Cách tính mức phụ cấp trách nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Cách tính mức phụ cấp trách nhiệm chức vụ kế toán trưởng? Kế toán trưởng được hưởng các phụ cấp, trợ cấp gì? Phụ cấp chức vụ, kiêm nhiệm kế toán trưởng có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Trong nội bộ các cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng quan trong góp thêm phần không nhỏ trong sự tăng trưởng của công ty. Trong bộ phận kế toán thì chức vụ kế toán trưởng chính là người đứng tiên phong trong bộ phận kế toán của một tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cơ quan, … Kế toán trưởng chính là người triển khai tham gia đảm nhiệm về các hoạt động giải trí tương quan đến kinh tế tài chính của tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cơ quan, chỉ huy và có các khuynh hướng kế hoạch ngắn và dài hạn về yếu tố kinh tế tài chính để công ty tăng trưởng vững chắc hơn. Bộ phận kế toán nói chung và kế toán trưởng nói riêng góp thêm phần làm cho ban chỉ huy của doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm để chớp lấy rõ tình hình hoạt động giải trí và khuynh hướng tăng trưởng của doanh nghiệp và cũng giúp doanh nghiệp đưa ra các kế hoạch và vạch rõ các khuynh hướng tăng trưởng. Bên cạnh đó kế toán trưởng là người có nghĩa vụ và trách nhiệm chịu sự chỉ huy trực tiếp về các mặt hành chính trong công ty. Với tầm tác động ảnh hưởng và vai trò quan trọng của kế toán trưởng với doanh nghiệp như vậy, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm so với việc làm lớn như vậy thì ngoài mức lương nhận được kế toán trưởng còn có các mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm như thế nào ?

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Căn cứ theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP kế toán trưởng và phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn theo đúng quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp quy định không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Việc tổ chức và bồi dưỡng cũng như tiến hành cấp chứng chỉ kế toán trưởng do cơ quan là Bộ Tài chính quy định cụ thể.

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán về mặt chuyên môn nghiệp vụ về kế toán phải có đảm bảo tiêu chuẩn từ trình độ đại học trở lên, cụ thể gồm:

– ) Cơ quan có được giao trách nhiệm thu chi ngân sách nhà nước các cấp ; – ) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan thuộc Quốc hội, cơ quan khác của nhà nước ở TW và các đơn vị chức năng kế toán thường trực các cơ quan này ; – ) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở TW, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; – ) Cơ quan trình độ thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương tự ; các cơ quan quản trị nhà nước thường trực các cơ quan này ; – ) Cơ quan TW tổ chức triển khai theo ngành dọc đặt tại tỉnh ; – ) Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp ở cấp TW, cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước ;

Xem thêm: Tài sản dài hạn là gì? So sánh tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn?

– ) Ban quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có tổ chức triển khai cỗ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc dự án Bất Động Sản nhóm A và dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ; – ) Đơn vị dự trù cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện ; – ) Doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp lý Nước Ta trừ trường hợp lao lý pháp lý. – ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên ; – ) Chi nhánh doanh nghiệp quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta.

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, cụ thể gồm:

– ) Cơ quan trình độ thường trực Ủy ban nhân dân cấp huyện có tổ chức triển khai cỗ máy kế toán ( trừ các đơn vị chức năng dự trù cấp 1 thuộc ngân sách cấp huyện ) ; – ) Cơ quan TW tổ chức triển khai theo ngành dọc đặt tại cấp huyện, cơ quan của tỉnh đặt tại cấp huyện ;

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tải Nhạc Trên Mixcloud Về Máy Tính Nhanh Nhất, Cách Tải Nhạc Trên Mixcloud Về Máy Tính

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng mới nhất năm 2022

– ) Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp ở cấp huyện có sử dụng ngân sách nhà nước ; – ) Ban quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có tổ chức triển khai cỗ máy kế toán riêng, có sử dụng ngân sách nhà nước. – ) Đơn vị kế toán ngân sách và kinh tế tài chính xã, phường, thị xã ; – ) Đơn vị sự nghiệp công lập ngoài các đơn vị chức năng trên ; – ) Doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp lý Nước Ta không có vốn nhà nước, có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng ; – ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có vốn điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng. – Đối với các tổ chức triển khai, đơn vị chức năng khác ngoài các đối tượng người dùng lao lý vừa nêu ở các mục nêu trên, thì tiêu chuẩn về trình độ, trình độ nhiệm vụ của kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán do người đại diện thay mặt theo pháp lý của đơn vị chức năng quyết định hành động tương thích với pháp luật của Luật kế toán và các pháp luật khác của pháp lý tương quan. – Đối với kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán của công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước hoặc là doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50 % vốn điều lệ phải có thời hạn công tác làm việc thực tiễn về kế toán tối thiểu là 05 năm .

Xem thêm: Mẫu bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) theo thông tư 200 mới nhất năm 2022

– Tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo về trình độ nhiệm vụ của kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán của các đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lao lý.

2. Thủ tục, thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

Thứ nhất, so với các trường hợp lao lý tại Khoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV, người đứng đầu đơn vị chức năng kế toán lập hồ sơ ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ định kế toán trưởng. Cơ quan nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp đánh giá và thẩm định hồ sơ, trình quản trị Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định hành động so với trường hợp pháp luật tại điểm b Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV ; Thứ hai, so với các trường hợp pháp luật tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 ; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của TThông tư 04/2018 / TT-BNV người đứng đầu đơn vị chức năng kế toán quyết định hành động việc giao tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể thuộc thẩm quyền quản trị lập hồ sơ để chỉ định kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán ; sắp xếp đảm nhiệm kế toán ; Thứ ba, so với trường hợp lao lý tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV, quản trị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã lập hồ sơ đề xuất quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định đảm nhiệm kế toán. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện đánh giá và thẩm định hồ sơ, trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hành động ;

Thời điểm xem xét để bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Chậm nhất là trong thời hạn 90 ngày trước ngày hết thời hạn triển khai chỉ định, thì người đứng đầu đơn vị chức năng kế toán phải thực thi quá trình chỉ định lại để ra quyết định hành động hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động chỉ định lại hoặc hoàn toàn có thể không chỉ định lại kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán. Tính đến ngày hết thời hạn chỉ định tối thiểu 1 ngày thì phải bàn hành quyết định chỉ định lại kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán

Xem thêm: Kế toán sáng tạo là gì? Những tác động tiêu cực và tích cực

Trong trường hợp khi mà kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán là công chức, viên chức, thì hết thời hạn chỉ định, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn từ 02 năm đến dưới 05 năm công tác làm việc mà được chỉ định lại thì thời hạn chỉ định được tính đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo lao lý pháp lý lao động bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp khi mà đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu mà dưới 02 năm công tác làm việc, cơ quan có thẩm quyền chỉ định kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán xem xét, nếu phân phối đủ tiêu chuẩn, và điều kiện kèm theo sẽ quyết định hành động lê dài thêm thời hạn giữ chức vụ kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán cho đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo pháp luật pháp lý.

Mọi Người Cũng Xem   Bảng giá tính thuế trước bạ xe ô tô 2022 cập nhật mới nhất mà người dùng cần biết

Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng

Hồ sơ chỉ định kế toán trưởng – ) Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của đơn vị chức năng quản trị lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền ) ; – ) Bản sao văn bằng hoặc chứng từ trình độ, nhiệm vụ về kế toán theo nhu yếu của vị trí chỉ định ; – ) Bản sao chứng từ tu dưỡng kế toán trưởng ; – ) Xác nhận của các đơn vị chức năng kế toán nơi người được lập hồ sơ chỉ định kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán đã công tác làm việc về thời hạn thực tiễn làm kế toán trưởng theo mẫu số 01 / GXN hoặc thời hạn trong thực tiễn làm kế toán theo mẫu số 02 / GXN phát hành kèm theo Thông tư 04/2018 / TT-BNV so với trường hợp chỉ định kế toán trưởng ; xác nhận theo mẫu số 02 / GXN so với trường hợp chỉ định, sắp xếp đảm nhiệm kế toán ; – ) Văn bản ý kiến đề nghị chỉ định kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán do người đứng đầu đơn vị chức năng kế toán ký và đóng dấu của đơn vị chức năng ( trừ trường hợp lao lý tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 ; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV ) .

Xem thêm: Điểm giống và khác nhau giữa kiểm toán và kế toán

Hồ sơ chỉ định lại kế toán trưởng – ) Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận của đơn vị chức năng quản trị lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền ) ; – ) Bản tự nhận xét, nhìn nhận hiệu quả công tác làm việc trong thời hạn giữ chức vụ kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán ; – ) Nhận xét của người đứng đầu đơn vị chức năng kế toán ; – ) Bản sao các văn bằng, chứng từ bổ trợ ( nếu có ) ; – ) Văn bản đề xuất chỉ định lại kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán do người đứng đầu đơn vị chức năng kế toán ký và đóng dấu của đơn vị chức năng ( trừ trường hợp pháp luật tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 ; Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV ).

3. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

Theo pháp luật pháp lý thì hiện hành thì người được chỉ định kế toán trưởng ở trong các đơn vị chức năng địa thế căn cứ tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV để được hưởng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm theo hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở theo lao lý hiện hành. Cụ thể đó chính là kế toán trưởng ở các đơn vị chức năng như sau : Thứ nhất : Cơ quan có trách nhiệm thu, chi ngân sách nhà nước các cấp ( Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan ) ;

Xem thêm: Chuẩn mực kiểm toán là gì? 39 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam?

Thứ hai : Cơ quan nhà nước ; Thứ ba : Đơn vị sự nghiệp công lập ; Thứ tư : Tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách nhà nước ; Thứ năm : Các tổ chức triển khai được Nhà nước cấp vốn để tổ chức triển khai hoạt động giải trí theo Mục tiêu chính trị – xã hội đơn cử. Người được chỉ định kế toán trưởng ở các đơn vị chức năng lao lý tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV được hưởng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm kế toán trưởng theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm kế toán trưởng lao lý tại Khoản 1 Điều này tương thích với hoạt động giải trí của đơn vị chức năng mình.

Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán

Người được chỉ định đảm nhiệm kế toán lao lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 hoặc người được sắp xếp làm đảm nhiệm kế toán pháp luật tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này ( trừ trường hợp lao lý tại Khoản 2 Điều này ) được hưởng phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở. Người được sắp xếp đảm nhiệm kế toán ở các đơn vị chức năng pháp luật tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư 04/2018 / TT-BNV được hưởng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm đảm nhiệm kế toán theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm đảm nhiệm kế toán pháp luật tại Khoản 1 Điều này tương thích với hoạt động giải trí của đơn vị chức năng mình.

Mọi Người Cũng Xem   SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO 570 vn plus GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC - Tài liệu text

TƯ VẤN TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư Luật sư cho hỏi tôi tháng 6/2012 được tuyển dụng vào làm tại cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, tại đây tôi được thủ trưởng phân công làm kế toán cho ủy ban MTTQ huyện và các đơn vị chức năng như huyện đoàn, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh huyện. Từ năm 2012 đến 4/2016 tôi không được hưởng chính sách phụ cấp kế toán mặc dầu đã nhiều lần trình diễn lên ban tổ chức triển khai huyện ủy. Đến tháng 5/2016 ban tổ chức triển khai huyện ủy ra quyết định hành động phân công tôi làm kế toán trưởng của ủy ban MTTQ huyện và được hưởng 0,2 phụ cấp kế toán và kèm theo quyết định hành động làm kế toán cho 4 đơn vị chức năng nữa là hội nông dân, huyện đoàn, hội LHPN, hội cựu chiến binh huyện. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có được truy lĩnh phần phụ cấp kế toán của những năm trước đó k, và hiện giờ tôi làm kiêm nhiệm nhiều đơn vị chức năng có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hay chính sách gì không, nếu có theo văn bản nào ? mong luật sư sớm vấn đáp tôi và xin chân thành cảm ơn luật sự, thực sự tôi rất mong ước nhận được câu trả lười từ luật sư ạ ?

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại Điều 10 Thông tư 04/2018 / TT-BNV về phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm kế toán trưởng :

Điều 10. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

1. Người được chỉ định kế toán trưởng ở các đơn vị chức năng lao lý tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở. 2. Người được chỉ định kế toán trưởng ở các đơn vị chức năng pháp luật tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm kế toán trưởng theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm kế toán trưởng pháp luật tại Khoản 1 Điều này tương thích với hoạt động giải trí của đơn vị chức năng mình. ” Đồng thời, theo lao lý tại Điều 6 Công văn 9810 / BNN-TCCB năm năm trước về phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm kế toán trưởng, đảm nhiệm kế toán : “ a ) Đối với các đơn vị chức năng kế toán thường trực Bộ, kế toán trưởng được hưởng phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm là 0,2 so với mức lương cơ sở ; đảm nhiệm kế toán được hưởng phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm là 0,1 so với mức lương cơ sở. b ) Đối với các đơn vị chức năng kế toán cấp II, cấp IIl, kế toán trưởng và đảm nhiệm kế toán được hưởng mức phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền nhưng mức tối đa không vượt quá mức 0,2 so với kế toán trưởng và mức 0,1 so với đảm nhiệm kế toán để tương thích với hoạt động giải trí của đơn vị chức năng.

c) Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán có thể đồng thời giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương, trường hợp này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán cộng thêm phụ cấp chức vụ của chức danh đảm nhận.“

phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-ke-toan-truong

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Có thể thấy, pháp lý chỉ pháp luật trường hợp khi bạn giữ chức vụ kế toán trưởng thì bạn sẽ được hưởng mức phụ cấp tối đa bằng 0,2, và bạn chỉ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm khi bạn có giữ chức vụ khác mà không phải là kế toán. Nếu bạn kiêm nhiệm kế toán thì pháp lý không pháp luật bạn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm nên nếu muốn rõ hơn về yếu tố này, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm quy định nội bộ của cơ quan đơn vị chức năng bạn đang thao tác về các chính sách phụ cấp so với trường hợp của bạn

Related Posts

About The Author

Add Comment