cách tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus

Phương thức tính toán Statistics cho phép chúng ta nhập số liệu thống kê vào máy tính. Tự động tính toán tìm ra các số đặc trưng như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn,

Casio fx-580VN X hỗ trợ 8 loại tính toán thống kê nhưng do thời gian và kiến thức có hạn nên mình chỉ trình bày một loại duy nhất là 1 Variable

Công việc đầu tiên cần làm trước khi nhập số liệu là xác định xem có cột Freq Tần số hay không

Công việc này phụ thuộc vào số liệu thống kê của bạn được trình bày dưới dạng bảng thống kê thuần túy hay bảng phân bố tần số. Nếu là bảng thống kê thuần túy thì không, ngược lại thì có

1 Nhập số liệu thống kê và hiển thị các số đặc trưng

Cho bảng phân bố tần số Năng suất lúa hè thu năm 1996 của 24 tỉnh. Tìm trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn

Năng suất lúaTần số251301359405458Cộng24251301359405458Thiết lập hiển thị cộtFreq Tần số trước khi thực thi

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền taxi từ bảng giá cước

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím 6 để chọn phương thức Statistics

Bước 3 Chọn 1-Variable

Bước 4 Nhập các số liệu của cột Năng suất lúa

Nhập số liệu thứ nhất => nhấn phím = => => nhập số liệu cuối cùng => nhấn phím =

Bước 5 Nhập giá trị của cột Tần số

Bước 5.1 Sử dụng các phím, ,, chuyển dời con trỏ soạn thảo đến ô tiên phong của cột Freq

Bước 5.2 Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím = => => nhập giá trị cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím OPTN

Bước 7 Chọn 1-Variable Calc

2 Màn hình soạn thảo thống kê và Màn hình tính toán thống kê

Vậy trung bình cộng, phương saivà độ lệch chuẩn

Phương thức Statistics cung cấp cho chúng ta hai màn hình làm việc là Màn hình soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê. Với mỗi màn hình phím OPTN sẽ có các tính năng tương ứng

Màn hình soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê

 • Select Type thay đổi loại thống kê
 • Editor chỉnh sửa số liệu
 • 1-Variable Calc hiển thị các số đặc trưng
 • Statistics Calc chuyển đến Màn hình tính toán thống kê
 • Select Type thay đổi loại thống kê
 • 1-Variable Calc hiển thị các số đặc trưng
 • Data chuyển đến Màn hình soạn thảo thống kê
 • Summation
 • Variable
 • Min/ Max
 • Norm Dist
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Điểm Học Bổng Khuyến Khích Học Tập, Điểm Gpa Là Gì

3 Các thao tác với Màn hình soạn thảo thống kê

3.1 Thay đổi số liệu

Bước 1 Sử dụng các phím, ,, chuyển dời con trỏ soạn thảo đến ô cần biến hóaBước 2 Nhập số liệu mới

Bước 3 Nhấn phím = để cập nhật

3.2 Chèn thêm dòng

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn Editor

Bước 3 Chọn Insert Row

Dòng được chèn sẽ nằm phía trên con trỏ soạn thảo

3.3 Xóa số liệu

3.3.1 Xóa một dòng

Bước 1 Sử dụng các phím, ,, vận động và di chuyển con trỏ soạn thảo đến dòng cần xóa

Bước 2 Nhấn phím DEL

3.3.2 Xóa toàn bộ

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn Editor

Bước 3 Chọn Delete All

4 Các loại tính toán thống kê

1-VariableBiến đơnBiến đôihồi quy tuyến tínhBiến đôihồi quy bậc haiBiến đôihồi quy logaritBiến đôihồi quy hàm số mũBiến đôihồi quy hàm số mũBiến đôihồi quy lũy thừaBiến đôihồi quy nghịch đảo

5 Các số đặc trưng

Tổng của dữ liệuTổng bình phương của dữ liệuGiá trị trung bìnhPhương sai (Đại số 10)Độ lệch chuẩn (Đại số 10)Phương saiĐộ lệch chuẩnSố mẫuGiá trị nhỏ nhấtTứ phân vị thứ nhấtSố trung vịTứ phân vị thứ baGiá trị lớn nhất

6 Lưu ý

 • Số dòng trong Màn hình soạn thảo thống kê phụ thuộc vào loại tính toán thống kê và thiết lập của cột Freq

Không có cột FreqCó cột FreqBiến đơn160 dòng80 dòngBiến đôi80 dòng53 dòng

 • Số liệu thống kê sẽ bị xóa khi chúng ta thoát khỏi phương thức Statistics, thay đổi loại thống kê, thay đổi thiết lập của cột Freq
 • Bất cứ khi nào miễn trong phương thức Statistics nếu chúng ta nhấn phím AC (1 hoặc 2lần) thì Màn hình tính toán thống kê sẽ xuất hiện
Mọi Người Cũng Xem   Sào đất là gì? 1 sào bằng bao nhiêu m2, ha, thước, công, mẫu

Biến đơnBiến đôihồi quy tuyến tínhBiến đôihồi quy bậc haiBiến đôihồi quy logaritBiến đôihồi quy hàm số mũBiến đôihồi quy hàm số mũBiến đôihồi quy lũy thừaBiến đôihồi quy nghịch đảoTổng của dữ liệuTổng bình phương của dữ liệuGiá trị trung bìnhPhương sai ( Đại số 10 ) Độ lệch chuẩn ( Đại số 10 ) Phương saiĐộ lệch chuẩnSố mẫuGiá trị nhỏ nhấtTứ phân vị thứ nhấtSố trung vịTứ phân vị thứ baGiá trị lớn nhất160 dòng80 dòng80 dòng53 dòng

Related Posts

About The Author

Add Comment