Diện tích chung cư trung bình 25m2/người

(VTC News) – Theo công văn 1245 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng, chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ở được tính bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người.

Việc xác định số người cho công trình nhà ở chung cư trong khu đô thị và khu vực phát triển đô thị trong công văn nêu rõ, trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dự án nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số cũng như quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

Diện tích nhà chung cư tối thiểu là 25m2/người
Diện tích nhà chung cư tối thiểu là 25m2/người  
Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng sẽ phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

Chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ở được tính bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người. Nếu dân số sau khi điều chỉnh không vượt quá 1,5 lần dân số theo quy hoạch cũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Với trường hợp các dự án phát triển nhà ở mới (cả thương mại lẫn nhà ở xã hội) được áp dụng bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người. Đối với cơ cấu các loại căn hộ, chủ đầu tư được quyền quyết định, đáp ứng yêu cầu của thị trường tại địa điểm xây dựng dự án.

Tuy nhiên, với quy định bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người sẽ gây khó khăn cho việc phát triển những căn hộ diện tích nhỏ. Vì chủ trương hiện nay là phát triển các căn hộ có diện tích từ 30 – 35m2 trở lên, nhằm đáp ứng khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình thu nhập thấp.

Nhưng nếu quy định diện tích bình quân 25m2/người, tức là sẽ chỉ được ở 1 – 2 người trong một căn hộ diện tích nhỏ dưới 50m2. Điều này sẽ rất khó đối với nhiều hộ gia đình có 3 người (2 vợ chồng và 1 con nhỏ).

Trao đổi với báo điện tử VTC News, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, quy định ở đây là trung bình diện tích sàn sử dụng để phù hợp với quy mô của dân số. Tuy nhiên, trong thực tế có những căn hộ diện tích lớn, trên 100 m2 nhưng chỉ có 2 người ở.

“Quy định như vậy để đảm bảo về tổng thể, mật độ dân số không vượt quá cao so với hạ tầng, còn trong thực tế, nhà nọ vẫn có thể bù trừ cho nhà kia”, Thứ trưởng Nam cho biết.

Theo Bộ Xây dựng, hiện việc áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 về nhà ở cao tầng – tiêu chuẩn thiết kế có nhiều quy định không phù hợp theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nên đã bị hủy bỏ. Vì vậy việc áp dụng các tiêu chuẩn này để tính toán chỉ tiêu về nhà ở là không phù hợp. Do đó, quy chuẩn kỹ thuật có tính thống nhất trên toàn quốc là đòi hỏi cấp thiết.

Bộ Xây dựng cũng cho biết sẽ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư, trong đó sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với nhà chung cư xây mới hoặc cải tạo và phần nhà chung cư nằm trong toàn nhà có kèm theo các chức năng khác.

Theo tính toán tại Quy chuẩn mới đang được Bộ Xây dựng lập, đối với các công trình nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng căn hộ phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe, kể cả đường nội bộ trong nhà xe; còn thông số này tại dự án nhà ở xã hội là 12m2. Yếu tố này sẽ giải quyết vấn đề chỗ để xe cho dân cư, đồng thời giảm bớt các tranh chấp về diện tích sử dụng chung.


Châu Anh

Related Posts

About The Author

Add Comment