Cách bấm máy tính sin cos tan lớp 10

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác

Trang trước Trang sau

Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.

1. Thực hiện hoạt động sau

Để tính sin25o, bạn An đã làm các bước như sau :
Bước 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 25 o .
Bước 2. Dùng thước kẻ đo độ dài của các đoạn thẳng AC, BC ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ;
AC =. ; BC =
Bước 3. Thay các số đo vào công thức sin B để tính sin 25 o ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) .
– Em hãy thực thi các bước làm tựa như như bạn An để tính các tỉ số lượng giác của góc 50 o và điền các tác dụng vào dòng thứ hai trong bảng 1 ( trang 72 ) .
– Em hãy so sánh hiệu quả giám sát của mình với các bạn trong lớp .

2. Đọc kĩ nội dung sau

1. Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn có số đo αo sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS.

Để tính gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn ta dùng các phím : SIN ; COS ; TAN
Ví dụ 1. Tìm sin 25 o .
Nhấn lần lượt các phím SIN 25 =
Khi đó trên màn hình hiển thị Open số, làm tròn số đến bốn chữu số thập phân sau dấu phẩy ta được : sin 25 o = 0,4226

Mọi Người Cũng Xem   tính cách người tuổi thìn 1976-tuvi365

2. Tìm số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn đó, sử dụng máy tính CASIO fx 570 VN PLUS.

Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 để tìm α khi biết sinα ;
Nhấn liên tục các phím SHIFT COS-1 để tìm α khi biết cosα ;
Nhấn liên tục các phím SHIFT TAN-1 để tìm α khi biết tanα ;
Ví dụ 2. Tìm góc nhọn x, biết sin x = 0,2836
Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 0,2836 =
Khi đó trên màn hình hiển thị Open số, làm tròn đến chữ số thập phân thứu tư ta được 16,4751. Ấn thêm phím 0 nếu muốn đổikết quả ra độ, phút, giây ta được 16 o2830. 66 .
Chú ý : Học sinh hoàn toàn có thể sử dụng các loại máy tính khác nhau để tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn .

3. Em làm bài tập sau

Bài tập 1. Sử dụng máy tính cầm tay để tính các tỉ số lượng giác của góc 500 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) điền vào bảng sau và so sánh với các kết quả em đã tính trước đó.

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50o

Tính toán bằng phép đo

Sử dụng máy tính cầm tay

sin 50 o cos 50 o tan 50 o cot 50 o Tính toán bằng phép đo Sử dụng máy tính cầm tay

Trả lời:

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50o

Tính toán bằng phép đo 0,77 0,64 1,19 0,84

Sử dụng máy tính cầm tay 0,77 0,64 1,19 0,84

sin 50 o cos 50 o tan 50 o cot 50 o Tính toán bằng phép đo 0,77 0,64 1,19 0,84 Sử dụng máy tính cầm tay 0,77 0,64 1,19 0,84

Mọi Người Cũng Xem   Cách Viết Chữ Kiểu Trên Máy Tính, Trong, Cách Viết Chữ Thư Pháp Trên Máy Tính

Bài tập 2. Sử dụng máy tính cầm tay tính số đo góc α trong hình 38.

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Trả lời:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

1. Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin40o12 b) cos52o54

c ) tan63o36 d ) cot25o18

Lời giải:

a ) sin40o12 ‘ = 0,6455
b ) cos52o54 ‘ = 0,6032
c ) tan63o36 ‘ = 2,0145
d ) cot25o18 ‘ = 2,1155 .

2. Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng:

a ) sin x = 0,2368 b ) cos x = 0,6224
c ) tan x = 2,154 d ) cot x = 3,251

Bài làm:

a ) sinx = 0,2368 x = 13,70 o ;
b ) cosx = 0,6224 x = 51,51 o ;
c ) tanx = 2,154 x = 65,10 o ;
d ) cotx = 3,251 x = 17,10 o .

3. Vẽ các góc nhọn α; β; γ biết:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất
Sử dụng thước đo góc để đo các góc vừa dựng và kiểm chứng lại bằng việc sử dụng máy tính cầm tay.

α β γ

Sử dụng phép đo

Sử dụng máy tính cầm tay

α β γ Sử dụng phép đo Sử dụng máy tính cầm tay

Lời giải:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

* Ta có bảng sau :
α β γ

Sử dụng phép đo 19,47o 41,41o 75,52o

Sử dụng máy tính cầm tay 19,47o 41,41o 75,52o

α β γ Sử dụng phép đo 19,47 o 41,41 o 75,52 o Sử dụng máy tính cầm tay 19,47 o 41,41 o 75,52 o

Lịch sử phát triển máy tính cầm tay

Máy tính cầm tay ( máy tính bỏ túi ) là một thiết bị máy tính điện tử nhỏ gọn được sử dụng để đo lường và thống kê, từ các phép tính toán cơ bản đến các nội dung toán học phức tạp ( giải phương trình, giám sát ma trận ) .
Máy tính điện tử tiên phong được tạo ra vào những năm 1960, thiết kế xây dựng dựa trên công dụng của bàn tính ( tăng trưởng khoảng chừng năm 2000 TCN ), và máy tính cơ học ( tăng trưởng vào thế kỉ XVII TCN ) .
Đến tận những năm 1970, các máy tính điện tử mới được biến hóa kích cỡ cho nhỏ gọn để hoàn toàn có thể bỏ túi và được sử dụng ngày càng phổ cập hơn .
Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 9 chương trình VNEN hay khác :
Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác :

Mọi Người Cũng Xem   Công thức liên hệ giữa nồng độ mol và nồng độ phần

Xem thêm: Tra Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Chính Xác Tới 99,999%

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Related Posts

About The Author

Add Comment