Cách tính sin cos tan bằng máy tính fx-500MS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 102.66 KB, 4 trang )Đang xem : Cách tính sin cos bằng máy tính

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu cần đạt: Hiểu được chức năng của máy tính. Sử dụng thành thạo máy tính FX-500 để tìm TSLG và góc II/.Phương tiện dạy học :Máy tính FX-500, FX-570 hay FX-220III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đềIV/.Tiến trình hoạt động trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài cũ: Cho hai góc phụ nhau α và β.Nêu các cách vẽ một tam giác vuông ABC có Bˆ=α và Cˆ=β.Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của α và β.3) Giảng bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu cách cài đặt chế độ để tính toán tỉ số lượng giác Dùng máy để tính: a) sin 37°53 b) cos 81°30 c) tg 43°21 d) cotg 56°44 HĐ2: Hướng dẫn thao tác máy để 1 HS lên bảng trả bài Cả lớp theo dõi và nhận xét học sinh lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của Gv Cả lớp cùng làm 2 HS đứng tại chỗ trình bày cách bấm phím và nêu kết quả Cả lớp nhận xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53 Ấn :3 7 5 3 =Sin ‘ ” ‘ ” kết quả 0,614055638Vậy sin 37°53 0,6141b) Tính cos 81°30 Ấn :8 1 3 0 =cos ‘ ” ‘ ” kết quả 0,147809411Vậy cos 81°30 0,1438c) tg 43°21 Ấn :4 3 2 1 =tg ‘ ” ‘ ” kết quả 0,9440013Vậy tg 43°21 0,9440d) cotg 56°44 cotg 56°44=tg43016Ấn :4 3 1 6 =tg ‘ ” ‘ ” kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44 0,9412

Mọi Người Cũng Xem   Mách bạn những cách tính gạch lát nền theo cỡ chuẩn xác nhất

Xem thêm: Từ Vựng Miêu Tả Tính Từ Tiếng Nhật Chỉ Tính Cách Chuẩn Nhất, 91 Từ Vựng Tiếng Nhật Về Tính Cách Chuẩn Nhất

IV ) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó : tìm số đo góc nhọn khi biết trước tỉ số lượng giác Gv nêu ví dụ 4 : ( treo bảng phụ ) hướng dẫn học viên ấn phím Chú ý : Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1 sin, cos, tan để tìm số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α để tìm số đo góc khi biết cosin và tang các em triển khai tựa như như ví dụ trên Gv nêu ví dụ 4 b, c để học viên triển khai Trường hợp để tìm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta phải chuyển thành bài toán : tìm góc nhọn x khi biết tg x khi đótg x được tính là : tg x = Gv nêu ví dụ 5 : ( treo bảng phu ) hướng dẫn học viên ấn phím để tìm cả lớp nhận xét HS đàm đạo theo 8 nhóm đại diện thay mặt mỗi nhóm trình diễn một câu cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS : Ấn : 10 2 8 3 6SHIFT sin. SHIFT ‘ ‘ ‘ = ° tác dụng x 16 ° 2830,66 b ) cos x = 0,4444 x 63 ° 3654 c ) tg x = 1,1111 x 48 ° 0452 ) Ví dụ 5 : Tìm góc nhọn x ( làm tròn đến phút ) biết : cotg x = 2,322 Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT

Mọi Người Cũng Xem   Xem tướng người tóc xoăn có tính cách, tướng số gì?

Màn hình hiện: 20°2950,43- Làm tròn đến phút: x 20°30* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tan .

Bạn đang xem: Cách tính sin cos tan bằng máy tính

Xem thêm: Công Thức Tính Vận Tốc Dòng Nước Cực Hay, Lý Thuyết Toán Lớp 5: Chuyển Động Trên Dòng Nước

x SHIFT”’=°- Màn hình hiện: 20°2950,43- Làm tròn đến phút: x 20°30 CASINO FX -2201) Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin SHIFT – Màn hình hiện: 16°2830,66- Làm tròn đến phút: x 16°29- Làm tròn đến độ: x 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x 47°14 b) x 49°49 Làm bài tập 2 Làm bài tập 3 Gv yêu cầu học sinh nêu cách nhập phím và kết quả c) x 77°56 d) x 19°23 2) Có góc x nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (vì sin x 1) b) Không (vì cos x 1) c) x 45°1763) Dùng máy để tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học tập ở nhà: BT 20 trang 84.IV/.Rút kinh nghiệm:

Chuyên mục: Kiến thức thú vịChuyên mục : Kiến thức mê hoặc

Related Posts

About The Author

Add Comment