Công thức liên hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần

Mối quan hệ giữa nồng độ Xác Suất và các nồng độ dung dịch khácNồng độ mol khác nồng độ Tỷ Lệ như thế nào ?Một số chú ý quan tâm khi tính nồng độ Xác Suất của dung dịch XEM THÊM Phương pháp 3: Tính Nồng độ Mol từ Số mol và Mililít dung dịch Phương pháp 1 : Tính Nồng độ Mol từ Số mol và Thể tích Công thức liên hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần : Để giải một cách chính xác và đầy đủ một bài toán Hóa học, bạn cần áp dụng rất nhiều công thức. Các công thức trong môn Hóa không khó nhưng nhìn chung có rất nhiều nên rất dễ bị nhầm lẫn. Trong đó công thức tính nồng độ mol là một công thức quan trọng được áp dụng để giải nhiều bài toán. Bài viết dưới đây, mobitool sẽ gửi đến các bạn những kiến thức liên quan đến công thức tính nồng độ mol. Cùng theo dõi nhé! công thức liên hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần Tính nồng độ mol là nhu yếu của rất nhiều bài toán môn Hóa học

Công thức tính số mol

Trước khi tìm hiểu và khám phá cách tính số mol, tất cả chúng ta cần phải biết được khái niệm mol là gì ? Mol hay mole ( ký hiệu : mol ), là đơn vị chức năng đo lường và thống kê dùng trong hóa học nhằm mục đích miêu tả lượng chất có chứa 6,022. 1023 số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129 ( 27 ) × 1023 – được gọi là hằng số Avogadro ( ký hiệu NA ), như 1 mol sắt – Fe hay 6.1023 nguyên tử Fe. – Mol là một trong các đơn vị chức năng cơ bản của hệ SI cho các hạt vi mô. Trong các phép đổi khác các đại lượng, ta hoàn toàn có thể làm tròn : N = 6,023. 1023. – Tùy vào việc lựa chọn hạt đơn vị chức năng mà mol được chia thành hai loại, gồm có mol nguyên tử và mol phân tử. + Mol nguyên tử của một nguyên tố chính là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử chất nguyên tố đó, như mol nguyên tử kali sẽ có 6,02 × 1023 nguyên tử K. + Mol phân tử của một chất chính là lượng chất của NA phân tử của chất đó như 1 mol phân tử oxy sẽ có 6,022 × 1023 phân tử khí oxy. Mol là một trong các đơn vị cơ bản của hệ SI cho các hạt vi môMol là một trong các đơn vị cơ bản của hệ SI cho các hạt vi mô Công thức tính số mol (n): * Theo khối lượng : n = m / M ( m là khối lượng, M là phân tử khối ) * Theo thể tích ( chất khí ở đktc ) : n = v / 22,4 ( v là thể tích khí ) * n = PV / RT, trong đó : P. là áp suất ( atm ), V là thể tích khí ( lít ), R là hằng số = 0,082, T là độ Kenvil = 273 + độ C. * Công thức tính số mol theo nồng độ mol ( M ) : n = CM.V, trong đó : V là thể tích ( lít ), CM là nồng độ mol ( M ). cong thuc tinh nong do mol 03

Công thức tính nồng độ phần trăm

Nồng độ Xác Suất của 1 dung dịch là 1 đại lượng cho biết trong 100 gam dung dịch sẽ có bao nhiêu gam chất tan. Nó được kí hiệu là C % Công thức tính nồng độ phần trăm: C % = mct / mdd x 100 % Trong đó : C % : Nồng độ Tỷ Lệ mct : Khối lượng chất tan mdd : Khối lượng dung dịch Mặt khác : mdd = mct + mdm ( mdm là khối lượng của dung môi ). Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết trong 100 gam dung dịch sẽ có bao nhiêu gam chất tanNồng độ phần trăm của dung dịch cho biết trong 100 gam dung dịch sẽ có bao nhiêu gam chất tan

Công thức tính nồng độ mol

Trong dung dịch có chứa cả chất tan và chất không tan. Lượng chất tan trong một thể tích dung môi cố định và thắt chặt càng lớn thì nồng độ càng cao. Nồng độ này sẽ đạt giá trị cực lớn khi dung dịch bão hòa tức chất tan gần như không hề hòa tan thêm vào dung dịch được nữa. Nếu vẫn cố thêm chất tan vào, hiện tượng kỳ lạ phân tử bị kết tinh sẽ xảy ra, dẫn đến các pha cùng sống sót hoặc tạo thể vấn ( huyền phù ) – Nồng độ mol thể tích ( M ) ( nồng độ phân tử gam ) bộc lộ số mol của một chất tan cho trước trong 1 lít dung dịch như trong 5 lít dung dịch có chứa 3 mol hạt tan tạo thành dung dịch 0,6 M, còn gọi là 0,6 phân tử gam. Sử dụng mol có nhiều ưu điểm vì nó cho phép đo số tuyệt đối các hạt có trong dung dịch, bất kể khối lượng và thể tích của chúng. – Nồng độ molan hay nồng độ mol khối lượng ( m ) biểu lộ số mol của một chất cho trước trong 1 kg dung môi như 4 kg dung môi chứa 3 mol hạt tan, tạo thành dung dịch có nồng độ 0,75 mol / kg, còn gọi là “ 0,75 molal. ” – Nồng độ mol khối lượng không bao giờ thay đổi theo nhiệt độ và có liên hệ với khối lượng dung môi hơn là thể tích dung dịch. Do đó, nồng độ mol khối lượng là một hằng số bất định, không phụ thuộc vào vào nhiệt độ và áp suất. Còn với nồng độ mol thể tích, nó sẽ tăng khi nhiệt độ giảm.
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lương Grabbike - Thu Nhập Của Grabbike Bao Nhiêu 1 Tháng
Công thức tính nồng độ mol: Nồng độ mol được tính bằng lượng chất tan ( mol ) chia cho thể tích dung dịch ( L ) Công thức : C = n / V Từ công thức tính nồng độ mol ta hoàn toàn có thể suy ra hai công thức khác : Công thức tính số mol chất tan : n = CM x Vdd Công thức tính thể tích dung dịch : Vdd = n / CM Hay theo dõi video sau đây để hiểu hơn về công thức tính nồng độ mol nhé !

Ví dụ chi tiết

VD1 : Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 15,8 g KMnO4 trong 7,2 lít nước. Lời giải : Số mol của KMnO4 là : nKMnO4 = 15,8 / 158 = 0,1 ( mol ) Nồng độ mol của dung dịch : Cm = 0,1 / 7,2 = 0,0139 VD2 : Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch. Lời giải : Đổi 200 ml = 0,2 lít nNaOH = 16/40 = 0,4 mol Áp dụng công thức trên ta có : CM = n : V = 0,4 : 0,2 = 2M

Các bước tính nồng độ mol

Phương pháp 1: Tính Nồng độ Mol từ Số mol và Thể tích

Cần nắm được công thức cơ bản để tính nồng độ mol Nồng độ mol bằng số mol của một chất tan chia cho thể tích của dung dịch tính bằng lít. Từ đó, ta có công thức sau : Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch Ví dụ : Tìm nồng độ mol của một dung dịch có chứa 0,75 mol NaCl trong 4,2 lít dung dịch ? Phân tích đề bài Để tính nồng độ mol, bạn cần có số mol và thể tích dung dịch theo đơn vị chức năng lít. Bạn không cần tính hai giá trị này vì đề bài đã cho trước. Ví dụ : Số mol = 0,75 mol NaCl Thể tích = 4,2 L Chia số mol cho thể tích Kết quả phép chia số mol cho thể tích chính là số mol trên một lít dung dịch, hay nồng độ mol của dung dịch đó. Ví dụ : nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 0,75 mol / 4,2 L = 0,17857142 Ghi kết quả Hãy làm tròn tới hai hoặc ba số sau dấu phẩy, tùy thuộc vào nhu yếu của giáo viên hoặc đề bài. Khi bạn ghi lại tác dụng, hãy viết tắt “ nồng độ mol ” bằng “ M ” và kèm theo đó là kí hiệu hóa học của chất tan. Ví dụ : 0,179 M NaCl

Phương pháp 2: Tính Nồng độ Mol từ Khối lượng và Thể tích

cong thuc tinh nong do mol 05 Cần nắm công thức cơ bản để tính nồng độ mol Nồng độ mol bộc lộ liên quan hệ giữa số mol của một chất tan và thể tích dung dịch. Công thức tính nồng độ mol như sau : nồng độ mol = nồng độ chất tan / số lít dung dịch Ví dụ đề bài : Tính số mol của dung dịch khi hòa tan 3,4 g KMnO4 trong 5,2 lít nước. Phân tích đề bài: Để tìm nồng độ mol, bạn cần có số mol và thể tích dung dịch theo lít. Nếu các giá trị này không được cho trước, nhưng bạn biết thể tích và khối lượng của dung dịch, bạn hoàn toàn có thể xác lập số mol chất tan trước khi tính nồng độ mol. Ví dụ : Khối lượng = 3,4 g KMnO4 Thể tích = 5,2 L Tính phân tử khối của chất tan Để tính số mol chất tan từ khối lượng hoặc số gam chất tan đó, trước hết bạn cần xác lập phân tử khối của chất tan. Phân tử khối của chất tan hoàn toàn có thể được xác lập bằng cách cộng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố có trong dung dịch. Để tìm nguyên tử khối của mỗi nguyên tố, hãy sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ví dụ : Nguyên tử khối của K = 39,1 g Nguyên tử khối của Mn = 54,9 g Nguyên tử khối của O = 16,0 g Tổng nguyên tử khối = K + Mn + O + O + O + O = 39,1 + 54,9 + 16 + 16 + 16 + 16 = 158,0 g
Mọi Người Cũng Xem   Hoàn công nhà là gì ? chi phí hoàn công ? thủ tục hoàn công nhà ở
Đổi gam sang số mol Sau khi đã có phân tử khối, bạn cần nhân số gam chất tan trong dung dịch với thông số quy đổi tương tự của 1 mol trên phân tử khối của chất tan. Kết quả phép nhân này là số mol của chất tan. Ví dụ : số gam chất tan * ( 1 / phân tử khối của chất tan ) = 3,4 g * ( 1 mol / 158 g ) = 0,0215 mol Chia số mol cho số lít Bạn đã tính được số mol, giờ đây hãy chia số mol đó cho thể tích dung dịch theo đơn vị chức năng lít, bạn sẽ có nồng đô mol của dung dịch đó. Ví dụ : nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 0,0215 mol / 5,2 L = 0,004134615 Ghi lại kết quả Bạn cần làm tròn hiệu quả theo nhu yếu của giáo viên, thường là hai đến ba số sau dấu phẩy. Ngoài ra, khi viết hiệu quả, hãy viết tắt “ nồng độ mol ” là “ M ” và kèm theo đó kí hiệu hóa học của chất tan. Ví dụ : 0,004 M KMnO4

Phương pháp 3: Tính Nồng độ Mol từ Số mol và Mililít dung dịch

Cần nắm công thức tính nồng độ mol Để tính nồng độ mol. Bạn cần tính số mol của chất tan trong một lít dung dịch chứ không phải mililít dung dịch. Công thức chung để tính nồng độ mol là : nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch Ví dụ : Tính nồng độ mol của một dung dịch chứa 1,2 mol CaCl2 trong 2905 mililít nước. Phân tích đề bài Để tính nồng độ mol, bạn cần có số mol chất tan và thể tích dung dịch tính theo lít. Nếu thể tích dung dịch nêu trong đề bài được tính theo mililít, bạn cần chuyển sang thể tích tương tự theo lít trước khi đo lường và thống kê. Ví dụ : Số mol = 1,2 mol CaCl2 Thể tích = 2905 ml Đổi mililít sang lít Để đổi dung dịch từ đơn vị chức năng là mililít sang lít, bạn chia số mililít cho 1000, vì mỗi lít tương tự với 1000 mililít. Bạn cũng hoàn toàn có thể quy đổi từ mililít sang lít bằng cách di dời dấu phẩy thập phân sang trái 3 chữ số. Ví dụ : 2905 ml * ( 1 L / 1000 ml ) = 2,905 L Chia số mol cho số lít Sau khi có số lít, bạn hoàn toàn có thể tính được nồng độ mol bằng cách lấy số mol chia cho số lít dung dịch. Ví dụ : nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 1,2 mol CaCl2 / 2,905 L = 0,413080895 a Chia số mol cho số lít Sau khi có số lít, bạn hoàn toàn có thể tính được nồng độ mol bằng cách lấy số mol chia cho số lít dung dịch. Ví dụ : nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 1,2 mol CaCl2 / 2,905 L = 0,413080895 a Xem thêm : Bảng nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học và bài tập vận dụng có đáp án Xem thêm : Cẩm nang từ A đến Z về Phương trình hóa học

Phương pháp 4: Luyện tập Thêm

Tính nồng độ mol của một dung dịch khi hòa tan 5,2 g NaCl vào 800 ml nước. Xác định các giá trị mà đề bài đưa ra : khối lượng tính bằng gam và thể tích tính bằng mililít. Khối lượng = 5,2 g NaCl Thể tích = 800 ml nước Tìm phân tử khối của NaCl bằng cách cộng nguyên tử khối của nguyên tố Na, và nguyên tử khối của Cl. Nguyên tử khối của Na = 22,99 g Nguyên tử khối của Cl = 35,45 g Phân tử khối của NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,44 g Nhân khối lượng của chất tan với thông số quy đổi sang mol. Trong ví dụ này, khối lượng phân tử của NaCl là 58,44 g, do đó thông số quy đổi là “ 1 mol / 58,44 g ”. Số mole NaCl = 5,2 g NaCl * ( 1 mol / 58,44 g ) = 0,8898 mol = 0,09 mol Chia 800 ml nước cho 1000, bạn sẽ có được thể tích nước tính theo lít. Bạn cũng hoàn toàn có thể lấy 800 ml nhân với thông số quy đổi từ mililít sang lít là 1 L / 1000 ml. Để rút gọn tiến trình nhân chia như trên, bạn hoàn toàn có thể lùi dấu phẩy thập phân sang trái 3 chữ số. Thể tích = 800 ml * ( 1 L / 1000 ml ) = 800 ml / 1000 ml = 0,8 L Chia số mol chất tan cho thể tích dung dịch tính theo lít. Để tính nồng độ mol, bạn cần chia 0,09 mol chất tan ( trong trường hợp này là NaCl ) cho thể tích dung dịch tính theo lít. Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 0,09 mol / 0,8 L = 0,1125 mol / L Ghi hiệu quả sau cuối. Làm tròn tác dụng tới hai hoặc ba số sau dấu phẩy và viết tắt “ nồng độ mol ” bằng “ M ” cùng với kí hiệu hóa học của chất tan. Kết quả : 0,11 M NaCl
Mọi Người Cũng Xem   5 đặc điểm tính cách chính (có ví dụ) / Tò mò

Các bước giải bài tập tính nồng độ phần trăm

Các dạng bài tập tính nồng độ Phần Trăm trong hóa học rất phong phú, nhưng chúng đều phải triển khai giải theo các bước sau đây : Bước 1: Khi đọc đề bài chúng ta cần phải xác định được số chất có trong dung dịch, nhất là các số dư của chất tham gia phản ứng. Bước 2: Tính khối lượng dung dịch sau khi tham gia phảm ứng theo phương pháp bảo toàn khối lượng (tổng khối lượng chất tham gia phản ứng = tổng khối lượng sản phẩm). Bước 3: Tính mct Bước 4: Áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm để giải quyết bài toán. cong thuc tinh nong do mol 06

Bài tập tính nồng độ phần trăm của dung dịch

Bài 1: Bạn hãy tính khối lượng của NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15% Lời giải : Áp dụng công thức C % = ( mct / mdd ). 100 % ta có : C % = ( mNaOH / 200 ). 100 = 15 ( % ) => mNaOH = ( 15.200 ) / 100 = 30 ( g ) Trong đó : (. ) ký hiệu dấu nhân ( / ) ký hiệu dấu chia Kết luận : Vậy trong 200 g dung dịch NaOH 15 % có 30 gam NaOH Bài 2: Tiến hành hòa tan 20 gam muối vào nước thu được dung dịch A có C% = 10% a, Hãy tính khối lượng của dung dịch A thu được b, Hãy ính khối lượng nước thiết yếu cho sự pha chế Lời giải : a, Áp dụng công thức C % = ( mct / mdd ). 100 % ta có : mdd = ( mmuối. 100 ) / C % = ( 20.100 ) / 10 = 200 gam Kết luận : Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam b, Áp dụng giải pháp bảo toàn khối lượng ta có mnước = mdd – mmuối = 200 – 20 = 180 gam Kết luận : Vậy để hoàn toàn có thể hoàn tan 20 gam muối thì tất cả chúng ta phải cần 180 gam nước để tạo ra 200 gam dung dịch Bài 3: Tiến hành hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chúng ta thu được dung dịch B có nồng độ bao nhiêu? Lời giải : Ta có phương trình phản ứng hóa học sau 2K + 2H2 O — -> 2KOH + H2 Số mol của K = 3,9 / 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05 Theo cân đối phương trình ta tính được : mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – ( 0,05. 2 ) = 40 gam => Áp dụng công thức C % = ( mct / mdd ). 100 % ta có C % = [ ( 0,1. 56 ) / 40 ]. 100 % = 14 % Kết luận : Khi triển khai hòa tan 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra sẽ thu được dung dịch có nồng độ 14 %.

Một số lưu ý khi tính nồng độ phần trăm của dung dịch

– Phải đọc đề kĩ để biết được đúng chuẩn các thành phần đã cho, xác lập được cần giám sát những thành phần nào. – Áp dụng đúng công thức tính để tránh những sai lầm đáng tiếc không thiết yếu. – Tính các tài liệu phải cẩn trọng, tránh các sai sót không đáng có. cong thuc tinh nong do mol 07

Nồng độ mol khác nồng độ phần trăm như thế nào?

Nồng độ mol của dung dịch cho tất cả chúng ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch là bao nhiêu. Nồng độ Phần Trăm của 1 dung dịch là 1 đại lượng cho biết trong 100 gam dung dịch sẽ có bao nhiêu gam chất tan.

Mối quan hệ giữa nồng độ phần trăm và các nồng độ dung dịch khác

Giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol

CM = 10 x d x C % x M Trong đó : M : khối lượng phân tử chất tan. CM : nồng độ mol của dung dịch. d : khối lượng riêng của dung dịch. C % : nồng độ Tỷ Lệ của dung dịch. Giữa nồng độ Tỷ Lệ và nồng độ đương lượng CN = 10 x d x C % x D Trong đó : D : đương lượng gam d : khối lượng riêng của dung dịch. CN : nồng độ tương tự của dung dịch C % : nồng độ Phần Trăm của dung dịch. Bài viết trên đã gửi đến bạn những kỹ năng và kiến thức tương quan đến công thức tính nồng độ mol. Hy vọng bài viết trên hoàn toàn có thể giúp ích được cho bạn. Tính nồng độ mol là nhu yếu Open rất nhiều trong các đề thi nên các bạn hãy quan tâm những kỹ năng và kiến thức trên nhé !

Related Posts

About The Author

Add Comment