Quy định về hưởng phụ cấp chức vụ hay phụ cấp trách nhiệm

Phụ cấp là gì ? Một số lao lý về phụ cấp chức vụ ? Một số lao lý về phụ cấp trách nhiệm ?

Hiện nay, có rất nhiều các khoản phụ cấp được các tổ chức triển khai, cơ quan lập ra để bảo vệ quyền và quyền lợi của người lao động. Có những khoản trợ cấp là bắt buộc và được Nhà nước pháp luật đơn cử trong các văn bản pháp lý. Trong số đó phải kể đến phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm. Đây là hai khoản phụ cấp có vai trò quan trọng so với người lao động, được lập ra nhằm mục đích mục tiêu giúp các chủ thể có thêm nguồn thu nhập trải qua việc người lao động có trình độ trình độ cao và tính trách nhiệm so với việc làm. Bài viết dưới đây công ty Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc khám phá lao lý về hưởng phụ cấp chức vụ hay phụ cấp trách nhiệm.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Phụ cấp là gì?

Ta hoàn toàn có thể hiểu phụ cấp là một khoản tiền được sử dụng để bù đắp vào các yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa rất đầy đủ trong mức lương theo việc làm hoặc chức vụ của thang lương, bảng lương. Ngoài ra, phụ cấp còn hoàn toàn có thể là các khoản bổ trợ khác như tiền ăn ca, tiền xăng xe, tiền điện thoại thông minh, … mà doanh nghiệp trả cho người lao động. Hay hiểu một cách đơn thuần như sau, phụ cấp là khoản tiền tương hỗ thêm mà người sử dụng lao động hay chủ doanh nghiệp thỏa thuận hợp tác với người lao động và chi trả cho người lao động tính theo việc làm hoặc theo chính sách pháp luật.

2. Một số quy định về phụ cấp chức vụ:

2.1. Phụ cấp chức vụ là gì?

Thông qua khái niệm được đưa ra về phụ cấp, ta hoàn toàn có thể hiểu phụ cấp chức vụ là một khoản tiền mà các chủ thể tham gia lao động được trả thêm khi mà vừa làm công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ và họ vừa giữ chức vụ chỉ huy nhưng mới chỉ hưởng lương trình độ, nhiệm vụ. Hay hiểu một cách khác thì phụ cấp chức vụ là việc các cơ quan, tổ chức triển khai phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người thao tác trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ vừa giữ chức vụ chỉ huy nhưng mới chỉ hưởng lương trình độ, nhiệm vụ. Trong trường hợp so với các lao động có chức vụ trong khu vực nhà nước nếu đã hưởng lương chức vụ thì không hưởng phụ cấp chức vụ. Đối với các lao động hợp đồng, hai khoản này vẫn hoàn toàn có thể vận dụng đồng thời do thỏa thuận hợp tác của các bên đã có từ trước đó. Phụ cấp chức vụ được trả cùng kì lương tháng, tính theo lương tối thiểu và thông số phụ cấp hoặc do các bên thỏa thuận hợp tác. Hệ số phụ cấp chức vụ gồm có rất nhiều mức, cao hay thấp nhờ vào vào chức vụ đảm nhiệm và loại, cấp cơ quan, hạng doanh nghiệp .

Xem thêm: Danh sách nghề, cách tính mức hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề?

2.2. Các chủ thể được hưởng phụ cấp chức vụ :

Theo lao lý của pháp lý, các chủ thể được hưởng phụ cấp chức vụ gồm có các đối tượng người dùng sau đây : – Thứ nhất : Công chức, viên chức trong các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được hưởng phụ cấp chức vụ. – Thứ hai : Người thao tác trong lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp chức vụ. – Thứ ba : Các chủ thể là người thao tác trong doanh nghiệp được hưởng phụ cấp chức vụ. Cần quan tâm rằng, phụ cấp chức vụ sẽ được trả định kì cùng lương tháng, được tính theo lương tối thiểu và thông số phụ cấp hoặc do các bên thỏa thuận hợp tác và được tính vào bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, thông số phụ cấp gồm rất nhiều mức, pháp luật đơn cử tại bảng phụ cấp chức vụ chỉ huy ( bầu cử, chỉ định ) trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước phát hành kèm theo Nghị quyết số 730 / 2004 / NQ-UBTVQH11 và Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP. Cá nhân giữ chức vụ được hưởng mức phụ cấp nào còn phụ thuộc vào vào chức vụ đảm nhiệm và loại, cấp cơ quan, hạng doanh nghiệp.

2.3. Nguyên tắc phụ cấp chức vụ:

Người lao động được xét hưởng phụ cấp chức vụ theo các nguyên tắc đơn cử sau đây :

Xem thêm: Hưởng phụ cấp chức vụ có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Người lao động được xét hưởng phụ cấp chức vụ theo đúng chức danh được đảm nhận.

Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được chỉ định giữ chức vụ chỉ huy nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức vụ chỉ huy của các cán bộ, công chức và viên chức đó. Đối với trường hợp một người giữ nhiều chức vụ chỉ huy khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức vụ cao nhất.

Người lao động không đồng thời hưởng lương chức vụ và phụ cấp chức vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với người lao động trong cơ quan nhà nước nếu đã hưởng lương chức vụ thì không hưởng phụ cấp chức vụ. Đối với lao động theo hợp đồng, theo nguyên tắc tôn trọng sự tự do thỏa thuận hợp tác giữa các bên, mà cá thể đó vẫn hoàn toàn có thể vận dụng đồng thời lương và phụ cấp chức vụ.

Lưu ý:

Đối với trường hợp một cá thể cùng một lúc đảm nhiệm nhiều chức vụ hoàn toàn có thể đồng thời hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp chức vụ nếu cá thể đó bảo vệ đủ hai điều kiện kèm theo đơn cử sau đây :

Xem thêm: Có được hưởng phụ cấp trách nhiệm khi làm tổ trưởng tổ văn phòng?

– Thứ nhất : Cá nhân đang giữ chức vụ chỉ huy ( được bầu cử hoặc chỉ định ) ở một cơ quan, đơn vị chức năng. – Thứ hai ; Chủ thể đó đang đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức vụ lãnh đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng mà trong đó có một chức vụ chỉ huy đứng đầu ở cơ quan, đơn vị chức năng theo cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động giải trí kiêm nhiệm.

2.4. Cách tính phụ cấp chức vụ:

Sau khi Nghị quyết 86/2019 / QH14 được trải qua, mức lương cơ sở đã tăng từ 1,49 triệu đồng / tháng lên 1,6 triệu đồng / tháng. Do đó, không riêng gì lương mà hàng loạt phụ cấp khác của các đối tượng người dùng cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo, trong đó có phụ cấp chức vụ. Theo lao lý pháp lý hiện hành, phụ cấp chức vụ được tính như sau : Phụ cấp chức vụ được thực thi từ 01/7/2020 = [ ( Mức lương thực thi từ 01/7/2020 ) + Mức phụ cấp chức vụ chỉ huy triển khai từ 01/7/2020 ( nếu có ) ) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực thi từ 01/7/2020 ( nếu có ) ) ] x ( Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo pháp luật ).

3. Một số quy định về phụ cấp trách nhiệm:

3.1. Phụ cấp trách nhiệm là gì?

Trên trong thực tiễn, ta nhận thấy, phụ cấp trách nhiệm là một khoản tiền được lập ra để tương hỗ ngoài lương dành cho người lao động vừa trực tiếp tham gia sản xuất vừa làm công tác làm việc trình độ lại vừa đảm nhiệm công tác làm việc quản trị dù không nắm chức vụ chỉ huy hoặc làm việc làm yên cầu tính trách nhiệm cao mà chưa được xác lập trong mức lương cơ bản. Phụ cấp trách nhiệm sẽ được chi trả cùng kỳ nhận lương hàng tháng. Phụ cấp trách nhiệm là loại phụ cấp được lập ra nhằm mục đích mục tiêu để bù đắp cho những người vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công tác làm việc trình độ nhiệm vụ vừa kiêm nhiệm công tác làm việc quản trị không thuộc chức vụ chỉ huy, hoặc những người làm việc làm yên cầu trách nhiệm cao mà điều kiện kèm theo này chưa được xác lập trong mức lương .

Xem thêm: Bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo khi luân chuyển công tác

Xuất phát từ thực chất của phụ cấp trách nhiệm là một khoản tiền mà người sử dụng lao động tương hỗ người lao động để bù đắp các yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, mức độ phức tạp của việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt … chưa được tính đến hay tính chưa khá đầy đủ trong mức lương. Do đó, phụ cấp trách nhiệm được xác lập là loại phụ cấp chứ không phải trợ cấp.

3.2. Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm:

Theo pháp luật của pháp lý, các đối tượng người dùng sau đây sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm gồm có : – Thứ nhất : Người lao động làm công tác làm việc quản trị sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm đơn cử :

+ Quản đốc.

+ Đốc công. + Trưởng ca – Phó trưởng ca. + Trưởng kíp – Phó trưởng kíp. + Tổ trưởng – Tổ phó .

Xem thêm: Phụ cấp trách nhiệm là gì? Đối tượng, mức hưởng phụ cấp trách nhiệm?

+ Đội trưởng – Đội phó. + Các chủ thể khác theo pháp luật của pháp lý. – Người lao động làm việc làm cần niềm tin trách nhiệm cao hơn so với mức đã tính trong thang – bảng lương sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm đơn cử : + Kiểm ngân. + Thủ quỹ. + Thủ kho. + Các chủ thể khác theo lao lý của pháp lý.

3.3. Điều kiện được hưởng phụ cấp trách nhiệm:

Để được hưởng phụ cấp trách nhiệm cần cung ứng các điều kiện kèm theo sau đây : – Thứ nhất : Người lao động làm 1 số ít việc làm thuộc công tác làm việc quản trị ( ví dụ như tổ trưởng, tổ phó, đội trưởng, đội phó, quản đốc, đốc công, trưởng ca, phó trưởng ca, trưởng kíp, phó trưởng kíp và chức vụ tương tự như ) – Thứ hai : Người lao động làm một số ít việc làm yên cầu trách nhiệm cao hơn so với trách nhiệm đã tính trong mức lương của thang lương, bảng lương ( như thủ quỹ, thủ kho, kiểm ngân và chức vụ tương tự như ). – Thứ ba : Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. – Thứ tư : Khi không làm việc làm được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ một tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm.

3.4. Cách tính và mức hưởng phụ cấp trách nhiệm:

Thứ nhất: khối doanh nghiệp ngoài nhà nước:

Xem thêm: Chế độ phụ cấp đối với người làm phát thanh viên ở xã

Theo đó, với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng chi trả cho người lao động được tính dựa theo thỏa thuận hợp tác đã ký trong hợp đồng lao động và phải tương thích Thỏa ước lao động tập thể. Về mức hưởng phụ cấp trách nhiệm lúc bấy giờ vận dụng cho khối doanh nghiệp này cần tuân theo nguyên tắc thiết kế xây dựng thang lương – bảng lương pháp luật trong Nghị định 49/2013 / NĐ-CP của nhà nước.

Thứ hai: khối doanh nghiệp nhà nước:

– Công thức tính phụ cấp trách nhiệm : Mức hưởng phụ cấp = Mức lương cơ sở x thông số phụ cấp trách nhiệm. – Quy định về đối tượng người dùng hưởng các mức thông số phụ cấp trách nhiệm đơn cử như sau :

Hệ số 0,5: Áp dụng cho thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng công ty và tương đương, Tổng công ty đặc biệt và tương đương.

Hệ số 0,3: Áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Thủ kho quản trị tiền của các ngân hàng nhà nước thương mại. + Trưởng kho, tổ trưởng sản xuất vật tư nổ. + Trưởng ca, đội trưởng công ty hạng I, hạng II. + Trạm trưởng, trại trưởng các lâm trường, nông trường, công ty đánh bắt cá – nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. + Thành viên không chuyên trách thuộc Hội đồng quản trị công ty hạng 1 trở xuống. + Thành viên Ban trấn áp Tổng công ty và tương tự, Tổng công ty đặc biệt quan trọng và tương tự.

Hệ số 0,2: Áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Kiểm ngân, thủ quỹ các Trụ sở Ngân hàng thương mại. + Phó trưởng kho, tổ phó tổ sản xuất vật tư nổ, nhân viên cấp dưới luân chuyển vật tư nổ. + Tổ trưởng sản xuất thao tác trong các công ty khai thác mỏ, khai thác lâm sản, đo đạc, khảo sát, địa chất, trồng rừng … + Trạm phó, trại phó các lâm trường, nông trường, công ty đánh bắt cá – nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. + Trưởng kíp, khó trưởng ca, đội phó công ty hạng I, hạng II ; Trưởng ca, đội trưởng công ty hạng III. + Thành viên Ban trấn áp công ty hạng I trở xuống.

Hệ số 0,1: Áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Thủ quỹ các công ty.

+ Thủ kho, nhân viên cấp dưới bảo vệ vật tư nổ. + Trưởng kíp công ty hạng III, tổ trưởng các công ty còn lại. Ngoài ra, cầm quan tâm rằng nếu người lao động thao tác trong các công ty TNHH MTV do nhà nước chiếm hữu thì mức phụ cấp trách nhiệm được tính dựa theo yếu tố trách nhiệm với việc làm và mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất bảo vệ không vượt quá 10 % mức lương tương ứng với vị trí việc làm đó.

Related Posts

About The Author

Add Comment