Cách tính tiền thai sản mới nhất

Không ít người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưởng chính sách thai sản thường do dự mức hưởng đơn cử được tính thế nào ? Thời gian nghỉ thai sản được tính thế nào ?

Hiểu được những lo lắng, vướng mắc của người lao động, chúng tôi thực hiện biên soạn nội dung bài viết với tiêu đề: Cách tính tiền thai sản mới nhất theo đúng quy định pháp luật.

Công thức tính tiền thai sản

Thứ nhất: Tiền nghỉ những ngày khám thai của người lao động nữ mang thai

Theo pháp luật tại Điều 31, Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, trong thời hạn mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không thông thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai .

Trong đó, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng chính sách khi khám thai của lao động nữ như sau :

Tiền thai sản = Số ngày nghỉ X (100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai/24)

Lưu ý : Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản là mức trung bình tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH .

Thứ hai: Tiền thai sản khi người lao động nữ sinh con

Lao động nữ đủ điều kiện kèm theo hưởng chính sách thai sản, khi sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách trước và sau khi sinh là 06 tháng . Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng . Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng chính sách thai sản khi sinh con như sau : Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản theo lao lý tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội .
Mọi Người Cũng Xem   Phong cách làm việc của người Nhật: 13 điều đáng học hỏi!

Từ quy định trên, cách tính tiền thai sản với lao động nữ sinh con như sau:

Mức hưởng 01 tháng = 100% X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Thứ ba: Tiền thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con

Lao động nam đang đóng BHXH, khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản tính trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh, đơn cử số ngày nghỉ : – 05 ngày thao tác trong trường hợp sinh thường . – 07 ngày thao tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi . – Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày thao tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác . – Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày thao tác .

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con được quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể cách tính tiền thai sản trong thời gian lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con như sau:

Mức hưởng = Số ngày nghỉ X 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ/24

Trường hợp lao động nam đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản là mức trung bình tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH . Lưu ý : Lao động nam tham gia BHXH, khi vợ sinh con sẽ được hưởng chính sách thai sản theo lao lý của Luật Bảo hiểm xã hội. Vì vậy, những ngày không đi làm sẽ không được hưởng lương do doanh nghiệp chi trả ( trừ trường hợp nghỉ phép năm theo pháp luật của Bộ luật Lao động ) .

Thứ tư: Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi . Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con . Từ pháp luật trên, lao động nữ sinh con hoặc trường hợp sinh con chỉ có cha tham gia BHXH thì trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con . Cụ thể, cách tính tiền thai sản với chính sách trợ cấp một lần như sau :
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính kpi cho từng nhân viên

Tiền trợ cấp một lần = 2,0 x Mức lương cơ sở

Trong đó, mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng / tháng. Như vậy, trợ cấp một lần được nhận = 1,49 triệu đồng x 2,0 = 2,98 triệu đồng / mỗi con .

Thứ năm: Cách tính tiền dưỡng sức sau sinh đối với lao động nữ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe còn yếu thì trong khoảng 30 ngày đầu đi làm được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày.

Mức hưởng chính sách dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở. Công thức tính đơn cử :

Mức hưởng 01 ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Do mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng / tháng nên tiền dưỡng sức một ngày được nhận = 30 % x 1,49 triệu đồng = 447.000 đồng . Lưu ý : Số ngày nghỉ đơn cử so với mỗi trường hợp được pháp luật như sau : – Tối đa 10 ngày so với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên . – Tối đa 07 ngày so với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật .

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Cách tính 180 ngày nghỉ thai sản

Điều 34. Thời gian hưởng chính sách khi sinh con 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng . Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng . 2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản như sau : a ) 05 ngày thao tác ; b ) 07 ngày thao tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ; c ) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày thao tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác ; d ) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày thao tác . Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản pháp luật tại khoản này được tính trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con . 3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con ; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời hạn nghỉ việc hưởng chính sách thai sản không vượt quá thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này ; thời hạn này không tính vào thời hạn nghỉ việc riêng theo pháp luật của pháp lý về lao động . 4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản so với thời hạn còn lại của người mẹ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi . 5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo pháp luật tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chính sách thai sản so với thời hạn còn lại của mẹ theo lao lý tại khoản 1 Điều này . 6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro đáng tiếc sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe thể chất để chăm nom con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi . 7. Thời gian hưởng chính sách thai sản lao lý tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần . Theo đó, thời hạn nghỉ hưởng chính sách thai sản của lao động nữ có vợ sinh con thì 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, tết .
Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Agribank 2018, Công Cụ Tính Toán

Tra cứu tiền bảo hiểm thai sản như thế nào ?

Sau khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản rất nhiều người chăm sóc đến việc tra cứu về quy trình xử lý hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản. Thực tế hoàn toàn có thể tra cứu về quy trình xử lý theo phương pháp sau đây :

– Thứ nhất: Liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đã nộp hồ sơ để kiểm tra quá trình giải quyết hồ sơ.

– Thứ hai : Nhắn tin để kiểm tra hồ sơ theo cú pháp :

TC HS {Mã hồ sơ}  gửi 8179

Như vậy muốn tra cứu tiền thai sản thì cần phải kiểm tra được quy trình xử lý hồ sơ như trên .

Related Posts

About The Author

Add Comment