Cách Tính Sin Cos Tan Bằng Máy Tính Cầm Tay để Tính Tỉ Số Lượng Giác

TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ( CASINO FX-500, FX-570, FX-220 )

Bạn đang xem: Cách tính sin cos tan bằng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác Tại caodangytehadong.edu.vn – Trang Blog Tin Tức Online Tổng Hợp

MỤC TIÊU

Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.

Đang xem: cách tính sin cos tan bằng máy tính

Xem thêm : Cách tính sin cos tan bằng máy tính

Bảng lượng giác

Lí thuyết

Nhận xét: Khi góc αα tăng từ 0o0o đến 90o90o (0o<α<90o)(0o<α<90o) thì sinαsin⁡α và tgαtgα tăng còn cosαcos⁡α và cotgαcot⁡gα giảm.

1. Cách dùng bảng

Khi tìm tỉ số lượng giác của một góc nhón bằng bảng VIII và bảng IX, ta triển khai các bước sau : Bước 1 : Tra số độ ở cột 1 so với sin và tang ( cột 13 so với coossin và côtang ). Bước 2 : Tra số phút ở hàng 1 so với sin và tang ( hàng cuối so với côsin và côtang ). Bước 3. Lấy giá trị tại giao của hàng ghi số độ và cột ghi số phút. Trong trường hợp số phút không là bội của 6 thì lấy cột phút gần nhất với số phút phải xét, số phút chênh lệch còn lại xem ở phần hiệu chính.

2. Cách dùng máy tính

Đối với máy tính Casio fx-570ES PLUS : – Khi sử dụng ta đưa về chính sách tính các góc với đơn vị chức năng ( độ – phút – giây ) bằng cách nhấn shift + mode + 3. Khi đó trên màn hình hiển thị Open chữ D. – Khi giám sát ta thường lấy tác dụng 4 chữ số thập phân nên ta nhấn liên tục ba phím shift + mode + 6, rồi nhấn 4, Open chữ FIX. – Để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước ta sử dụng các phím sin, cos, tan. – Để tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó ta nhân liên tục các phím : SHIFT sin để tìm αα khi biết sinαsin ⁡ α. SHIFT cos để tìm αα khi biết cosαcos ⁡ α. SHIFT tan để tìm αα khi biết tgαtgα.

  • Chú ý

– Nếu phải tìm góc x khi biết cotg x, ta hoàn toàn có thể chuyển thành bài toán tìm góc nhọn x khi biết tgxtgx. Vì tgx = 1 / cot ⁡ gx. – Sau khi tìm xong một tỉ số lượng giác hoặc một góc, ta nhấn phím AC để chuyển sang phép tính khác. – Ta hoàn toàn có thể dùng các máy tính khác có công dụng tương tự như như máy tính CASIO fx-570ES PLUS.

A.B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức

1. Thực hiện hoạt động giải trí sau Để tính sin25o, bạn An đã làm các bước như sau : Bước 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 25 o. Bước 2. Dùng thước kẻ đo độ dài của các đoạn thẳng AC, BC ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ; AC = … …. ; BC = … … … Bước 3. Thay các số đo vào công thức sin B để tính sin 25 o ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ). – Em hãy triển khai các bước làm tựa như như bạn An để tính các tỉ số lượng giác của góc 50 o và điền các tác dụng vào dòng thứ hai trong bảng 1 ( trang 72 ). – Em hãy so sánh hiệu quả giám sát của mình với các bạn trong lớp. 2. Đọc kĩ nội dung sau Đọc thêm : Cách tính thuế đất nông nghiệp và phi nông nghiệp ? 1. Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn có số đo αo sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx – 570 việt nam PLUS. Để tính gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn ta dùng các phím : SIN ; COS ; TAN Ví dụ 1. Tìm sin 25 o. Nhấn lần lượt các phím SIN 25 = Khi đó trên màn hình hiển thị Open số, làm tròn số đến bốn chữu số thập phân sau dấu phẩy ta được : sin 25 o = 0,4226 2. Tìm số đo góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn đó, sử dụng máy tính CASIO fx – 570 việt nam PLUS. Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 để tìm α khi biết sinα ; Nhấn liên tục các phím SHIFT COS-1 để tìm α khi biết cosα ; Nhấn liên tục các phím SHIFT TAN-1 để tìm α khi biết tanα ; Ví dụ 2. Tìm góc nhọn x, biết sin x = 0,2836 Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 0,2836 = Khi đó trên màn hình hiển thị Open số, làm tròn đến chữ số thập phân thứu tư ta được 16,4751. Ấn thêm phím 0 ’ ’ ’ nếu muốn đổikết quả ra độ, phút, giây ta được 16 o28 ’ 30.66 ’ ’. Chú ý : Học sinh hoàn toàn có thể sử dụng các loại máy tính khác nhau để tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn. 3. Em làm bài tập sau Bài tập 1. Sử dụng máy tính cầm tay để tính các tỉ số lượng giác của góc 500 ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) điền vào bảng sau và so sánh với các hiệu quả em đã tính trước đó. sin 50 o cos 50 o tan 50 o cot 50 o Tính toán bằng phép đo Sử dụng máy tính cầm tay Trả lời : sin 50 o cos 50 o tan 50 o cot 50 o Tính toán bằng phép đo 0,77 0,64 1,19 0,84 Sử dụng máy tính cầm tay 0,77 0,64 1,19 0,84 Bài tập 2. Sử dụng máy tính cầm tay tính số đo góc α trong hình 38. Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất Trả lời : Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau dài ngày theo luật mới

C. Hoạt động luyện tập

1. Dùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ) :

a) sin40o12’ b) cos52o54’

c ) tan63o36 ’ d ) cot25o18 ’ Lời giải : a ) sin40o12 ′ = 0,6455 b ) cos52o54 ′ = 0,6032 c ) tan63o36 ′ = 2,0145 d ) cot25o18 ′ = 2,1155. 2. Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng : a ) sin x = 0,2368 b ) cos x = 0,6224 c ) tan x = 2,154 d ) cot x = 3,251 Tham khảo : Lợi nhuận trước thuế và sau thuế là gì ? Công thức tính Bài làm : a ) sinx = 0,2368 ⇒ x = 13,70 o ; b ) cosx = 0,6224 ⇒ x = 51,51 o ; c ) tanx = 2,154 ⇒ x = 65,10 o ; d ) cotx = 3,251 ⇒ x = 17,10 o. 3. Vẽ các góc nhọn α ; β ; γ biết : Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất Sử dụng thước đo góc để đo các góc vừa dựng và kiểm chứng lại bằng việc sử dụng máy tính cầm tay. α β γ Sử dụng phép đo Sử dụng máy tính cầm tay Lời giải : Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất * Ta có bảng sau : α β γ Sử dụng phép đo 19,47 o 41,41 o 75,52 o Sử dụng máy tính cầm tay 19,47 o 41,41 o 75,52 o

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Xem Tin Nhắn Instagram Trên Máy Tính Với 4 Cách Đơn Giản

D.E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Lịch sử tăng trưởng máy tính cầm tay Máy tính cầm tay ( máy tính bỏ túi ) là một thiết bị máy tính điện tử nhỏ gọn được sử dụng để giám sát, từ các phép tính toán cơ bản đến các nội dung toán học phức tạp ( giải phương trình, thống kê giám sát ma trận … ). Máy tính điện tử tiên phong được tạo ra vào những năm 1960, thiết kế xây dựng dựa trên tính năng của bàn tính ( tăng trưởng khoảng chừng năm 2000 TCN ), và máy tính cơ học ( tăng trưởng vào thế kỉ XVII TCN ). Đến tận những năm 1970, các máy tính điện tử mới được đổi khác kích cỡ cho nhỏ gọn để hoàn toàn có thể bỏ túi và được sử dụng ngày càng thông dụng hơn.

TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220)

I/. Mục tiêu cần đạt:

• Hiểu được tính năng của máy tính. • Sử dụng thành thạo máy tính FX-500 để tìm TSLG và góc

II/.Phương tiện dạy học :Máy tính FX-500, FX-570 hay FX-220

III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đề

IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp:

1) Ổn đònh:

2)Kiểm tra bài cũ:=β.Nêu các hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của α và β.

3 ) Giảng bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG – Nêu cách setup chính sách để giám sát tỉ số lượng giác – Dùng máy để tính : a ) sin 37 ° 53 ’ b ) cos 81 ° 30 ’ c ) tg 43 ° 21 ’ d ) cotg 56 ° 44 ’ HĐ2 : Hướng dẫn thao tác máy để – 1 HS lên bảng trả bài → Cả lớp theo dõi và nhận xét – học viên lắng nghe và thực thi theo nhu yếu của Gv – Cả lớp cùng làm → 2 HS đứng tại chỗ trình diễn cách bấm phím và nêu tác dụng → Cả lớp nhận xét a ) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước : * CASIO fx-500MS : Vd : a ) Tính sin 37 ° 53 ’ Ấn : 3 7 5 3 = Sin ‘ ” ‘ ” → tác dụng 0,614055638 Vậy sin 37 ° 53 ’ ≈ 0,6141 b ) Tính cos 81 ° 30 ’ Ấn : 8 1 3 0 = cos ‘ ” ‘ ” → tác dụng 0,147809411 Vậy cos 81 ° 30 ’ ≈ 0,1438 c ) tg 43 ° 21 ’ Ấn : 4 3 2 1 = tg ‘ ” ‘ ” → tác dụng 0,9440013 Vậy tg 43 ° 21 ’ ≈ 0,9440 d ) cotg 56 ° 44 ’ cotg 56 ° 44 ’ = tg43016 ’ Ấn : 4 3 1 6 = tg ‘ ” ‘ ” → hiệu quả 0,94125452 Vậy cotg 56 ° 44 ’ ≈ 0,9412 IV ) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó : tìm số đo góc nhọn khi biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu ví dụ 4 : ( treo bảng phụ ) hướng dẫn học viên ấn phím  Chú ý : Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1 sin, cos, tan − − − để tìm số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α → để tìm số đo góc khi biết cosin và tang các em triển khai tựa như như ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b, c để học viên triển khai – Trường hợp để tìm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta phải chuyển thành bài toán : tìm góc nhọn x khi biết tg x khi đótg x được tính là : tg x =  Gv nêu ví dụ 5 : ( treo bảng phu ) hướng dẫn học viên ấn phím để tìm  Chú ý : các phím 1SHIFT / x hoặc 1 x − có ý nghóa là lấy nghòch hòn đảo số đã nhập phía trước, như vậy từ giá trò của cotang x đã được chuyển thành giá trò của tang x và từ đó tất cả chúng ta tìm được số đo góc cùng tác dụng tìm được → cả lớp nhận xét – hiệu quả x ≈ 34 ° 19 ’ – Học sinh cả lớp cùng làm → lần lượt từng em nêu hiệu quả → cả lớp nhận xét – HS tranh luận theo 8 nhóm → đại diện thay mặt mỗi nhóm trình diễn một câu → cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS : x ≈ 63 ° 36 ’ 54 ’ ’ c ) tg x = 1,1111 x ≈ 48 ° 0 ’ 45 ’ ’ 2 ) Ví dụ 5 : Tìm góc nhọn x ( làm tròn đến phút ) biết : cotg x = 2,322 Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT − ← – Màn hình hiện : 20 ° 29 ’ 50,43 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 20 ° 30 ’ * CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tan. x − − SHIFT ” ’ ← = ° – Màn hình hiện : 20 ° 29 ’ 50,43 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 20 ° 30 ’ CASINO FX – 2201 ) Ví dụ 4 : Tìm góc nhọn x biết : a ) sin x = 0,2836 Ấn : 10 2 8 3 6. SHIFT sin − SHIFT ← – Màn hình hiện : 16 ° 28 ’ 30,66 ’ ’ – Làm tròn đến phút : x ≈ 16 ° 29 ’ – Làm tròn đến độ : x ≈ 16 ° VI ) Áp dụng : 1 ) Tìm góc nhọn x ( làm tròn đến phút ) biết : a ) sin x = 0,7342 b ) cos x = 0,6453 c ) tg x = 4,6789 d ) cotg x = 2.843 Giải : a ) x ≈ 47 ° 14 ’ b ) x ≈ 49 ° 49 ’  Làm bài tập 2  Làm bài tập 3 – Gv nhu yếu học viên nêu cách nhập phím và hiệu quả c ) x ≈ 77 ° 56 ’ d ) x ≈ 19 ° 23 ’ 2 ) Có góc x nào mà : a ) sin x = 1,0100 b ) cos x = 1,1111 c ) tg x = 1,0100 Giải : a ) Không ( vì sin x ≤ 1 ) b ) Không ( vì cos x ≤ 1 ) c ) x ≈ 45 ° 17 ’ 6 ’ ’ 3 ) Dùng máy để tính : A = A = 1,8914 4 ) Củng cố : Các BT 18 trang 83, 84. 5 ) Hướng dẫn học tập ở nhà : BT 20 trang 84. IV /. Rút kinh nghiệm tay nghề :

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn 3 cách tải ảnh GIF về điện thoại Android, iPhone và máy tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến thức

Rate this post

Related Posts

About The Author

Add Comment