Tính tần số tim trên điện tâm đồ

2012-10-09 08:24 PM

Khi nhịp tim không đều, ta phải chọn vài khoảng chừng RR dài ngắn khác nhau mà tính lấy trung bình cộng rồi hãy tính ra tần số tim trung bình .

Dùng thước tần số

Đó là những thước rất thuận tiện mà chúng tôi đã cho in với size đúng như thật dưới đây, các fan hâm mộ hoàn toàn có thể cắt ra dán lên một mảnh bìa cứng hay dán dưới một mảnh nhựa cứng trong suốt mà dùng .

Thước có 2 mặt, mặt 1 dùng cho các điện tâm đồ ghi với vận tốc 25mm/s  còn mặt 2 là 50mm/s. Mặt 1 có 2 bờ, bờ thứ nhất gọi là bờ 2RR, có in một hàng các vạch tần số và chữ 2RR (RR nghĩa là khoảng cách từ một sóng R đến sóng R liền sau nó). Bờ này dùng cho các ca tần số tim bình thường và chậm; còn bờ kia gọi là bờ 10RR dùng cho các ca nhịp nhanh, rung thất hay khi tính tần số riêng của các sóng f hay P’ của rung nhĩ, cuồng động nhĩ.

Còn mặt hai cũng có hai hàng vạch với lối chia tương tự như .
Thí dụ : Khi ta muốn tính tần số của một ca điện tâm đồ có nhịp thông thường hay chậm ghi với tốc độ 25 mm / s, ta hãy chọn mặt một, bờ 2RR. Ta áp đặt bờ này dọc theo một chuyển đạo nào đó sao cho mũi tên của bờ chỉ đúng vào đỉnh một sóng R, rồi đọc hiệu quả ( tần số tim ) ở vạch tần số ứng với đỉnh cái sóng R cách sóng R nói trên một khoảng cách dài 2RR. Trong thí dụ ở hình 23, tần số tim là F = 76 / min .
Chú ý : Trên thước ở mặt một, có vẽ thêm tam trục kép Bayley ( xem mục sau ) và các vạch đo thời hạn sóng ở tốc độ 25 mm / s ( ở đầu thước ), ở mặt hai có vẽ thêm đường cong QT sinh lí và các vạch đo thời hạn sóng ở tốc độ 50 mm / s .

Mọi Người Cũng Xem   Cách đổi mật khẩu wifi Viettel trên máy tính, điện thoại tại nhà đơn giản - https://hoasenhomes.vn

Dùng bảng tần số

Trước hết, tính xem một khoảng chừng RR là bao nhiêu Xác Suất giây. Thí dụ, với một bản điện tâm đồ ghi theo tốc độ 25 mm / s trong mỗi khoảng chừng RR ta đếm được 18 ô thì như vậy là RR = 0,04 s × 18 = 0,72 Phần Trăm giây. Sau đó, tìm trong bảng tần số ( bảng 1 ) số lượng F tương ứng với số lượng Tỷ Lệ giây của RR. Trong thí dụ trên, ở ở đầu cuối hàng thứ ba của bảng cho ta tần số tim F = 83 / min .
Chú ý : Trong bảng trên, cứ cột số thứ nhất của mỗi ô là khoảng chừng RR thì cột số thứ nhì của ô đó là tần số tim ( F ) tương ứng .

Dùng công thức tần số

Khi không bảng và thước, ta làm một con tính nhỏ: đo lấy một khoảng RR tính ra giây rồi lấy 60 chia cho nó sẽ được tần số:

F = 60 / RR
Thí dụ : RR = 0,70 s thì tần số tim sẽ là :
F = 60/0. 70 ~ 86
Chú ý :

Trường hợp sóng R nhỏ quá hay mờ, nát, ta có thể chọn một sóng khác mà tính (như S chẳng hạn).

Khi nhịp tim không đều, ta phải chọn vài khoảng chừng RR dài ngắn khác nhau mà tính lấy trung bình cộng rồi hãy tính ra tần số tim trung bình .
Khi có phân li nhĩ thất hay blốc nhĩ thất, các sóng P và R tách rời nhau ra, do đó, ta phải tính tần số nhĩ ( P ) riêng và tần số thất ( R ) riêng .
Tính tần số các sóng f hay P ’ của rung nhĩ hay cuồng động nhĩ cũng làm theo các giải pháp trên .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Chuyển Nhạc Từ Máy Tính Sang Thẻ Nhớ Như Thế Nào? Cách Tải Nhạc Từ Máy Tính Về Thẻ Nhớ

Related Posts

About The Author

Add Comment