Quy định về phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên đứng lớp

Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề so với giáo viên đứng lớp. Quy định về chính sách phụ cấp so với nhà giáo, giáo viên theo lao lý mới nhất .

Cùng với sự chuyển biến tích cực về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội của quốc gia thì giáo dục đang trở thành mối chăm sóc số 1. Đội ngũ nhà giáo là một trong những tác nhân đóng vai trò quyết định hành động trong việc bảo vệ chất lượng giáo dục của vương quốc, góp thêm phần quan trọng trong việc huấn luyện và đào tạo cho quốc gia nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính thế cho nên, nhà nước ta luôn chú trọng việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhà giáo cũng như có những chủ trương sử dụng, đãi ngộ và bảo vệ các điều kiện kèm theo thiết yếu để nhà giáo hoàn toàn có thể triển khai được vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Cụ thể hóa điều này, pháp lý đã pháp luật đơn cử về chính sách phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo.

1. Các trường hợp được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn tại Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC, chế độ phụ cấp ưu đãi được áp dụng với những đối tượng sau:

– Thứ nhất, Nhà giáo ( kể cả những người trong thời hạn thử việc, hợp đồng ) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, TT, học viện chuyên nghành thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập ) được nhà nước cấp kinh phí đầu tư hoạt động giải trí ( gồm có nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo pháp luật của pháp lý ) ; – Thứ hai, Nhà giáo ( kể cả những người trong thời hạn thử việc, hợp đồng ) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm trách nhiệm tổng đảm nhiệm đội, hướng dẫn thực hành thực tế tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm ; – Thứ ba, đối tượng người tiêu dùng là những cán bộ quản trị thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo lao lý. Riêng đối tượng người dùng là nhà giáo thuộc biên chế trả lương trong cơ sở giáo dục công lập để được hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi nhà giáo cần phải được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo và giảng dạy ( các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15 ) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, giảng dạy ( các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V. 07 ).

                                              cach-tinh-phu-cap-uu-dai-nghe-doi-voi-giao-vien-dung-lop

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 1900.6568

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân 2021

Lưu ý:

Không phải trong mọi thời gian, những người đủ điều kiện kèm theo hưởng phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo đều được hưởng phụ cấp này. Chế độ phụ cấp ưu đãi sẽ không được tính trong các khoảng chừng thời hạn sau :

Xem thêm: Chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất năm 2022

– Một là, thời hạn nhà giáo đi công tác làm việc, học tập ở quốc tế nhưng hưởng 40 % tiền lương theo pháp luật hoặc đi công tác làm việc, học tập ở trong nước nhưng không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng. – Hai là, thời hạn nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng trở lên hoặc nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn pháp luật – Ba là, thời hạn nhà giáo bị đình chỉ giảng dạy.

2. Mức phụ cấp và cách tính mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên:

Thứ nhất, về mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 244 / 2005 / QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006 / TTLT-BGD và DT-BNV-BTC, mức hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi được xác lập như sau : – Mức phụ cấp 25 % vận dụng so với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường ĐH, cao đẳng, các học viện chuyên nghành, trường tu dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai Đảng, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ) ;

                                                    doi-tuong-huong-phu-cap-uu-dai-nghe-giao

Luật sư tư vấn đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề giáo: 1900.6568

Xem thêm: Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn được hưởng phụ cấp gì?

– Mức phụ cấp 30 % vận dụng so với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, TT kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, TT giáo dục tiếp tục, TT dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã ; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề ; các TT tu dưỡng chính trị của huyện, Q., thị xã, thành phố thường trực tỉnh ; – Mức phụ cấp 35 % vận dụng so với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mần nin thiếu nhi, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã ; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các TT kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, TT giáo dục tiếp tục, TT dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa ; – Mức phụ cấp 40 % vận dụng so với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm ( ĐH, cao đẳng, trung học ), trường cán bộ quản trị giáo dục và đào tạo và giảng dạy và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề ; – Mức phụ cấp 45 % vận dụng so với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường ĐH, cao đẳng – Mức phụ cấp 50 % vận dụng so với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mần nin thiếu nhi, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Mọi Người Cũng Xem   CÁCH LẬP MA TRẬN VÀ TÍNH TRỌNG SỐ CÂU CỦA MA TRẬN

Thứ hai, quy định về cách tính mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo hiện hành

Về cách tính so với phụ cấp ưu đãi nhà giáo thì địa thế căn cứ lao lý tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 244 / 2005 / QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006 / TTLT-BGD và DT-BNV-BTC, mức hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi được tính theo công thức như sau : Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [ thông số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy ( nếu có ) + % ( quy theo thông số ) phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ] x tỷ suất % phụ cấp ưu đãi .

Xem thêm: Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ sản

Trong đó : Mức lương tối thiểu chung làm địa thế căn cứ tính phụ cấp ưu đãi với nhà giáo được xác lập theo từng thời kỳ : – Từ 1/1/2020 : 1.490.000 đồng / tháng. – Từ1 / 7/2020 : Theo lao lý tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019 / QH14 ngày 12/11/2019, mức lương cơ sở được triển khai để tính từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng.

TƯ VẤN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

3. Đối tượng nào được hưởng phụ cấp ưu đãi với nhà giáo?

Tóm tắt câu hỏi:

Đơn vị của tôi là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục liên tục của huyện ( đơn vị chức năng tôi sáp nhập từ TT giáo dục liên tục và TT dạy nghề ra mắt việc làm từ tháng 8/2016 ). Hiện nay, cán bộ quản trị của TT là giám đốc và phó giám đốc của đơn vị chức năng tôi có đang trực tiếp tham gia giảng dạy theo số giờ pháp luật tại TT. Vậy thì những chiến sỹ này có được hưởng phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo hay không ? Văn bản pháp lý nào đang pháp luật về yếu tố này ?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Thỉnh giảng là gì? Quy định về thỉnh giảng, giáo viên thỉnh giảng?

Theo lao lý tại Điều 1 Quyết định số 244 / 2005 / QĐ-TTG và hướng dẫn tại Mục I Thông tư liên tịch 01/2006 / TTLT-BGD và DT-BNV-BTC, chính sách phụ cấp ưu đãi được vận dụng với những đối tượng người tiêu dùng sau : “ 1. Phạm vi và đối tượng người tiêu dùng vận dụng a ) Nhà giáo ( kể cả những người trong thời hạn thử việc, hợp đồng ) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, TT, học viện chuyên nghành thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập ) được nhà nước cấp kinh phí đầu tư hoạt động giải trí ( gồm có nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo pháp luật của pháp lý ) ; b ) Nhà giáo ( kể cả những người trong thời hạn thử việc, hợp đồng ) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm trách nhiệm tổng đảm nhiệm đội, hướng dẫn thực hành thực tế tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm ; c ) Cán bộ quản trị thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo pháp luật của cấp có thẩm quyền ” Như vậy, địa thế căn cứ theo pháp luật trên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục liên tục của huyện là cơ sở giáo dục công lập và giám đốc, phó giám đốc của Trung tâm là cán bộ quản trị thuộc biên chế trả lương. Do đó, nếu giám đốc, phó giám đốc có trực tiếp giảng dạy tại TT với bảo vệ đủ số giờ dạy theo pháp luật thì sẽ đủ điều kiện kèm theo để hưởng phụ cấp ưu đãi dành cho nhà giáo.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng đúng cách

4. Mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo được tính như thế nào? 

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư ! Tôi muốn hỏi một yếu tố như sau : Tôi là giảng viên đang công tác làm việc tại một trường cao đẳng của tỉnh Nghệ An. Hệ số lương hiện hưởng của tôi là 4.68, và phụ cấp chức vụ hiện tại của tôi là 0,6. Vậy tôi muốn biết phụ cấp ưu đãi nhà giáo so với tôi được vận dụng như thế nào và mức hưởng của tôi ở thời gian giờ đây là bao nhiêu ?

Luật sư tư vấn:

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 244 / 2005 / QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006 / TTLT-BGD và DT-BNV-BTC, mức hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi được xác lập như sau :

“Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

1. Mức phụ cấp ưu đãi so với nhà giáo được pháp luật như sau : a ) Mức phụ cấp 25 % vận dụng so với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường ĐH, cao đẳng, các học viện chuyên nghành, trường tu dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, tổ chức triển khai Đảng, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ) ”. Căn cứ lao lý trên và thông tin bạn phân phối, trường hợp của bạn là nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại trường. cao đẳng. Do đó mức phụ cấp ưu đãi với nhà giáo mà bạn được hưởng là 25 %. Về cách tính so với phụ cấp ưu đãi nhà giáo thì địa thế căn cứ pháp luật tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 244 / 2005 / QĐ-TTG và hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006 / TTLT-BGD và DT-BNV-BTC, mức hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi được tính theo công thức như sau :

Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

2. Cách tính

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [ thông số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + thông số. phụ cấp chức vụ chỉ huy ( nếu có ) + % ( quy theo thông số ) phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ] x tỷ suất % phụ cấp ưu đãi ”. Với thông tin mà bạn đã phân phối, bạn đang có thông số lương là 4,68 ; phụ cấp chức vụ 0,6 ; mức lương tối thiểu theo lao lý tại thời gian hiện tại là 1.490.000 đồng. Như vậy, với mức hưởng phụ cấp ưu đãi 25 %. Đồng thời thực thi theo Nghị quyết 86/2019 / QH14 ngày 12/11/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng. Do đó, kể từ ngày 1/7/2020, mức phụ cấp của bạn sẽ được tăng lên như sau : Phụ cấp ưu đãi = 1.600.000 x ( 4,68 + 0,6 ) x 25 % = 2.112.000 đồng

Related Posts

About The Author

Add Comment