Cách Tính Số Chỉ Ampe Kế Lớp 7 V, R1 = R2 = 1 Ω, R1 = R2 = 5Ω

Cách Tính Số Chỉ Ampe Kế Lớp 7 V, R1 = R2 = 1 Ω, R1 = R2 = 5Ω

– Chọn bài -Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xátBài 18: Hai loại điện tíchBài 19: Dòng điện – Nguồn điệnBài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loạiBài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điệnBài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điệnBài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điệnBài 24: Cường độ dòng điệnBài 25: Hiệu điện thếBài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điệnBài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếpBài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song songBài 29: An toàn khi sử dụng điện

Mục lục

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 27 : Thực hành : Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế so với đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lực tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí :

Bài 27.1 trang 68 Sách bài tập Vật Lí 7: Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này.

Đang xem : Cách tính số chỉ ampe kế lớp 7

*

Lời giải:

Số chỉ của ampe kế là như nhau vì trong mỗi hình ampe kế đều được mắc tiếp nối đuôi nhau với nguồn điện và với hai bóng đèn .

Bài 27.2 trang 68 Sách bài tập Vật Lí 7: Hai bóng đèn ở sơ đồ trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?

*

Lời giải:

Đáp án : B Vì trong hình A, C, D các bóng đèn đều được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau, chỉ có hình B các bóng đèn mắc song song với nhau .

Bài 27.3 trang 68 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, ampe kế A1 có số chỉ là 0,35A. Hãy cho biết:

a. Số chỉ của ampe kế A2 b. Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2

*

Lời giải:

a. Vì đèn Đ1 mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn Đ2 nên cường độ dòng điện qua Đ1 bằng cường độ dòng điện qua Đ2 . Do đó số chỉ của ampe kế A2 bằng số chỉ của ampe kế A1 là 0,35 A. b. Vì số chỉ của ampe kế là giá trị cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 nên cường độ dòng điện qua Đ1 và Đ2 là 0,35 A .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính chỉ số KPI ở một số lĩnh vực phổ biến tại Việt Nam | Tư vấn BSC – KPI

Bài 27.4 trang 68 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

*

a. Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4 V, U23 = 2,5 V. Hãy tính U13 . b. Biết U13 = 11,2 V, U12 = 5,8 V. Hãy tính U23 . c. Biết U23 = 11,5 V, U13 = 23,2 V. Hãy tính U12 .

Lời giải:

a. Vì đây là đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau nên ta có : U13 = U12 + U23 = 2,4 + 2,5 = 4,9 V b. Đoạn mạch trên là đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau nên ta có : Hiệu điện thế U13 = U12 + U23 ⇔ U23 = U13 – U12 = 11,2 – 5,8 = 5,4 V c. Đoạn mạch trên là đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau nên ta có : Hiệu điện thế U13 = U12 + U23 ⇔ U12 = U13 – U23 = 23,2 – 11,5 = 11,7 V

Bài 27.5 trang 69 Sách bài tập Vật Lí 7: Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây ( hình 27.5) không mắc nối tiếp nhau?

*

Lời giải:

Đáp án : B Vì trong hình A, C, D các bóng đèn và nguồn được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau, còn trong hình B các bóng đèn được mắc song song với nhau .

Bài 27.6 trang 69 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

*

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 vì đèn Đ1 được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước . B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn hoàn toàn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau . C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ1 vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và đo đó có nhiều electron chạy tới hơn . D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau .

Lời giải:

Đáp án : D Vì hai bóng đèn trong mạch được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau nên cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm trong mạch .

Bài 27.7 trang 69 Sách bài tập Vật Lí 7: Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mỗi quan hệ nào dưới đây?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . Xem thêm : Mẫu Dự Trù Kinh Phí Mua Văn Phòng Phẩm Quý / năm ngoái, Dự Trù Mua Văn Phòng Phẩm C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn . D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn .
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn làm dàn karaoke vi tính tại gia - Vidia Shop

Lời giải:

Đáp án : A Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn .

Bài 27.8 trang 69 Sách bài tập Vật Lí 7: Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ I1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

*

A. I1 > I2 > I3 B. I1 2 3 C. I1 = I2 = I3 D. I1 = I2 ≠ I3

Lời giải:

Đáp án : C Vì trong hình các ampe kế và bóng đèn được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau nên cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm I1 = I2 = I3 .

Bài 27.9 trang 70 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

*

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 . B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 và Đ3 . C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 và Đ3 . D. Cường độ dòng điện chạy qua ba đèn bằng nhau .

Lời giải:

Đáp án : D Vì các đèn ở trong hình được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau nên cường độ dòng điện chạy qua ba đèn bằng nhau .

Bài 27.10 trang 70 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9. Trong đó ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V. Hãy:

*

a. Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bao nhiêu ? b. Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ1 và Đ2 .

Lời giải:

a. Vì đèn Đ1 mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn Đ2 nên cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bằng nhau và bằng : I1 = I2 = I = 0,35 A b. Do đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau nên hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của 2 đèn Đ1 và Đ2 U13 = U12 + U23 = 3,2 + 2,8 = 6V

Bài 27.11 trang 70 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.10. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế có số chỉ U = 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số U1 = 2,8V

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính chi phí xây nhà 2 tầng năm 2022 - Kiến Thiết Việt

*

a. Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 b. Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2 . c. Độ sáng của đèn sẽ biến hóa như thế nào nếu thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V ?

Lời giải:

a. Vì đèn Đ1 mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn Đ2 nên cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 . I1 = I2 = I = 0,25 A. b. Vì đèn Đ1 mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn Đ2 nên hiệu điện thế toàn mạch là : U = U1 + U2 . Suy ra hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 : U2 = U – U1 = 5,8 – 2,8 = 3V . c. Độ sáng của các bóng đèn sẽ tăng lên nếu thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V .

Bài 27.12 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có chỉ số 6,2V; vôn kế V1 có chỉ số 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

*

Lời giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn : U1 = Uv1 = 3,2 V Vì đèn Đ1 mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn Đ2 nên ta có hiệu điện thế : Uv = U1 + U2 U2 = Uv – U1 = 6,2 – 3,2 = 3V

Bài 27.13 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.12, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

*

Lời giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn : U1 = Uv1 = 3V Vì đoạn mạch có đèn Đ1 mắc tiếp nối đuôi nhau với đèn Đ2 nên có hiệu điện thế : U = U1 + U2 U2 = U – U1 = 5,8 – 3 = 2,8 V

Bài 27.14 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

Xem thêm : cách tính ván khuôn móng

*

a. Khi công tắc nguồn K mở, các vôn kế V và V1 có chỉ số Um và U1m tương ứng là bao nhiêu ? b. Khi công tắc nguồn K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5 V, vôn kế V1 chỉ U1đ = 1,5 V. Tính số chỉ U2đ của vôn kế V2 khi đó .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment