Điều kiện hưởng, cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung 2022

Quy định về hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ? Cách tính mức hưởng chính sách chính sách phụ cấp thâm niên vượt khung ? Thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ? Điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ?

Phụ cấp thâm niên là chính sách khuyến khích mà Nhà nước đưa ra cho cán bộ, công chức, viên chức khi trong quá trinh công tác làm việc tại đơn vị chức năng. Đối tượng chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi đã đạt đến bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ yên tâm thao tác tích luỹ và phát huy những kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc để liên tục làm tốt hơn trách nhiệm, chức trách được giao. Phụ cấp thâm niên chỉ vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng được xếp lương theo các bảng l ­ ương địa thế căn cứ theo trình độ, nhiệm vụ, ship hàng thao tác trong các cơ quan nhà nước từ Trung ­ ương đến xã, phường, thị xã và trong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước, không vận dụng so với đối tượng người tiêu dùng chuyên viên hạng sang, cán bộ giữ chức vụ chỉ huy thuộc diện hưởng l ­ ương theo bảng l ­ ương chức vụ đã được xếp l ­ ương theo nhiệm kỳ.

quy-dinh-ve-huong-phu-cap-tham-niem-vuot-khung.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

 1. Điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên:

– Điều kiện về thời hạn được tính thời hạn được hưởng chính sách thâm niên vượt khung như sau : + Căn cứ Điều 4 Nghị định 77/2021 / NĐ-CP so với chính sách phụ cấp thâm niên cho nhà giáo cần cung ứng điều kiện kèm theo thời hạn giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm ( 60 tháng ). – Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác lập bằng tổng các thời hạn sau : Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập. Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập ( so với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập ). Thời gian thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm : thời hạn thao tác được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức vụ của các chuyên ngành hải quan, TANDTC, kiểm sát, truy thuế kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ vương quốc, kiểm tra đảng ; thời hạn thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời hạn thao tác được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác ( nếu có ) .

Xem thêm: Phụ cấp thâm niên cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Thời gian đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề. – Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên Thời gian tập sự. Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên. Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội. Thời gian đi làm chuyên viên, đi học, thực tập, công tác làm việc, khảo sát ở trong nước và ở quốc tế vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động. Thời gian bị tạm đình chỉ công tác làm việc hoặc bị tạm giữ, tạm giam để Giao hàng cho công tác làm việc tìm hiểu, truy tố, xét xử. Thời gian không thao tác khác ngoài pháp luật tại các thời hạn nêu trên .

Xem thêm: Phụ cấp thâm niên là gì? Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo?

+ Căn cứ Điều 3 Thông tư 224 / 2017 / TT-BQP so với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác làm việc, thao tác tại các cơ quan, đơn vi phải có thời hạn Giao hàng trong lực lượng thường trực của Quân đội cũng đủ 5 năm để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. – Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm có thời hạn sau : Thời gian công tác làm việc tại đơn vị chức năng Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời hạn trong cùng ngày nghề mình đang canh tác để tính hưởng phụ cấp thâm niên. – Thời gian này không được tính phụ cấp thâm niên Thời gian bị tạm đình chỉ công tác làm việc hoặc bị tạm giữ, tạm giam để ship hàng cho công tác làm việc tìm hiểu, truy tố, xét xử ; thời hạn chấp hành hình phạt tù giam ; thời hạn đào ngũ ; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên ; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội .

Mọi Người Cũng Xem   Tăng tốc cho Window 10 như thế nào?

Xem thêm: Chế độ và thời gian hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội

2. Căn cứ để tính thời hạn hưởng phụ cấp thâm niên :

+ Sổ Bảo hiểm xã hội ; + Quyết định triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược ; + Quyết định chỉ định ngạch hoặc quyết định hành động đảm nhiệm và phân công công tác làm việc hoặc quyết định hành động công nhận hết thời hạn tập sự ; + Quyết định điều động, phân công trách nhiệm mới theo một trong các chức vụ của chuyên ngành ; Lưu ý : – Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên mà bị ngắt quãng thì được cộng dồn. – Trong trường hợp cùng một thời gian thao tác và được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên khi có của nhiều ngành, nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên.

3. Cách tính mức phụ cấp thâm niên:

Mức tiền phụ cấp thâm niên vượt khung = thời hạn công tác làm việc đủ 5 năm thì được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5 % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ; sau đó cứ mỗi năm ( đủ 12 tháng ) tăng thêm được tính thêm 1 % .

Xem thêm: Phụ cấp thâm niên đối với quân nhân chuyên nghiệp

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do nhà nước pháp luật từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng Lưu ý : – Trong quy trình tính thông số lương vượt khung cần phải tích hợp với thông số lương theo ngạch, thông số phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung và mức lương tối thiểu. Phụ cấp thâm niên vượt khung được trả vào tiền lương hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức. – Trong trường hợp Nhà nước triển khai kiểm soát và điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung thì cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo giải trình nhu yếu, nguồn kinh phí đầu tư thực thi chính sách phụ cấp thâm niên và triển khai kiểm soát và điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định và đánh giá theo pháp luật. – Phụ cấp thâm niên vượt khung được dùng để tính đóng, hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. – Nguồn kinh phí đầu tư thực thi chính sách phụ cấp thâm niên vượt khung sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị chức năng và nguồn kinh phí đầu tư do ngân sách nhà nước bảo vệ chi trả.

4. Cách tính mức hưởng chế độ chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung:

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Nhập ngũ cấp bậc trung sĩ quân đội có được tính phụ cấp thâm niên không?

Cho em hỏi về lương thâm niên vượt khung. Tháng 3/2014, bậc lương của em là 12/12, hệ số 4.06, ngạch cán sự. Đến tháng 3/2016, lương của em được cộng thêm 5% của 4.06, năm 2017 được cộng thêm 1% sau mỗi năm thứ 3 tổng cộng là 6%. Vậy là đúng chưa? Em thấy trên mạng, có luật sư tính là 5%+3%= 8%. Vậy cách tính nào đúng?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP lao lý như sau :

“Điều 6. Các chế độ phụ cấp lương

1. Phụ cấp thâm niên vượt khung : vận dụng so với các đối tượng người tiêu dùng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 và bảng 7 pháp luật tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương trình độ, nhiệm vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát pháp luật tại Nghị quyết số 730 / 2004 / NQ-UBTVQH11 đã xếp bậc lương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ. a ) Mức phụ cấp như sau :

a1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp lương theo bảng 7 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Xem thêm: Thời gian tính phụ cấp thâm niên

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn kiểm tra chất lượng vải theo tiêu chuẩn 4 điểm

a2 ) Các đối tượng người dùng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên cấp dưới thừa hành, ship hàng xếp lương theo bảng 4 : Sau 2 năm ( đủ 24 tháng ) đã xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5 % mức lương của bậc lương ở đầu cuối trong ngạch đó ; từ năm thứ ba trở đi mỗi năm được tính thêm 1 %. b ) Các đối tượng người dùng pháp luật tại điểm a ( a1 và a2 ) khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành xong trách nhiệm được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc không bổ nhiệm thì cứ mỗi năm không triển khai xong trách nhiệm hoặc bị kỷ luật bị lê dài thêm thời hạn tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời hạn pháp luật như sau : – Trường hợp không triển khai xong trách nhiệm hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị lê dài thêm 06 ( sáu ) tháng so với thời hạn pháp luật ; – Trường hợp bị kỷ luật giáng chức hoặc không bổ nhiệm thì bị lê dài thêm 12 tháng ( một năm ) so với thời hạn lao lý. c ) Phụ cấp thâm niên vượt khung được dùng để tính đóng và hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. [ … ] ”. Như vậy, so sánh theo lao lý trên vào trường hợp của bạn, tháng 3/2014, bậc lương của em là 12/12, thông số 4.06, ngạch cán sự. Đến tháng 3/2016, lương của em được cộng thêm 5 % của 4.06, năm 2017 được cộng thêm 1 % thì được tính là 6 %.

5. Thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

Tóm tắt câu hỏi:

Theo lao lý, tháng 11/2016 tôi được xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung ( 5 % ), tuy nhiên, tôi đã xin nghỉ không hưởng lương từ tháng 8/2016 đến tháng 01/2017. Vậy cho tôi hỏi, đến tháng 11/2016 tôi có được xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung không ? Nếu không được, tháng 01/2017 tôi vào làm lại thì đến khi nào tôi được xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung ? Xin cảm ơn Luật sư ! ?

Luật sư tư vấn:

+ Về tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

Căn cứ Phần 2 Mục II Thông tư 04/2005 / TT-BNV, tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung triển khai như hai tiêu chuẩn nâng bậc l ­ ương tiếp tục lao lý tại điểm 2.1 và điểm 2.2 Mục II Thông tư số 03/2005 / TT-BNV, nay đã được thay thế sửa chữa bởi Thông tư số 08/2013 / NĐ-CP. Điều 2 Thông tư 08/2013 / TT-BNV lao lý, trong thời hạn giữ bậc l ­ ương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ hiện giữ hoặc trong thời hạn của năm xét hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung như sau : – Điều kiện về thời hạn giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức vụ : + Đối với chức vụ chuyên viên hạng sang : Nếu chưa xếp bậc lương sau cuối trong bảng lương chuyên viên hạng sang, thì sau 5 năm ( đủ 60 tháng ) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên viên hạng sang được xét nâng một bậc lương ; + Đối với các ngạch và các chức vụ có nhu yếu trình độ đào tạo và giảng dạy từ cao đẳng trở lên : Nếu chưa xếp bậc lương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ, thì sau 3 năm ( đủ 36 tháng ) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức vụ được xét nâng một bậc lương ; + Đối với các ngạch và các chức vụ có nhu yếu trình độ giảng dạy từ tầm trung trở xuống và nhân viên cấp dưới thừa hành, Giao hàng : Nếu chưa xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ, thì sau 2 năm ( đủ 24 tháng ) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức vụ được xét nâng một bậc lương. – Tiêu chuẩn nâng bậc lương tiếp tục : + Đối với cán bộ, công chức : Tiêu chuẩn 1 : Được cấp có thẩm quyền nhìn nhận từ mức hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng trở lên ; Tiêu chuẩn 2 : Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, không bổ nhiệm. + Đối với viên chức và người lao động : Tiêu chuẩn 1 : Được cấp có thẩm quyền nhìn nhận từ mức triển khai xong trách nhiệm trở lên ; Tiêu chuẩn 2 : Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm.

+ Về thời gian không được tính để hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

Căn cứ Tiết 1.2. phần 1 Mục II Thông tư 04/2005 / TT-BNV, các trường hợp không được tính vào thời hạn để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được xác lập như các trường hợp được tính và không được tính vào thời hạn để xét nâng bậc l ­ ương liên tục lao lý tại điểm 1.2 và điểm 1.3 Mục II Thông tư số 03/2005 / TT-BNV nay được sửa chữa thay thế bởi Thông tư 08/2013 / TT-BNV. Điểm c ) Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013 / TT-BNV lao lý Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương liên tục, gồm : – Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương ; – Thời gian đi làm chuyên viên, đi học, thực tập, công tác làm việc, khảo sát ở trong nước và ở quốc tế vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động ; – Thời gian bị đình chỉ công tác làm việc, bị tạm giữ, tạm giam. Theo đó, thời hạn nghỉ không hưởng lương không được tính vào thời hạn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Trường hợp của bạn, tháng 11/2016 bạn đủ điều kiện kèm theo xét phụ cấp thâm niên vượt khung nhưng bạn nghỉ không hưởng lương từ tháng 8/2016 đến tháng 1/2017 thì bạn chưa được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung vào khoảng chừng thời hạn đó. Sau khi bạn quay lại thao tác, bạn sẽ được xét hưởng phụ cấp thâm niên khi bạn đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật trên.

Mọi Người Cũng Xem   9 lỗi bàn phím máy tính bị hỏng, bị loạn chữ và cách khắc phục

6. Trường hợp nào được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư tư vấn Dương Gia. Tôi xin hỏi một điều như sau : Tháng 9/2018 tôi được nghỉ hưu ( Đủ 55 tuổi ), đồng thời cùng ngày tăng thâm niên vượt khung ( 5 % của bậc 9/9 ; thông số 4,98 ) như vậy tôi có được hưởng tăng thâm niên vượt khung đó không

Luật sư tư vấn:

Trước hết, do bạn không trình diễn rõ bạn thuộc đối tượng người dùng nào để hưởng chính sách phụ cấp thâm niên vượt khung, do đó công ty tư vấn cho bạn theo pháp luật về phụ cấp thâm niên vượt khung so với cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ Mục 1 Thông tư 04/2005 / TT-BNV hướng dẫn triển khai chính sách phụ cấp thâm niên vượt khung so với cán bộ, công chức, viên chức về điều kiện kèm theo hưởng phụ cấp như sau : “ Cán bộ, công chức, viên chức lao lý tại điểm 1 Mục I Thông tư này, nếu đã xếp bậc l ­ ương ở đầu cuối trong ngạch công chức, viên chức ( sau đây viết tắt là ngạch ) ; trong chức vụ trình độ, nhiệm vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát ( sau đây viết tắt là chức vụ ) hiện giữ, thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện kèm theo thời hạn giữ bậc l ­ ương ở đầu cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau : 1. Điều kiện thời hạn giữ bậc l ­ ương ở đầu cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ hiện giữ : 1.1. Thời gian giữ bậc l ­ ương sau cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ hiện giữ để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung lao lý như sau : a ) Cán bộ, công chức, viên chức đã có 3 năm ( đủ 36 tháng ) xếp bậc l ­ ương ở đầu cuối trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 pháp luật tại Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước và trong chức vụ trình độ, nhiệm vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát pháp luật tại Nghị quyết số 730 / 2004 / NQ-UBTVQH11ngày 30 tháng 9 năm 2004 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. b ) Cán bộ, công chức, viên chức đã có 2 năm ( đủ 24 tháng ) xếp bậc l ­ ương sau cuối trong ngạch công chức, viên chức loại B và loại C của bảng 2, bảng 3 và ngạch nhân viên cấp dưới thừa hành, ship hàng xếp l ­ ương theo bảng 4 pháp luật tại Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước.

1.2. Các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được xác định như các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét nâng bậc l­ương thường xuyên quy định tại điểm 1.2 và điểm 1.3 Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc l­ương thường xuyên và nâng bậc l­ương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2005/TT-BNV).

2. Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung : Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực thi như hai tiêu chuẩn nâng bậc l ­ ương liên tục lao lý tại điểm 2.1 và điểm 2.2 Mục II Thông tư số 03/2005 / TT-BNV trong suốt thời hạn giữ bậc l ­ ương ở đầu cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ hiện giữ hoặc trong thời hạn của năm xét hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung. ” Trong trường hợp bạn đủ điều kiện kèm theo hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì bạn sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Tuy nhiên, thời gian bạn đủ điều kiện kèm theo hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đồng thời cũng là thời gian bạn được nhận quyết định hành động nghỉ hưu thì lương hưu của bạn sẽ được tính theo mức lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời hạn bạn đã đóng bảo hiểm xã hội chứ không địa thế căn cứ vào mức lương tại thời gian bạn được tính phụ cấp thâm niên vượt khung.

Related Posts

About The Author

Add Comment