Hướng dẫn Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570 MS – Chuyên đề 7: Góc và giá trị lượng giác của một góc đổi đơn vị giữa độ và radian – Giáo Án Điện Tử

Chọn màn hình hiển thị D bằng cách ấn MODE bốn lần rồi ấn tiếp 1( màn hình hiển thị hiện D )Ấn tiếp SHIFT 33 0 45 0 180 = 0

 Kết quả : (radian)

Xem thêm: Hoặc dùng chương trình cài sẵnChọn màn hình hiển thị R bằng cách ấn bốn lần MODE rồi ấn 2 ( Màn hình hiện R )Ấn tiếp 33 0 45 0 SHIFT DRG 1 ( D ) = doc4 trang | Chia sẻ : baoan21| Lượt xem : 32316

| Lượt tải: 1

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570 MS – Chuyên đề 7: Góc và giá trị lượng giác của một góc đổi đơn vị giữa độ và radian, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Chuyên đề 7 : GÓC VÀ GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC ĐỔI ĐƠN VỊ GIỮA ĐỘ VÀ RADIAN 1 ). Đổi độ ra radian : Dùng công thức với d : độ Ví dụ : Đổi ra radian Dùng công thức Chọn màn hình hiển thị D bằng cách ấn MODE bốn lần rồi ấn tiếp 1 ( màn hình hiển thị hiện D ) Ấn tiếp SHIFT ´ 33 0 ’ ’ ’ 45 0 ’ ’ ’ ¸ 180 = 0 ’ ’ ’ Kết quả : ( radian ) Hoặc dùng chương trình cài sẵn Chọn màn hình hiển thị R bằng cách ấn bốn lần MODE rồi ấn 2 ( Màn hình hiện R ) Ấn tiếp 33 0 ’ ’ ’ 45 0 ’ ’ ’ SHIFT DRG „ 1 ( D ) = Kết quả : ( radian ) 2 ). Đổi radian ra độ : Ví dụ 1 : Đổi radian ra độ Chọn màn hình hiển thị D bằng cách ấn MODE bốn lần rồi ấn tiếp 1 ( màn hình hiển thị hiện D ) Ấn tiếp ( SHIFT ¸ 2 ) SHIFT DRG „ 2 ( R ) = Kết quả : 90 độ Ví dụ 2 : Đổi 2.345 radian ra độ Ấn 2.345 SHIFT DRG „ 2 ( R ) = 134.358603 độ, ấn tiếp 0 ’ ’ ’ Kết quả : Bài tập thực hành thực tế Bài 1 : Hãy đổi từ độ sang radian các câu sau : ; ; ; Bài 2 : Hãy đổi từ radian sang độ, phút, giây các câu sau : ; ; ; ; 3 ) Tính giá trị lượng giác của một góc : Ví dụ 1 : Tính a ), ,, b ), ,, cotg 5.12 ( radian ) Tính : a ) Chọn màn hình hiển thị hiển thị chính sách D Ấn sin 1000 0 ’ ’ ’ = Kết quả : = – 0,9848 Ấn cos 789 0 ’ ’ ’ 55 0 ’ ’ ’ 31 0 ’ ’ ’ = Kết quả : Ấn tan 400 0 ’ ’ ’ 12 0 ’ ’ ’ = Kết quả : Ấn 1 ¸ tan 34 0 ’ ’ ’ 27 0 ’ ’ ’ 56 0 ’ ’ ’ = Hoặc ấn tan 34 0 ’ ’ ’ 27 0 ’ ’ ’ 56 0 ’ ’ ’ = = Kết quả : b ) Chọn màn hình hiển thị hiển thị chính sách R Ấn sin ( 3 SHIFT ¸ 2 ) = Kết quả : – 1 Ấn cos ( SHIFT ¸ 6 ) = Kết quả : 0.5 Ấn tan ( SHIFT ¸ 2 ) = Kết quả : Math ERROR ( Không xác lập ) Ấn tan 5.12 = = Kết quả : – 0.4318 Ví dụ 2 : Cho là góc tù với. Tìm, Chọn chính sách D Ấn ( – ) cos SHIFT sin 0.4123 = Kết quả : cos = – 0.9110 ( Dấu – ghi bằng phím ( – ), phải thêm dấu trừ – trước biểu thức trên màn hình hiển thị vì ta biết cos < 0 ) Ấn „ để đưa con trỏ lên dòng biểu thức và ấn ( – ) tan, ta có màn hình hiển thị – tan 0.4123 và ấn = Kết quả tg = – 0.4526 Ví dụ 3 : Cho tù với. Tính ra độ, phút, giây Giải : Chọn chính sách D Ấn 180 0 ’ ’ ’ – SHIFT s in 0.4123 và ấn = Ta có 155.6506, ấn tiếp 0 ’ ’ ’ Kết quả : Ví dụ 4 : Cho, ( đều nhọn ) Tìm Giải : ghi bằng SHIFT sin ghi bằng SHIFT cos Ghi vào màn hình hiển thị : và ấn = Kết quả : Ví dụ 5 : Biết, tính Giải : Ta dùng A thay cho Ấn ALPHA A ALPHA = ( dấu = màu đỏ ) 2 SHIFT tan 1 4 ALPHA : ( dấu : màu đỏ ) ( 1 + cos ALPHA A ) ¸ ( 1 – sin ALPHA A ) = = Kết quả : Bài tập thực hành thực tế : Bài 1 : Tính a ), ,, b ), ,, cotg 3,784 ( radian ) Bài 2 : Cho là góc nhọn với. Tìm ĐS : 0.5039 ; ĐS : 0.8637 Bài 3 : Biết, tính ĐS : – 0.09695 Bài 4 : Tính, biết Ghi chú : phải được ghi là. ĐS : – 0.6261 BÀI TẬP 1. ( cos 700 + cos 500 ) ( cos 3100 + cos 2900 ) + ( cos 400 + cos 1600 ) ( cos 3200 – cos 3600 ) 2. ; 3. 4. ; 5. sin2 700 sin2 500 sin2 100 6. sin 200 cos 500 sin 600 cos 100 ; 7. sin4 + cos4 + sin4 + cos4 8. sin 100 sin 300 sin 500 sin 700 ; 9. sin 200 sin 400 sin 600 sin 800 10. tg 90 + tg 150 – tg 270 – ctg 270 + ctg 90 + ctg 150 11. ; 12. 13. ; 14. 15. cos cos cos cos cos ; 16. cos cos cos cos cos 17. tg 200 cos – 1 200 tg 400 cos – 1 400 tg 600 cos – 1 600 tg 800 cos – 1 800 18. sin 100 sin 200 sin 300 sin 400 sin 500 sin 600 sin 700 sin 800 19. cos cos cos cos cos cos cos 20. cos cos cos. .. cos cos cos 21. Cho tgx = 2,324. Tính A = 22. Cho sin x = 0,32167 ( 0 < x < 900 ). Tính A = cos2 x – 2 sin x – sin3 x 23. Cho sin x = ( 0 < x < 900 ). Tính B = 24. Cho cos x = 0,7651 ( 0 < x < 900 ). Tính C = 25. Biết sin = 0,3456 ( 0 < < 900 ). Tính M = 26. Biết cos2 = 0,5678 ( 0 < < 900 ). Tính N = 27. Biết tg = tg350. tg360. tg370. .. tg520. tg530 ( 0 < < 900 ) Tính K = File đính kèm :
  • docChuyen de luong giac.doc

Related Posts

About The Author

Add Comment