Cách tính phụ cấp thâm niên của giáo viên theo quy định pháp luật

Cách tính phụ cấp thâm niên của giáo viên theo quy định pháp luật

Phụ cấp thâm niên của giáo viên : Nhà giáo có thời hạn giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm ( 60 tháng ) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên …

CÁCH TÍNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN CỦA GIÁO VIÊN

Kiến thức của bạn:

Cách tính phụ cấp thâm niên của giáo viên theo lao lý của pháp lý ?

phụ cấp thâm niên của giáo viên

Câu trả lời:

        Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

  1. Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật lao động năm 2012.
  • Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

  • Thông tư 68/2011 hướng dẫn một số điều của nghị định số 54/2011

  1. Nội dung tư vấn :

Thứ nhất về điều kiện kèm theo, thời hạn tính hưởng phụ cấp thâm niên của giáo viên được pháp luật tại điều 2 nghị định 54/2011 / NĐ-CP :

       Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

“ 1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
Nhà giáo có thời hạn giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm ( 60 tháng ) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên .
2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
a ) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục ;
b ) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời hạn pháp luật tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên .
3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
a ) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời hạn hợp đồng thao tác lần đầu ;
b ) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên ;
c ) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội ;
d ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác làm việc hoặc bị tạm giữ, tạm giam để ship hàng cho công tác làm việc tìm hiểu, truy tố, xét xử. ”
Và địa thế căn cứ điều 2 thông tư liên tịch 68/2011 hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên :

Mọi Người Cũng Xem   Tính cách bẩm sinh hay do nuôi dạy và môi trường? – Gene Solutions – Giải pháp Gen cho người Việt

Điều 2. Hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

  1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác lập bằng tổng các thời hạn sau :

a ) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập ;
b ) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập ( so với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập ) ;
c ) Thời gian thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm : thời hạn thao tác được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức vụ của các chuyên ngành hải quan, tòa án nhân dân, kiểm sát, truy thuế kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời hạn thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu ( nếu có ) ;
d ) Thời gian đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề ;
đ ) Thời gian pháp luật tại các điểm a, b khoản này không gồm có thời hạn pháp luật tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP .

  1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên triển khai theo lao lý tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP .
  2. Mức phụ cấp thâm niên được tính như sau :

Nhà giáo pháp luật tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời hạn giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo lao lý tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm ( 60 tháng ) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5 % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ; từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm ( đủ 12 tháng ) được tính thêm 1 % .
Ví dụ 1 : Nhà giáo A đã giảng dạy, giáo dục ở trường mần nin thiếu nhi bán công 15 năm, trong đó có 7 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó được ký hợp đồng thao tác để giảng dạy, giáo dục tại trường mần nin thiếu nhi công lập đến nay được 8 năm. Như vậy, nhà giáo A có thời hạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 15 năm ( gồm 7 năm giảng dạy, giáo dục ở trường mần nin thiếu nhi bán công có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 8 năm giảng dạy, giáo dục tại trường mần nin thiếu nhi công lập ), mức phụ cấp thâm niên tương ứng với thời hạn 15 năm là 15 % .

Mọi Người Cũng Xem   Cách in ảnh trên máy tính - laptop đạt chất lượng tốt nhất | Viễn Thông VHB

Ví dụ 2: Nhà giáo B đã giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập, sau khi hết thời gian tập sự có 8 năm giảng dạy, giáo dục. Sau đó, nhà giáo B được điều động làm công tác thanh tra và được xếp ở ngạch thanh tra viên là 3 năm, tiếp theo nhà giáo B được điều động về làm công tác giảng dạy, giáo dục ở trường đại học công lập đến nay được 3 năm. Như vậy, nhà giáo B có thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 14 năm (11 năm giảng dạy, giáo dục + 3 năm được xếp ở ngạch thanh tra viên), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời gian 14 năm là 14%.

Ví dụ 3. Nhà giáo C đã giảng dạy, giáo dục ở trường tiểu học công lập, sau khi hết thời hạn tập sự đã giảng dạy, giáo dục được 6 năm thì đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược với thời hạn 02 năm ( 24 tháng ), sau đó được xuất ngũ về liên tục công tác làm việc giảng dạy, giáo dục tại trường tiểu học công lập 4 năm. Như vậy, thời hạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo C là 12 năm ( 10 năm giảng dạy, giáo dục + 2 năm đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược ), mức phụ cấp thâm niên tương ứng thời hạn 12 năm là 12 % .

  1. Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng
Mọi Người Cũng Xem   Dropbox Là Gì? Cách Tải Và Sử Dụng Dropbox Trên Máy Tính | Nguyễn Kim
Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do nhà nước lao lý từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

Tuy nhiên, pháp luật tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 nêu trên được sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 29/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau :

3. Điểm c Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ trợ như sau :
c ) Thời gian thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm : thời hạn thao tác được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức vụ của các chuyên ngành hải quan, tòa án nhân dân, kiểm sát, truy thuế kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ vương quốc, kiểm tra Đảng ; thời hạn thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời hạn thao tác được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác ( nếu có ) .

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: [email protected]. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của hành khách !
Trân trọng. / .

Liên kết tham khảo:

5
/
5
(
1

bình chọn

)

Related Posts

About The Author

Add Comment