Cách Tính Số Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần Thì Có Quyền Biểu Quyết?

Cách Tính Số Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần Thì Có Quyền Biểu Quyết?

*

Một CP bằng một phiếu biểu quyết Vụ việc tranh chấp đại khái như sau. Một công ty cổ phần có 10 cổ đông. Trong đó có tám cổ đông nắm giữ 70 % cổ phần đại trà phổ thông và hai cổ đông còn lại nắm giữ 30 % cổ phần đại trà phổ thông. ĐHĐCĐ của công ty trải qua quyết định hành động, trong đó tám thành viên ưng ý, hai thành viên ( đang nắm giữ 30 % cổ phần đại trà phổ thông ) không có quan điểm .

Đang xem: Cách tính số phiếu biểu quyết công ty cổ phần

Theo đó, có quan điểm cho rằng quyết định hành động này không có giá trị pháp lý vì những người biểu quyết trải qua quyết định hành động chỉ nắm giữ 70 % cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khi quan điểm của nhóm cổ đông khác thì lại cho rằng công ty có 10 cổ đông, tám cổ đông biểu quyết trải qua . Theo khoản 5 điều 104 Luật Doanh nghiệp, “ Trường hợp trải qua quyết định hành động dưới hình thức lấy quan điểm bằng văn bản thì quyết định hành động của ĐHĐCĐ được trải qua nếu được số cổ đông đại diện thay mặt tối thiểu 75 % tổng số phiếu biểu quyết đồng ý chấp thuận ; tỷ suất đơn cử do Điều lệ công ty pháp luật ”. Vì có 8/10 người trải qua, nên nghị quyết này là hợp pháp . Tác giả bài báo cho rằng khoản 5 điều 104 miêu tả chưa được rõ ràng, nên cần phải sửa pháp luật này thành : “ Trường hợp trải qua quyết định hành động dưới hình thức lấy quan điểm bằng văn bản thì quyết định hành động của ĐHĐCĐ được trải qua nếu được số cổ đông đại diện thay mặt cho tối thiểu 75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hiện hữu chấp thuận đồng ý, tỷ suất đơn cử do điều lệ công ty pháp luật ” . Tuy vậy, nếu xét kỹ hơn, thực chất của yếu tố có vẻ như không phải vậy . Còn có biệt lệ Trong công ty cổ phần, cổ phần là đơn vị chức năng nhỏ nhất cấu thành nên vốn điều lệ. Luật công ty phong cách thiết kế các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông trên cơ sở này. Cụ thể, ai chiếm hữu bao nhiêu cổ phần thì sẽ được chia doanh thu tương ứng với số cổ phần đó và quyết định hành động các yếu tố khác trong công ty cũng tương ứng với số cổ phần mà họ nắm giữ. Mặt khác, nếu công ty thua lỗ, người nào chiếm hữu nhiều cổ phần hơn thì sẽ chịu tổn thất nhiều hơn. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như cùng chiếm hữu một cổ phần thì quyền biểu quyết và hưởng doanh thu là như nhau. Điểm a, khoản 1 điều 79 Luật Doanh nghiệp cũng pháp luật mỗi cổ phần đại trà phổ thông ( CPPT ) có một phiếu biểu quyết. Như vậy là rất công minh. Nguyên lý nền tảng bắt đầu là như vậy .

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 4 Tập 2, 3, 4 Trang 3 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 2

Tuy vậy, theo thời hạn nguyên tắc này có 1 số ít biến tấu, quyền lợi và nghĩa vụ nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên có sự đổi khác một chút ít với sự sinh ra của các loại cổ phần khuyến mại. Như tên gọi, người chiếm hữu cổ phần khuyến mại biểu quyết sẽ được hưởng một khuyễn mãi thêm, khuyến mại về biểu quyết. Đã gọi là cổ phần tặng thêm ( không phải là đại trà phổ thông ) có nghĩa là nếu công ty có pháp luật thì mới có loại cổ phần này, nếu công ty không có pháp luật thì sẽ không có. Lý do là nhà làm luật muốn dành các biệt lệ cho những đối tượng người tiêu dùng rất đặc biệt quan trọng trong công ty ( * ). Cũng vì đó mà số phiếu biểu quyết của mỗi cổ phần loại này sẽ nhiều hơn một phiếu. Về mặt pháp lý, Luật Doanh nghiệp không ấn định đơn cử mỗi cổ phần tặng thêm biểu quyết có bao nhiêu phiếu biểu quyết mà dành quyền quyết định hành động cho các công ty tự quyết định hành động số phiếu đơn cử trong điều lệ của công ty mình . Khi đề cập đến số phiếu có quyền biểu quyết, hàm ý của điều 104 khoản 5 muốn nói đến quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại trà phổ thông và cổ phần tặng thêm biểu quyết mà cổ đông chiếm hữu trong công ty. Một điều chắc như đinh, đã là cổ đông chiếm hữu cổ phần có quyền biểu quyết ( gồm có CPPT và cổ phần tặng thêm biểu quyết ) thì cổ đông sẽ có quyền biểu quyết. Nhưng không vì vậy mà hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn số phiếu mà mỗi người có là bằng nhau. Do đo, ta sẽ thuận tiện Tóm lại được quan điểm cho rằng 8/10 cổ đông bỏ phiếu đồng ý chấp thuận có nghĩa quyết định hành động được trải qua với tỷ suất là 80 % số phiếu có quyền biểu quyết là sai lầm đáng tiếc . Đến lượt khuyến nghị nên biến hóa khoản 5 điều 104 của Luật Doanh nghiệp theo hướng tỷ suất biểu quyết dựa trên cổ phần thay vì số CP cũng cần phải xem lại bởi : ( 1 ) Trong trường hợp công ty chỉ có một loại cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần đại trà phổ thông, khuyến nghị này là đồng ý được. Vì mỗi cổ phần đại trà phổ thông có một phiếu biểu quyết. Cho nên nói số phiếu biểu quyết hay cổ phần có quyền biểu quyết không độc lạ gì lắm . ( 2 ) Trong trường hợp công ty có thêm cổ phần tặng thêm biểu quyết, yếu tố sẽ trở nên khác đi. Lúc này cổ phần có quyền biểu quyết gồm có ( i ) cổ phần đại trà phổ thông và ( ii ) cổ phần tặng thêm biểu quyết. Giả sử mỗi cổ phần tặng thêm biểu quyết có hai phiếu biểu quyết. Như vậy, hai cổ phần có quyền biểu quyết ( 1CPPT + 1 CPƯĐBQ ) đã có đến ba phiếu biểu quyết. Cho nên số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu biểu quyết là khác nhau mất rồi. Nếu như địa thế căn cứ theo tỷ suất cổ phần có quyền biểu quyết thay vì địa thế căn cứ vào số phiếu có quyền biểu quyết, vô hình trung đã xóa bỏ mất vai trò của loại cổ phần khuyễn mãi thêm biểu quyết. Vì mặc dầu có pháp luật tỷ suất số phiếu biểu quyết cao hơn bao nhiêu so với CPPT cũng không có ý nghĩa gì vì tỷ suất được vận dụng không phải là số phiếu biểu quyết mà chỉ địa thế căn cứ vào số lượng cổ phần mà thôi . Tóm lại, lao lý của khoản 5 điều 104 Luật Doanh nghiệp là trọn vẹn hài hòa và hợp lý, không cần phải đổi khác số phiếu biểu quyết thành số cổ phần có quyền biểu quyết .

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa violet

__________________________________________________ ( * ) Lưu ý là không phải cổ đông nào cũng có quyền chiếm hữu cổ phần khuyến mại biểu quyết mà chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức triển khai do nhà nước ủy quyền đại diện thay mặt phần vốn góp tại doanh nghiệp mới được chiếm hữu .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment