Cách Tính Sin Cos Bằng Máy Tính Fx 570Vn Plus Giải Phương Trình Lượng Giác

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác

Trang trước Trang sau

Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.

Bạn đang xem: Cách tính sin cos bằng máy tính fx 570vn plus

1. Thực hiện hoạt động sau

Để tính sin25o, bạn An đã làm các bước như sau:

Bước 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 25 o .Bước 2. Dùng thước kẻ đo độ dài của các đoạn thẳng AC, BC ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ;AC =. ; BC =Bước 3. Thay các số đo vào công thức sin B để tính sin 25 o ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) .- Em hãy triển khai các bước làm tương tự như như bạn An để tính các tỉ số lượng giác của góc 50 o và điền các hiệu quả vào dòng thứ hai trong bảng 1 ( trang 72 ) .- Em hãy so sánh tác dụng giám sát của mình với các bạn trong lớp .

2. Đọc kĩ nội dung sau

1. Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn có số đo αo sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS.

Mọi Người Cũng Xem   Cách gỡ bỏ google drive trên máy tính Windows, MacOS

Để tính gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn ta dùng các phím : SIN ; COS ; TAN

Ví dụ 1. Tìm sin 25o.

Nhấn lần lượt các phím SIN 25 =Khi đó trên màn hình hiển thị Open số, làm tròn số đến bốn chữu số thập phân sau dấu phẩy ta được : sin 25 o = 0,4226

2. Tìm số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn đó, sử dụng máy tính CASIO fx 570 VN PLUS.

Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 để tìm α khi biết sinα ;Nhấn liên tục các phím SHIFT COS-1 để tìm α khi biết cosα ;Nhấn liên tục các phím SHIFT TAN-1 để tìm α khi biết tanα ;
Ví dụ 2. Tìm góc nhọn x, biết sin x = 0,2836Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 0,2836 =

Khi đó trên màn hình xuất hiện số, làm tròn đến chữ số thập phân thứu tư ta được 16,4751. Ấn thêm phím 0 nếu muốn đổikết quả ra độ, phút, giây ta được 16o2830.66.

Chú ý : Học sinh hoàn toàn có thể sử dụng các loại máy tính khác nhau để tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn .

3. Em làm bài tập sau

Bài tập 1. Sử dụng máy tính cầm tay để tính các tỉ số lượng giác của góc 500 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) điền vào bảng sau và so sánh với các kết quả em đã tính trước đó.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn đăng nhập YouTube trên máy tính

sin 50ocos 50otan 50ocot 50o

Related Posts

About The Author

Add Comment