Cách tính nhiệt độ xăng dầu

Chà chà!! Bài viết ” Cách tính nhiệt độ xăng dầu” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Cách tính nhiệt độ xăng dầu” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM

Xăng dầu hạ nhiệt, vì sao hàng hóa vẫn đứng im?

     

BỘ CÔNG THƯƠNG ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số : 43/2015 / TT-BCT

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU Căn cứ Nghị định số 95/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Công Thương ; Căn cứ Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm năm trước của nhà nước về kinh doanh thương mại xăng dầu ; Bộ trưởng Bộ Công Thương phát hành Thông tư pháp luật tỷ suất hao hụt xăng dầu trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu .

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này lao lý tỷ suất hao hụt xăng dầu trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu gồm có : xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu ; pha chế ; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước ; đảm nhiệm, dữ gìn và bảo vệ và luân chuyển xăng dầu . 2. Thông tư này vận dụng so với thương nhân theo pháp luật của Luật Thương mại kinh doanh thương mại xăng dầu tại thị trường Nước Ta và tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu . Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. Hao hụt xăng dầu là sự thiếu vắng xăng dầu về số lượng do bay hơi tự nhiên, bám dính ; ảnh hưởng tác động của các yếu tố về công nghệ tiên tiến, kỹ thuật trong quy trình giao nhận, nhập, xuất, tồn chứa, xúc rửa bể và phương tiện đi lại luân chuyển, pha chế, luân chuyển, chuyển tải, kinh doanh bán lẻ xăng dầu . 2. Tồn chứa xăng dầu ngắn ngày là tồn chứa xăng dầu trong các kho, bể chứa xăng dầu có tối thiểu một lần xuất, nhập xăng dầu trong tháng . 3. Tồn chứa xăng dầu dài ngày là tồn chứa xăng dầu trong các kho, bể chứa xăng dầu không có hoạt động giải trí xuất, nhập xăng dầu trong tháng . Điều 3. Nguyên tắc quản lý tỷ lệ hao hụt xăng dầu 1. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu pháp luật tại Thông tư này là tỷ suất hao hụt xăng dầu tối đa . 2. Hao hụt xăng dầu được quản trị, tổ chức triển khai, hạch toán, quyết toán so với từng mẫu sản phẩm xăng khoáng RON95, RON92, xăng sinh học E5, E10, etanol nguyên vật liệu E100, dầu hỏa ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1, dầu điêzen ( DO 0,05 % S ), ( DO 0,25 % S ), nguyên vật liệu đốt lò ( FO ) . 3. Số lượng và giá trị hao hụt của các loại sản phẩm không được bù trừ lẫn nhau trong một kỳ quyết toán. Riêng so với xăng dầu được bơm chuyển trên cùng một mạng lưới hệ thống đường ống công nghệ tiên tiến, phần loại sản phẩm lẫn được bù trừ về số lượng . 4. Trường hợp xảy ra hao hụt không bình thường lớn hơn lao lý tỷ suất hao hụt tại Thông tư này, thương nhân kinh doanh thương mại xăng dầu có nghĩa vụ và trách nhiệm xác lập nguyên do gây ra hao hụt và có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời để ngăn ngừa và giảm thiểu tới mức thấp nhất các tổn thất hoàn toàn có thể xảy ra . Điều 4. Nguyên tắc xác định hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu 1. Hao hụt xăng dầu trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu được pháp luật tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này là tổng hao hụt xăng dầu của các quy trình mà hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu đó triển khai . 2. Lượng xăng dầu để xác lập tỷ suất hao hụt xăng dầu được lao lý đơn cử như sau : a ) Đối với xăng khoáng, xăng sinh học, etanol nguyên vật liệu E100, dầu hỏa, dầu điêzen quy đổi về điều kiện kèm theo tiêu chuẩn ( nhiệt độ : 15 oC ; áp suất : 101,325 kPa và tính theo mạng lưới hệ thống chuẩn giám sát vương quốc ) ; riêng trường hợp xuất bán tại cột đo xăng dầu của shop kinh doanh nhỏ xăng dầu đơn vị chức năng tính là lít trong thực tiễn ; b ) Đối với nguyên vật liệu đốt lò ( FO ) các loại đơn vị chức năng tính là khối lượng ( kg ) . 3. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu của các quy trình và tại shop kinh doanh nhỏ xăng dầu được xác lập theo pháp luật tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Thông tư này . 4. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền xem xét, nhìn nhận và kiểm soát và điều chỉnh tương thích với tình hình trang thiết bị công nghệ tiên tiến, trình độ, nhu yếu quản trị và chính sách kinh doanh thương mại xăng dầu trong từng thời kỳ . XEM THÊM

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn nhập 1. Hao hụt xăng dầu quy trình nhập là hiệu số của lượng xăng dầu tại thiết bị chứa xăng dầu của phương tiện đi lại luân chuyển hoặc bể chứa trước khi nhập trừ đi lượng xăng dầu thực tiễn nhận được tại bể . 2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình nhập được tính bằng Xác Suất ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu tại thiết bị chứa xăng dầu của phương tiện đi lại luân chuyển hoặc bể chứa trước khi nhập. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình nhập lao lý tại Phụ lục 1 Thông tư này . 3. Chiều dài đường ống nhập từ phương tiện đi lại luân chuyển, bể chứa đến bể nhập lớn hơn 02 ( hai ) km thì hao hụt xăng dầu quy trình nhập được cộng thêm hao hụt luân chuyển bằng đường ống theo lao lý tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này .
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Hải Phòng Công Bố Điểm Thi Vào Lớp 10
Điều 6. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn xuất 1. Hao hụt xăng dầu quy trình xuất là hiệu số của lượng xăng dầu xuất đi tại bể xuất trừ đi lượng nhận tại thiết bị chứa xăng dầu của phương tiện đi lại luân chuyển . 2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình xuất cho phương tiện đi lại bằng đường thủy, đường đi bộ và đường tàu được tính bằng Xác Suất ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu xuất qua đồng hồ đeo tay xăng dầu. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình xuất được pháp luật tại Phụ lục 2 Thông tư này . 3. Chiều dài đường ống xuất từ bể xuất đến đồng hồ đeo tay ; từ đồng hồ đeo tay đến phương tiện đi lại luân chuyển lớn hơn 02 ( hai ) km thì hao hụt xăng dầu quy trình xuất được cộng thêm hao hụt luân chuyển đường ống theo pháp luật tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này . Điều 7. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn tồn chứa 1. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình tồn chứa ngắn ngày a ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu tồn chứa ngắn ngày vận dụng so với bể có hoạt động giải trí xuất, nhập xăng dầu tối thiểu một lần trong tháng. Lượng xăng dầu tồn chứa để xác lập tỷ suất hao hụt xăng dầu bằng trung bình cộng của lượng xăng dầu tồn chứa được xác lập tối thiểu trong bốn ngày của tháng là ngày thứ 01, ngày thứ 10, ngày thứ 20 và ngày sau cuối tháng ; b ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình tồn chứa ngắn ngày được tính bằng Phần Trăm ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu tồn chứa. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong tồn chứa ngắn ngày pháp luật tại Phụ lục 3 Thông tư này . 2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình tồn chứa dài ngày a ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu tồn chứa dài ngày vận dụng so với bể trong tháng không có hoạt động giải trí xuất, nhập xăng dầu. Lượng xăng dầu tồn chứa để xác lập tỷ suất hao hụt xăng dầu là lượng xăng dầu tồn chứa ngày thứ 01 của tháng ; b ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình tồn chứa dài ngày được tính bằng Xác Suất ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu tồn chứa ngày thứ 01 của tháng. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong tồn chứa dài ngày pháp luật tại Phụ lục 3 Thông tư này . Điều 8. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong công đoạn xúc rửa 1. Hao hụt xăng dầu trong quy trình xúc rửa bể chứa, phương tiện đi lại luân chuyển là lượng xăng dầu do bay hơi, bám dính vào thành bể chứa, phương tiện đi lại luân chuyển không gồm có lượng xăng dầu lẫn vào bùn cặn ở đáy thiết bị chứa, phương tiện đi lại luân chuyển khi xúc rửa không sử dụng được . 2. Hao hụt xăng dầu lẫn vào bùn cặn ở đáy thiết bị chứa, phương tiện đi lại luân chuyển khi xúc rửa không sử dụng được do thương nhân kinh doanh thương mại xăng dầu tổ chức triển khai xác lập theo trong thực tiễn . 3. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong quy trình xúc rửa được tính bằng Tỷ Lệ ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với dung tích bể chứa, phương tiện đi lại luân chuyển cần xúc rửa. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong quy trình xúc rửa pháp luật tại Phụ lục 4 Thông tư này . Điều 9. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong công đoạn pha chế 1. Hao hụt xăng dầu trong quy trình pha chế là hiệu số của tổng lượng các thành phần pha chế nguồn vào trừ đi lượng thành phẩm xăng dầu đầu ra . 2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong quy trình pha chế được tính bằng Xác Suất ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với tổng lượng các thành phần pha chế nguồn vào. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong quy trình pha chế lao lý tại Phụ lục 5 Thông tư này . Điều 10. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu vận chuyển 1. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu luân chuyển đường thủy, đường đi bộ, đường tàu a ) Hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường thủy, đường đi bộ, đường tàu là hiệu số giữa lượng xăng dầu xác lập tại phương tiện đi lại nơi xuất xăng dầu và lượng xăng dầu xác lập tại phương tiện đi lại nơi nhận xăng dầu ; b ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường thủy, đường đi bộ, đường tàu được tính bằng Tỷ Lệ ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu xác lập tại phương tiện đi lại nơi xuất xăng dầu nhưng không lớn hơn tỷ suất hao hụt tối đa lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này ; c ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường thủy, đường đi bộ, đường tàu pháp luật tại khoản 1, 2 Phụ lục 6 Thông tư này . 2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường ống a ) Hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường ống được xác lập cho quy trình bơm chuyển xăng dầu từ bể xuất đến bể nhận trên tuyến ống cứng bằng thép, có đường kính trong từ 145 mm trở lên. Hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường ống là tổng lượng hao hụt xăng dầu tồn chứa trong đường ống và hao hụt xăng dầu luân chuyển ; b ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường ống được tính bằng Tỷ Lệ ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu từ bể xuất ; c ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường ống trường hợp có hoạt động giải trí luân chuyển tối thiểu 01 lần trong thời hạn 05 ngày lao lý tại khoản 3 Phụ lục 6 Thông tư này ; d ) Tỷ lệ hao hụt xăng dầu luân chuyển bằng đường ống trường hợp không có hoạt động giải trí luân chuyển trong thời hạn lớn hơn 05 ngày được cộng thêm hao hụt tồn chứa trong đường ống. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu tồn chứa trong đường ống được tính bằng Tỷ Lệ ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt tồn chứa trong đường ống so với lượng xăng dầu tồn chứa trong đường ống. Tỷ lệ hao hụt tồn chứa trong đường ống lao lý tại khoản 4 Phụ lục 6 Thông tư này .
Mọi Người Cũng Xem   Cách Viết Tính Cách Trong Cv Bằng Tiếng Anh Ấn Tượng, Hướng Dẫn Viết Cv Xin Việc Tiếng Anh Từ A
Điều 11. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn chuyển tải 1. Hao hụt xăng dầu quy trình chuyển tải là hiệu số của lượng xăng dầu chuyển tải từ tàu mẹ trừ đi lượng xăng dầu nhận tại tàu con . 2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình chuyển tải được tính bằng Xác Suất ( % ) của lượng xăng dầu hao hụt so với lượng xăng dầu chuyển tải từ tàu mẹ. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình chuyển tải pháp luật tại Phụ lục 7 Thông tư này . Điều 12. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu 1. Hao hụt xăng dầu tại shop kinh doanh bán lẻ xăng dầu là tổng lượng hao hụt xăng dầu của các quy trình nhập, xuất, tồn chứa và xúc rửa . 2. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu các quy trình nhập, tồn chứa và xúc rửa được pháp luật tại các Điều 5, 7, 8 Thông tư này. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy trình xuất lao lý tại Phụ lục 8 Thông tư này . XEM THÊM

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị 1. Vụ Khoa học và Công nghệ Chủ trì hướng dẫn vận dụng pháp luật tỷ suất hao hụt xăng dầu trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu, nghiên cứu và điều tra ý kiến đề nghị sửa đổi, thiết kế xây dựng tỷ suất hao hụt xăng dầu tương thích với điều kiện kèm theo cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ và nhu yếu quản trị trong từng thời kỳ . 2. Vụ Thị trường trong nước Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tương quan tổ chức triển khai thực thi Thông tư này trong công tác làm việc quản trị hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu tại thị trường trong nước . 3. Cục Xuất nhập khẩu Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tương quan tổ chức triển khai thực thi Thông tư này trong công tác làm việc quản trị hoạt động giải trí nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu . Điều 14. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu 1. Tổ chức quản trị hao hụt xăng dầu trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu ; kiến thiết xây dựng, phát hành lao lý đơn cử về tỷ suất hao hụt xăng dầu nhưng không được cao hơn tỷ suất hao hụt pháp luật tại Thông tư này ; thiết kế xây dựng, phát hành pháp luật về hao hụt xăng dầu trong các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hao hụt xăng dầu trong các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xăng dầu của mình . 2. Thống kê lượng hao hụt xăng dầu hằng năm báo cáo giải trình về Bộ Công Thương ( trải qua Vụ Thị trường trong nước ) để Giao hàng quản trị nhà nước về hao hụt xăng dầu . 3. Chấp hành các nhu yếu quản trị nhà nước có tương quan đến tỷ suất hao hụt xăng dầu lao lý tại Thông tư này . 4. Tổ chức hạch toán ngân sách kinh doanh thương mại định mức theo tỷ suất hao hụt kinh doanh thương mại xăng dầu được lao lý tại Thông tư này ; tổ chức triển khai khảo sát, nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận hao hụt xăng dầu, yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi, bổ trợ các nội dung chưa tương thích nếu có . Điều 15. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm năm nay . Thông tư này sửa chữa thay thế Quyết định 758 / VT-QĐ ngày 15 tháng 4 năm 1986 của Bộ trưởng Bộ Vật tư ( nay là Bộ Công Thương ) về việc phát hành định mức trong thời điểm tạm thời về hao hụt xăng, dầu trong các khâu công tác làm việc xuất, nhập, luân chuyển và tồn chứa . Trong quy trình thực thi Thông tư này, trường hợp có khó khăn vất vả, vướng mắc tổ chức triển khai, cá thể kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ trợ. / . Nơi nhận: – Văn phòng Tổng Bí thư; – Thủ tướng Chính phủ; – Các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Chính phủ; – Bộ Tài chính; – Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương; – Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); – Công báo; – Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; – Website Bộ Công Thương; – Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC 1

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN NHẬP (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Phương tiện nhập

Hao hụt nhập (%)

1 Xăng sinh học E5, E10 – Tầu dầu – Xà lan – Xitéc đường tàu, xitéc ôtô – Bể ( chuyển bể ) 0,52 0,40 0,29 0,14 2 Etanol nguyên vật liệu E100 – Tầu dầu – Xà lan – Xitéc đường tàu, xitéc ôtô – Bể ( chuyển bể ) 0,52 0,40 0,29 0,14 3 Xăng khoáng các loại – Tầu dầu – Xà lan – Xitéc đường tàu, xitéc ôtô – Bể ( chuyển bể ) 0,48 0,36 0,25 0,12 4 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 – Tầu dầu – Xà lan – Xitéc đường tàu, xitéc ôtô – Bể ( chuyển bể ) 0,38 0,32 0,15 0,10 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại – Tầu dầu – Xà lan – Xitéc đường tàu, xitéc ôtô – Bể ( chuyển bể ) 0,38 0,28 0,12 0,08 6 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại – Tầu dầu – Xà lan – Xitéc đường tàu, xitéc ôtô – Bể ( chuyển bể ) 0,38 0,28 0,12 0,05

PHỤ LỤC 2

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

1. Đối với xuất cho phương tiện đường thủy:

TT

Sản phẩm

Hao hụt xuất (%)

Bể – Đồng hồ

Đồng hồ – Phương tiện

1 Xăng sinh học E5, E10 0,17 0,11 2 Etanol nguyên vật liệu E100 0,15 0,10 3 Xăng khoáng các loại 0,14 0,09 4 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,12 0,08 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,10 0,07 6 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,08 0,06
Mọi Người Cũng Xem   Cung Nhân Mã nữ có tính cách và tình yêu ra sao?
2. Đối với xuất cho phương tiện đường bộ và đường sắt:

TT

Sản phẩm

Hao hụt xuất (%)

Bể – Đồng hồ

Đồng hồ – Phương tiện

1 Xăng sinh học E5, E10 0,17 0,06 2 Etanol nguyên vật liệu E100 0,15 0,05 3 Xăng khoáng các loại 0,14 0,04 4 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,12 0,04 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,10 0,03 6 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,08 0,03 Ghi chú : Trường hợp đồng hồ đeo tay bị hỏng, tỷ suất hao hụt xăng dầu quy trình xuất được xác lập bằng tỷ suất hao hụt xăng dầu tương ứng cột Bể – Đồng hồ nhân với thông số 1,1 .

PHỤ LỤC 3

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN TỒN CHỨA (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

1. Đối với tồn chứa ngắn ngày:

TT

Sản phẩm

Hao hụt tồn chứa ngắn ngày (%)

Bể ngầm, bể trong hang, kho nổi/ tàu dầu, xà lan

Bể ngoài trời

Trụ đứng

Trụ nằm

1 Xăng sinh học E5, E10 : – Bể mái phao – Bể không mái phao – 0,110 0,130 0,170 0,220 2 Etanol nguyên vật liệu E100 0,110 0,170 0,220 3 Xăng khoáng các loại : – Bể mái phao – Bể không mái phao – 0,100 0,120 0,150 0,200 4 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,012 0,020 0,025 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại – Bể mái phao – Bể không mái phao 0,010 0,008 0,015 0,020 6 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,003 0,003 0,003 2. Đối với tồn chứa dài ngày:

TT

Sản phẩm

Hao hụt tồn chứa dài ngày (%/tháng)

Bể ngầm, bể trong hang

Kho nổi/ tàu dầu, xà lan

Bể ngoài trời

Trụ đứng

Trụ nằm

1 Etanol nguyên vật liệu E100 – – 0,120 0,150 2 Xăng khoáng các loại : – Bể mái phao – Bể không mái phao – 0,050 – 0,07 0,100 0,120 – 0,150 3 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,006 0,010 0,014 0,017 4 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,005 0,008 0,012 0,015 5 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,003 0,003 0,003 0,003

PHỤ LỤC 4

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XÚC RỬA (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Hao hụt xúc rửa (%)

Bể trụ đứng, tàu, xà lan

Bể trụ nằm, xitéc đường sắt, xitéc ôtô

1 Xăng khoáng các loại, xăng sinh học E5, E10, E100 0,010 0,10 2 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,008 0,08 3 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,007 0,07 4 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,012 0,12

PHỤ LỤC 5

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN PHA CHẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Hao hụt pha chế (%)

Pha chế bằng phương pháp bơm chuyển xăng dầu giữa các bể

Pha chế bằng phương pháp khuấy trộn

1 Xăng sinh học E5, E10 0,15 0,18 2 Etanol nguyên vật liệu E100 0,15 – 3 Xăng khoáng các loại 0,14 0,16 4 Dầu hoả KO, nguyên vật liệu bay JET A-1 0,10 0,12 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,10 0,12 6 Nhiên liệu đốt lò các loại ( FO ) 0,10 0,12

PHỤ LỤC 6

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN VẬN CHUYỂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

1. Đối với vận chuyển bằng đường thủy:

TT

Sản phẩm

Hao hụt vận chuyển (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt tối đa (%)

Đến 300 km

Từ 300 đến 600 km

Trên 600 km

1 Xăng sinh học E5, E10 0,033 0,023 0,013 0,28 2 Etanol nguyên vật liệu E100 0,033 0,023 0,013 0,28 3 Xăng khoáng các loại 0,030 0,021 0,012 0,25 4 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,022 0,015 0,009 0,20 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,020 0,014 0,008 0,18 6 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,011 0,008 0,004 0,10 Ghi chú : Ví dụ về tỷ suất hao hụt luân chuyển một cung đường lớn hơn 600 km được xác lập bằng tổng tỷ suất hao hụt của 300 km tiên phong tương ứng cột Đến 300 km, 300 km tiếp tương ứng cột Từ 300 đến 600 km, đoạn đường sau cuối tương ứng cột Trên 600 km . 2. Đối với vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt:

TT

Sản phẩm

Đường bộ

Đường sắt

Tỷ lệ hao hụt (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt tối đa (%)

Tỷ lệ hao hụt (%/100 km)

Tỷ lệ hao hụt tối đa (%)

1 Xăng sinh học E5, E10 0,071 0,150 0,045 0,150 2 Etanol nguyên vật liệu E100 0,071 0,150 0,045 0,150 3 Xăng khoáng các loại 0,065 0,140 0,042 0,150 4 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,040 0,090 0,025 0,090 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,035 0,080 0,022 0,080 6 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,011 0,025 0,011 0,035 3. Đối với vận chuyển bằng đường ống:

TT

Sản phẩm

Hao hụt đường ống (%/100km)

Hao hụt đường ống tối đa (%)

1 Xăng khoáng các loại, xăng sinh học E5, E10, etanol E100 0,15 0,28 2 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1, dầu điêzen ( DO ) các 0,10 0,20 4. Đối với hao hụt tồn chứa trong đường ống:

TT

Sản phẩm

Hao hụt tồn chứa trong đường ống (%/ngày)

1 Xăng khoáng các loại, xăng sinh học E5, E10, etanol E100 0,012 2 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1, dầu điêzen ( DO ) các loại 0,004

PHỤ LỤC 7

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN CHUYỂN TẢI (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Hao hụt chuyển tải (%)

1 Xăng sinh học E5, E10 0,35 2 Etanol nguyên vật liệu E100 0,35 3 Xăng khoáng các loại 0,34 4 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,30 5 Dầu điêzen ( DO ) các loại 0,27 6 Nhiên liệu đốt lò ( FO ) các loại 0,27

PHỤ LỤC 8

TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XUẤT TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)

TT

Sản phẩm

Hao hụt xuất (%)

1 Xăng sinh học E5, E10 0,11 2 Xăng khoáng các loại 0,10 3 Dầu hoả ( KO ), nguyên vật liệu bay JET A-1 0,08 XEM THÊM

Các Câu Hỏi Cách tính nhiệt độ xăng dầu

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách tính nhiệt độ xăng dầu” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Cách tính nhiệt độ xăng dầu” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách tính nhiệt độ xăng dầu ” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách tính nhiệt độ xăng dầu ” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Cách tính nhiệt độ xăng dầu

công thực tính hao hụt xăng dầu cách tính tỷ lệ hao hụt xăng dầu cách tính hao hụt xăng dầu định mức hao hụt xăng dầu tỷ lệ hao hụt xăng dầu

Related Posts

About The Author

Add Comment