Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào

Chà chà!! Bài viết ” Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM

Cách Tính Số Dư Đầu kỳ và Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331

Trong khi lập bảng Cân đối phát sinh trên Excel, tất cả chúng ta thường gặp phải thiết kế xây dựng công thức để tính : Số dư đầu kỳ : Lấy từ số phát sinh cuối kỳ trước sang ( không dùng công thức tính ) Số phát sinh trong kỳ : Gồm có phát sinh Nợ và Phát sinh Có của mỗi tài khoản ( Xem lại bài : Cách thiết kế xây dựng công thức tính số phát sinh trong kỳ trong bảng cân đối phát sinh trên Excel ) Số dư cuối kỳ: Gồm có số dư Nợ và số dư Có của mỗi tài khoản. Việc thiết kế xây dựng công thức tính số dư cuối kỳ trong bảng Cân đối phát sinh ( CDPS ) trên Excel như thế nào ? Chúng ta cùng khám phá qua bài viết này nhé :

1. Nguyên tắc xác định số dư cuối kỳ

Xem thêm: Với mỗi tài khoản kế toán đều có lao lý đơn cử về việc xác lập số dư cuối kỳ : Dù đã có ứng dụng, nhưng kiến thức và kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa ? Hãy để tôi giúp bạn, ĐK khoá học Excel : Tài khoản loại Tài sản thường có số dư bên NợTài khoản loại Nguồn vốn thường có số dư bên CóTuy nhiên có 1 số ít tài khoản lưỡng tính có cả số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có Số dư cuối kỳ được xác lập bằng : Số dư cuối kỳ bên Nợ ( dư Nợ cuối kỳ ) = Số dư Nợ đầu kỳ + Số phát sinh bên Nợ trong kỳ – Số phát sinh bên Có trong kỳSố dư cuối kỳ bên Có ( dư Có cuối kỳ ) = Số dư Có đầu kỳ + Số phát sinh bên Có trong kỳ – Số phát sinh bên Nợ trong kỳ

2. Công thức tính

Việc xác lập công thức này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dựa trên nguyên tắc sau : Tài khoản có số dư Nợ đầu kỳ > 0 thì số dư Có đầu kỳ sẽ = 0T ài khoản có số dư Có đầu kỳ > 0 thì số dư Nợ đầu kỳ sẽ = 0 Như vậy số dư cuối kỳ hoàn toàn có thể được xác lập bằng : Số dư cuối kỳ bên Nợ ( dư Nợ cuối kỳ ) = ( Số dư Nợ đầu kỳ + Số phát sinh bên Nợ trong kỳ ) – ( Số dư Có đầu kỳ + Số phát sinh bên Có trong kỳ ) Số dư cuối kỳ bên Có ( dư Có cuối kỳ ) = ( Số dư Có đầu kỳ + Số phát sinh bên Có trong kỳ ) – ( Số dư Nợ đầu kỳ + Số phát sinh bên Nợ trong kỳ ) Trường hợp tài khoản có số dư Nợ cuối kỳ > 0 thì sẽ coi số dư cuối kỳ bên Có = 0 ( vì không hề đồng thời có cả số dư bên Nợ và số dư bên Có ) trái lại tài khoản có số dư Có cuối kỳ > 0 thì sẽ coi số dư Nợ cuối kỳ = 0 Như vậy tất cả chúng ta sẽ so sánh xem Số dư cuối kỳ bên Nợ có > 0 hay không => Sử dụng hàm MAX để so sánh biểu thức tính số dư cuối kỳ với số 0 * Công thức tại ô G8=MAX(C8+E8-D8-F8,0) Trong đó : C8 = Dư Nợ đầu kỳ của tài khoản 1111E8 = Phát sinh Nợ trong kỳ của tài khoản 1111D8 = Dư Có đầu kỳ của tài khoản 1111F8 = Phát sinh Có trong kỳ của tài khoản 1111 Như vậy tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công thức này cho toàn bộ các loại tài khoản trong bảng cân đối phát sinh để xác lập số dư cuối kỳ . Ngoài ra Học Excel Online xin trình làng tới các bạn khóa học “ Trọn bộ kiến thức và kỹ năng nhiệm vụ kế toán tổng hợp trực tuyến trên Excel “. Khóa học này sẽ giúp bạn bổ trợ và triển khai xong kiến thức và kỹ năng kế toán tổng hợp, đồng thời kiến thiết xây dựng được trọn bộ file Excel để làm kế toán tổng hợp từ 1 file excel trắng.

Tài khoản

Có thể bạn quan tâm: Khá niệm về tài khoản? Có tất cả bao nhiêu loại tài khoản

Tài khoản là gì

Tài khoản là phương pháp phân loại các đối tượng kế toán theo nội dung kinh tế. Mỗi đối tượng kế toán khác nhau được theo dõi trên một tài khoản riêng. Về hình thức biểu hiện thì tài khoản là sổ kế toán được dùng để ghi chép số hiện có, số tăng lên, số giảm xuống cho từng đối tượng kế toán. Tài khoản được nhà nước quy định thống nhất về tên gọi, số hiệu, nội dung và công dụng.

Kết cấu tài khoản và nguyên tắc phản ánh từng loại tài khoản

Kẽ bảng chữ “T”, bên trái là Nợ (Debits) bên phải là Có (Credits). Chính giữa là số hiệu tài khoản (xem trong hệ thống tài khoản kế toán) như hình dưới.

Tài khoản tài sản

Số hiệu bắt đầu là 1 và 2. Tăng bên Nợ, giảm bên  và số dự bên Nợ.
Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Cộng phát sinh tăng – Cộng phát sinh giảm

Tài khoản nguồn vốn

Số hiệu bắt đầu là 3 và 4. Tăng bên , giảm bên Nợ và số dự bên .
Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Cộng phát sinh tăng – Cộng phát sinh giảm

Tài khoản doanh thu và thu nhập khác

Số hiệu bắt đầu là 5 và 7. Tăng bên , bên Nợ kết chuyển (911), không có số dư.

Tài khoản chi phí

Số hiệu bắt đầu là 6 và 8. Tăng bên Nợ, bên  kết chuyển (911), không có số dư.

Tài khoản 911

Là tài khoản liên kết giữa doanh thu và chi phí. Chi phí kết chuyển ghi bên Nợ, doanh thu kết chuyển ghi bên  và không có số dư.

Mẹo để nhớ

  • Tăng bên nợ là Tài sản và Chi phí.
  • Tăng bên có là Nguồn vốn và doanh thu.
  • Tài sản ngược với Nguồn vốn và Chi phí ngược với Doanh thu.
  • Chi phí, doanh thu và 911 không có số dư.

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ý Nghĩa Con Số

Hướng dẫn cách tính số dư của các tài khoản kế toán

XEM THÊM
Để hoàn thiện sơ đồ chữ T, ghi sổ kế toán hay việc tính toán các con số, chỉ tiêu, không thể thiếu việc ghi số dư các tài khoản kế toán. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách tính số dư các tài khoản kế toán mà kế toán viên cần biết khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Các thông tư mà doanh nghiệp áp dụng đều có hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc ghi số dư của từng tài khoản kế toán. Tuy nhiên, có rất nhiều tài khoản kế toán được sử dụng. Để thuận tiện cho việc hệ thống, cũng như dễ dàng ghi nhớ, Học Excel Online phân loại các tài khoản trên thành 04 nhóm sau: 1. Tài khoản chỉ có số dư bên Nợ (tại mọi thời điểm, nếu có số dư bên Có là sai) VD: TK 111, TK 112, TK 152, … Cách tính: SD Nợ cuối kỳ = SD Nợ đầu kỳ + Tổng PS Nợ trong kỳ – Tổng PS Có trong kỳ 2.  Tài khoản chỉ có số dư bên Có (tại mọi thời điểm, nếu có số dư bên Nợ là sai) VD: TK 334, TK 411, … Cách tính: SD Có cuối kỳ = SD Có đầu kỳ + Tổng PS Có trong kỳ – Tổng PS Nợ trong kỳ 3. Có thể có số dư bên Nợ hoặc bên Có (được gọi là Tài khoản Lưỡng tính) VD: TK 131, 331, … a. Trường hợp có số dư bên Nợ, cách tính như sau: SD Nợ cuối kỳ = SD Nợ đầu kỳ + Tổng PS Nợ trong kỳ – SD Có đầu kỳ – Tổng PS Có trong kỳ b. Trường hợp có số dư bên Có, cách tính như sau: SD Có cuối kỳ = SD Có đầu kỳ + Tổng PS Có trong kỳ – SD Nợ đầu kỳ – Tổng PS Nợ trong kỳ 4. Trường hợp không có số dư (Các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9)
Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:
Số phát sinh Nợ = Số phát sinh Có Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau đây để hiểu rõ về số dư:

Các Câu Hỏi Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Cách Tính Số Dư Cuối Kỳ Của Tài Khoản 331, Số Dư Đầu Kỳ Tài Khoản 331 Được Tính Thế Nào

Từ Khóa Liên Quan: cách tính số dư cuối kỳ tài khoản 331, cách tính số dư cuối kỳ, số dư cuối kỳ tài khoản 331, tính số dư cuối kỳ, tài khoản 331, công thức tính số dư cuối kỳ, cách tính dư nợ cuối kỳ, số dư cuối kỳ được tính như thế nào, xác định số dư cuối kỳ, cách tính số dư cuối kì, công thức tính dư nợ cuối kỳ, công thức số dư, tài khoản 331 có số dư bên nào, số dư đầu kỳ của các tài khoản, cách làm trắng file excel, tai khoan 331, 331 là tài khoản gì, tài khoan 331, tài khoản 331 là gì, file kế toán excel, g8 331, tài khoản lưỡng tính cách tính số dư cuối kỳ tài khoản 131 công thức số dư cuối kỳ số dư cuối kỳ bằng số dư cuối kỳ của các tài khoản số dư cuối kỳ tính như thế nào tính số dư cuối kỳ tài khoản 131 bài tập tính số dư cuối kỳ số dư cuối kì bằng cách tính dư nợ đầu kỳ số dư đầu kỳ là gì tk 331 công thức tính số dư cuối kỳ tài khoản 131 tình cuối #error! cách tính số dư bình quân tháng 331. công thức tính số dư đầu kỳ tài khoản 331 dư có là gì số dư cuối kỳ là gì kết cấu tài khoản 331 tài khoản nào không có số dư cuối kỳ các tài khoản không có số dư cuối kỳ

Related Posts

About The Author

Add Comment