chu kỳ luân hồi kinh. Tuy nhiên, vì tinh trùng hoàn toàn có thể sống được từ 3 – 5 ngày nên để bảo đảm an toàn các bạn nên lấy khoảng chừng ngày rụng trứng cộng và trừ đi 5 ngày. Ngày quan hệ bảo đảm an toàn cho vòng kinh bảo đảm an toàn không nằm trong khoảng chừng ngày từ 16 + 5 = 21 và 16 – 5 = 11 .

Mọi Người Cũng Xem   Tính Cách Của Abraham Lincoln, Học Cách Lãnh Đạo Từ Abraham Lincoln

Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào, cách tính ra sao? - 3

Lấy vòng kinh trừ đi 14 ngày để ra được ngày rụng trứng ( Ảnh minh họa )

Cách tính vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào

Để tính ngày rụng trứng thì vòng kinh đều là điều kiện kèm theo quan trọng để có được khoảng chừng thời hạn đúng chuẩn nhất .

1. Cách tính ngày rụng trứng vòng kinh 30 ngày đều

Bước 1 : Theo dõi vòng kinh liên tục trong 6 tháng để xác lập vòng kinh đúng 30 ngày và đều hay không. Ghi chú theo 2 cột : tên tháng và ngày chu kỳ luân hồi .
Ví dụ :
– Ngày khởi đầu có kinh : 1/3/2021
– Ngày khởi đầu có kinh tiếp theo : 1/4/2021
=> Vòng kinh 30 ngày .
Bước 2 : Áp dụng công thức tính :
– Ngày rụng trứng = Vòng kinh – 14
– Nếu vòng kinh 30 ngày đều thì ngày rụng trứng = 30 – 14 = 16. Ngày rụng trứng là ngày thứ 16 trong chu kỳ luân hồi .
Ví dụ :
– Ngày khởi đầu có kinh : 1/3/2021 .
– Ngày rụng trứng = 30 – 14 = 16. Ngày rụng trứng là ngày 16/3/2021 .
Bước 3 : Tính khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai
– Xác định ngày rụng trứng của vòng kinh 30 ngày là ngày thứ 16 của chu kỳ luân hồi kinh .
– Cộng, trừ 3 ngày trước và sau ngày rụng trứng. 16 + 3 = 19 và 16 – 3 = 13. Vậy khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai là khoảng chừng ngày từ ngày thứ 13 – ngày thứ 18 của chu kỳ luân hồi kinh .
Tham khảo bảng tính ngày rụng trứng và khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai của một số ít chu kỳ luân hồi kinh đều :

Chu kỳ kinh nguyệt Ngày rụng trứng Thời điểm dễ thụ thai
25 11 9 – 13
26 12 10 – 14
27 13 11 – 15
28 14 12 – 16
29 15 13 – 17
30 16 14 – 18
31 17 15 – 19
32 18 16 – 20
33 19 17 – 21
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính điểm tennis chuẩn theo luật ITF

Lưu ý : Trong bảng tính tìm hiểu thêm này khoảng chừng thời hạn dễ có thai được tính là Cộng và trừ 2 ngày. Trên thực tiễn, hoàn toàn có thể Cộng hoặc trừ đến 5 ngày vì tinh trùng hoàn toàn có thể sống được trong tử cung của phụ nữ từ 3 – 5 ngày chờ trứng rụng .

Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào, cách tính ra sao? - 4

Ngày rụng trứng cho vòng kinh đều khá đúng chuẩn ( Ảnh minh họa )

2. Cách tính ngày rụng trứng cho vòng kinh 30 ngày không đều

Trên thực tiễn, vòng kinh không đều sẽ rất khó hoàn toàn có thể tính được ngày rụng trứng và chỉ hoàn toàn có thể tính được khoảng chừng, nhưng không thật sự đúng mực. Để tránh thai thì cách tính ngày rụng trứng cho vòng kinh không đều là không nên vận dụng .
Cách tính ngày rụng trứng và khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai cho người có vòng kinh 30 ngày không đều :

– Cách 1: Dành cho chị em có vòng kinh không đều 28 – 32 ngày

Áp dùng vòng kinh phổ cập nhất là vòng kinh 28 ngày làm công thức suy đoán .
Vòng kinh 28 ngày thì ngày rụng trứng là ngày thứ 14 của chu kỳ luân hồi. Khoảng thời hạn dễ có thai ở khoảng chừng ngày từ 12 – 16 .
Đối với các vòng kinh không đều thì vận dụng công thức cộng thêm so với vòng kinh 28 ngày. Nghĩa là cứ tăng 1 ngày lại cộng thêm 1 ngày .
Ví dụ : Vòng kinh 29 ngày thì cộng thêm 1 ngày, ngày rụng trứng là ngày 15. Vòng kinh 30 ngày cộng thêm 1 ngày thì ngày rụng trứng là ngày thứ 16 .

– Cách 2: Cách tính cho chu kỳ không đều từ 26 – 30 ngày

Bước 1 : Theo dõi và ghi lại chu kỳ luân hồi kinh liên tục trong 6 tháng .
Bước 2 : Xác định chu kỳ luân hồi ngắn nhất .
Bước 3 : Xác định chu kỳ luân hồi dài nhất .
Bước 4 : Tính ngày rụng trứng và khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai
Chu kỳ ngắn nhất là 26 ngày thì thời hạn rụng trứng là khoảng chừng 26 – 14 = 12. Khoảng thời hạn dễ thụ thai là khoảng chừng từ ngày 9 – ngày 15 .
Chu kỳ dài nhất là 30 ngày thì thời hạn rụng trứng là khoảng chừng ngày 30 – 14 = 16. Khoảng thời hạn dễ thụ thai là khoảng chừng ngày từ 13 – 19 .
Kết hợp 2 chu kỳ luân hồi lại sẽ có ngày rụng trứng của vòng kinh không đều từ 26 – 30 ngày là khoảng chừng ngày từ 12 – 16 và khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai từ khoảng chừng ngày thứ 9 đến ngày thứ 19 .

Mọi Người Cũng Xem   Cách kiểm tra dung lượng thật thẻ nhớ, phát hiện thẻ nhớ giả đơn giản - https://hoasenhomes.vn

Vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào, cách tính ra sao? - 5

Lưu ý : Nếu chu kỳ luân hồi trọn vẹn không chuẩn, không có một vòng nhất định nào thì không hề tính được ngày rụng trứng và khoảng chừng thời hạn dễ thụ thai .

Cách nhận biết vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào?

Ngoài cách tính và khoảng chừng thời hạn rụng trứng của vong kinh 30 ngày trên, chị em cũng hoàn toàn có thể nhận ra được các tín hiệu rụng trứng từ chính khung hình mình. Những tín hiệu rụng trứng đó là :
– Tăng tiết dịch nhầy : Trước khi rụng trứng 3 – 5 ngày cổ tử cung khởi đầu tiết dịch nhầy màu trắng, trong như lòng trắng trứng gà. Từ ít đến nhiều. Càng gần ngày rụng trứng thì tiết dịch nhầy càng nhiều. Sau đó ít dần .
– Ham muốn tình dục tăng : Ham muốn ở khoảng chừng ngày rụng trứng sẽ tăng cao hơn thông thường. Ham muốn tình dục cũng sẽ tăng cao hơn thông thường, hoàn toàn có thể đồng thời với việc tăng tiết dịch nhầy âm đạo .
– Nhiệt độ khung hình tăng cao hơn 0,5 độ : Dấu hiệu này khá khó phân biệt, cần phải sử dụng nhiệt kế để đo bởi nhiệt độ chỉ tăng cao hơn so với thông thường khoảng chừng 0,5 độ .
Trên đây là những thông tin thiết yếu vấn đáp cho câu hỏi vòng kinh 30 ngày thì rụng trứng vào ngày nào. Cách tính ngày rụng trứng đơn thuần nhưng đối với những người có chu kỳ luân hồi kinh không đều thì gần như không hề đúng chuẩn cao. Nếu các bạn muốn tránh thai thì hãy vận dụng các giải pháp tránh thai bảo đảm an toàn như dùng bao cao su, uống thuốc ngừa thai …Mời bạn nhìn nhận bài viết để chúng tôi Giao hàng bạn tốt hơn !

3/5

Nguồn : http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/vong-kinh-30-ngay-thi-rung-trung-vao-ngay-nao-cach…Nguồn : http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/vong-kinh-30-ngay-thi-rung-trung-vao-ngay-nao-cach-tinh-ra-sao-d270704.html

Theo Thùy Dương. ( thoidaiplus.suckhoedoisong.vn )

Related Posts

About The Author

Add Comment