Hướng dẫn giải toán bằng máy tính casio FX 570 MS – Chuyên đề 2: Dạng toán thống kê – Giáo Án Điện Tử

Thống kê 1 biến ( SD )* Dùng vào chương trình thống kê1 biến .* Trước khi khởi đầu phải ấn ( Scl ) để xóa nhớ thống kê .

* Nhập dữ liệu ấn :

< dữ liệu x >

doc6 trang | Chia sẻ : baoan21| Lượt xem : 9858

| Lượt tải: 2

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn giải toán bằng máy tính casio FX 570 MS – Chuyên đề 2: Dạng toán thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Chuyên đề 2 : DẠNG TOÁN THỐNG KÊ Thống kê 1 biến ( SD ) MODE 1 MODE * Dùng vào chương trình thống kê1 biến. = 1 CLR SHIFT * Trước khi khởi đầu phải ấn ( Scl ) để xóa nhớ thống kê. * Nhập dữ liệu ấn : DT * Nhập dữ liệu xong thì gọi hiệu quả như sau : SHIFT S.SUM 1 Giá trị Ấn SHIFT S.SUM 2 åx2 SHIFT S.SUM 3 åx SHIFT S.VAR 1 n SHIFT S.VAR 2 x 3 S.VAR SHIFT sn sn-1 x2 = Muốn tính phương sai sn2 thì khi giá trị sn hiện lên ta ấn thêm Ví dụ 1 : Tính sn-1, sn, x và åx2 với số liệu : 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52. 1 CLR SHIFT = Vào mode SD rồi ấn : ( Scl ) ( xóa bài thống kê cũ ) n = SD 1 DT Ấn tiếp 55 DT ( Khi ấn màn hình hiển thị chỉ hiện tổng tần số n mà thôi ) DT DT DT DT DT DT DT Ấn tiếp 54 51 55 53 54 52 * Tính độ lệch tiêu chuẩn theo n – 1 ( sn-1 = 1.407885953 ) SHIFT S.VAR 3 = Ấn * Tìm độ lệch tiêu chuẩn theo n ( sn = 1.316956719 ) SHIFT S.VAR 2 = Ấn * Tìm số trung bình ( x = 53.375 ) SHIFT S.VAR 1 = Ấn * Tìm tổng tần số ( n = 8 ) SHIFT S.SUM 3 = Ấn * Tìm tổng åx = 427 SHIFT S.SUM 2 = Ấn * Tìm tổng åx2 = 22805 = 1 S.SUM SHIFT Ấn Chú ý khi nhập tài liệu : SHIFT DT DT ; * Ấn là nhập tài liệu 2 lần. * Nếu số liệu 110 có tần số là 10 ta nhập : DT 110 10 * Không cần nhập đúng thứ tự số liệu. 6 6 * Bất kỳ khi nào ta cũng hoàn toàn có thể xem lại tài liệu nhập bằng phím SHIFT ; theo thứ tự tài liệu nhập. Nếu dùng khi nhập tài liệu thì khi xem lại : tài liệu hiện một lần kèm theo số thứ tự, số tài liệu của thứ tự này đọc được ở tần số ( Freq ). = * Ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa tài liệu hay tần số bằng cách gọi tài liệu ( hay tần số ) đó lên nhập số liệu mới và ấn, giá trị mới sẽ thay thế sửa chữa giá trị cũ. DT = * Nếu ta ấn thay thì số liệu trên màn hình hiển thị sẽ nhập vào như thể một tài liệu mới thêm vào cuối bài thống kê ( chứ không phải sửa tài liệu cũ ). CL SHIFT * Có thể xóa một tài liệu bằng cách cho tài liệu ấy hiện lên rồi ấn. Các tài liệu còn lại sẽ đánh dồn số thứ tự lại. = * Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ. Thông báo ” Data Ful ” ( tài liệu đầy ) hiện lên và ta không nhập được nữa. Khi ấy ấn màn hình hiển thị hiện lên : Edit OFF ESC 1 2 2 * Ấn nếu không định nhập nữa. 1 * Ấn nếu muốn liên tục nhập ( nhưng tài liệu không hiện hoặc chỉnh được nữa ). SHIFT CL Để xóa số liệu vừa nhập, ấn Ví dụ 2 : Điểm tổng kết toán của từng em trong một tổ được ghi lại trong bảng dưới đây : Tổ 1,7 2,4 3,5 4,6 5,2 5,3 5,4 6,1 6,3 7,6 8,8 9,1 a ). Tính số trung bình điểm X tổng kết từng tổ. b ). Tính phương sai sn2 và độ lệch tiêu chuẩn sn so với từng tổ. DT 1 CLR SHIFT = MODE 1 MODE Ấn ( Scl ) DT 1,7 2,4. .. DT 8,7 DT 9,1 = 1 S.VAR SHIFT Ấn tiếp Kết quả : X = 5,5 Kết quả : sn = 2, SHIFT S.VAR 2 = AC 2 ( Độ lệch tiêu chuẩn ) x2 = Ấn tiếp Kết quả : sn2 = 4,855 ( Phương sai ) Bài tập vận dụng : Ví dụ 1 : Gọi chương trình thống kê SD Ấn MODE hai lần 1 ( SD ). Màn hình hiện chữ SD Xóa bài thống kê SHIFT CLR 1 ( Scl ) = AC Điểm các môn học của một học viên lớp 7 được cho ở bảng sau : a ) Hãy nhập tài liệu từ bảng trên vào máy tính Chỉnh sửa tài liệu bằng cách – Sửa điểm Lí thành 7,5 – Xóa điểm 4 của môn Sinh – Thêm điểm môn Giáo dục đào tạo công dân là 8 Giải : DT ấn bằng phím M + a ) Ấn 8 DT 7 DT 9 DT 6 DT 5 DT 4 DT 8.5 DT 6.5 DT b ) Sửa điểm Lí thành 7,5 Dùng phím  vận động và di chuyển đến Và ấn 7.5 = – Xóa điểm 4 của môn Sinh Dùng phím ‚ để vận động và di chuyển đến Rồi ấn SHIFT CL – Thêm điểm môn Giáo dục đào tạo công dân là 8 Ấn DT 8 † Xóa hàng loạt bài thống kê vừa nhập SHIFT CLR 1 ( Scl ) = AC † Thoát khỏi chương trình thống kê SHIFT CLR 2 ( Mode ) = = hoặc ấn MODE 1 Ví dụ 2 : Một xạ thủ thi bắn súng. Kết quả số lần bắn và điểm số được ghi như sau Tính : a ) Tổng số lần bắn b ) Tổng số điểm c ) Số điểm trung bình cho mỗi lần bắn Giải : Gọi chương trình thống kê SD Ấn MODE hai lần 1 ( màn hình hiển thị hiện SD ) Xóa bài thống kê cũ Ấn SHIFT CLR 1 ( Scl ) = AC Nhập dữ liệu 4 SHIFT ; 8 DT 5 SHIFT ; 14 DT 6 SHIFT ; 3 DT 7 SHIFT ; 12 DT 8 SHIFT ; 9 DT 9 SHIFT ; 13 DT Máy hiện Tổng số lần bắn n = 59 Tìm tổng số điểm, Ấn SHIFT S.SUM 2 ( ) = Kết quả Tổng số điểm 393 Tìm số trung bình Ấn SHIFT S.VAR 1 ( ) = Kết quả : Điểm trung bình là 6.66 ( Muốn tìm lại Tổng số lần bắn thì ấn SHIFT S.SUM 3 ( n ) = ) Ghi chú : Muốn tính thêm độ lệch tiêu chuẩn và phương sai, ta thực thi như sau : Sau khi đã nhập xong tài liệu, ấn Độ lệch chuẩn : SHIFT S.VAR 2 ( ) = Kết quả : Phương sai : Ấn tiếp = Kết quả : = 3.1393 BÀI TẬP Bài 1 : Cho bảng sau Hãy : a ) Nhập dữ liệu từ bảng vào máy tính b ) Chỉnh sửa tài liệu bằng cách : – Thêm giá trị vào bảng tài liệu – Xóa giá trị – 5 và 0,1 – Sửa 2,4 thành – Thoát khỏi chương trình thống kê Bài 2 : Sản lượng lúa ( đơn vị chức năng tạ ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích quy hoạnh được trình diễn trong bảng tần số sau : a ) Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng ĐS : = 22. b ) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn ĐS : ; Bài 3 : Cho số liệu : Số liệu 173 52 81 37 Tần số 3 7 4 5 Tìm số trung bình x, phương sai .
File đính kèm :

  • docchuyen de thong ke.doc
Mọi Người Cũng Xem   Nhìn tư thế ngồi đoán ngay tính cách của bạn

Related Posts

About The Author

Add Comment