Công thức tính số số hạng

Tìm dãy số của số hạng theo quy luật cách đềuI / Tổng hợp kỹ năng và kiến thức về cách tính số số hạng

Dưới đây là cách tính số số hạng Tính tổng của dãy số tự nhiên theo quy luật là phần tính toán quan trọng trong chủ đề: “Dãy quy luật”. Cùng ôn lại và luyện tập thêm các dạng bài tập liên quan qua bài giảng dưới đây. Hãy tham khảo với Mobitool nhé.

===>> Bải tập công thức tìm số hạng thứ n nâng cao

Video công thức tính số hạng

I/ Tổng hợp kiến thức về cách tính số số hạng

  1. Tìm dãy số của số hạng theo quy luật cách đều

  • Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : Khoảng cách + 1
  • Số hạng thứ n = (n – 1) x Khoảng cách + Số đầu

Ví dụ 1: Cho một dãy số cách đều: 1; 3; 5; 7; 9; …; 2017. Tìm số số hạng.

Số đầu là : 1 Số cuối là : 2017 Khoảng cách giữa 2 số hạng trong dãy số cách đều : 2 SSH ( Số số hạng ) = ( 2017 – 1 ) : 2 + 1 = 1009 công thức tính số số hạngThầy Mẫn nhắc lại kiến thức quan trọng về tính tổng dãy số theo quy luật

Ví dụ 2: Cho một dãy số cách đều: 0; 3; 6; 9; …Tìm số hạng thứ 51.

Số đầu là : 0 Khoảng cách giữa 2 số hạng trong dãy số cách đều : 3 Số hạng thứ 51 = ( 51 – 1 ) x 3 + 0 = 150

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính số đo 3 vòng chuẩn của nữ theo chiều cao

II/ Các dạng bài tập vận dụng

Bài tập 1: Cho dãy số: 1; 4; 7; 10; 13; …

a ) Tìm số hạng thứ 100 của dãy. b ) Hãy cho biết, trong các số năm nay ; 2017 ; 2018 số nào thuộc dãy ? Là số hạng thứ bao nhiêu của dãy ?

Hướng dẫn giải:

a ) – Số đầu là : 1 – Khoảng cách giữa hai số hạng trong dãy số cách đều : 3 – Số hạng thứ 100 = ( 100 – 1 ) x 3 + 1 = 298 b ) Vì khoảng cách giữa các số hạng là 3, số hạng tiên phong là 1 => Các số đều là chia 3 dư 1. Xét ba số : năm nay ; 2017 ; 2018 xem số nào có đặc thù tương tự như ( Sử dụng tín hiệu chia hết cho 3 ). năm nay : Có tổng các chữ số là 9 nên chia hết cho 3 2017 : Có tổng các chữ số là 10, chia 3 dư 1 2018 : Có tổng các chữ số là 11, chia 3 dư 2 Vậy, 2017 là số thuộc dãy, và là số hạng thứ : ( 2017 – 1 ) : 3 + 1 = 673

Bài tập 2:

a ) Cho dãy số : 1 ; 6, 11 ; 16 ; … ; 256. Dãy này có … số hạng. b ) Số hạng thứ 18 của dãy số : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; … là số … c ) Số hạng thứ 26 của dãy số : 1 ; 5 ; 9 ; 13 ; 17 ; … là số … d ) Số hạng thứ 25 của dãy số : 2 ; 5 ; 8 ; … là …

Hướng dẫn giải:

  1. a) Số số hạng = (256 – 1) : 5 + 1 = 52
  2. b) Số hạng thứ 18 = (18 – 1) x 2 + 2 = 36
  3. b) Số hạng thứ 26 = (26 – 1) x 4 + 1 = 101
  4. d) Số hạng thứ 25 = (25 – 1) x 3 + 2 = 74
Mọi Người Cũng Xem   Giá cost là gì? Cách tính cost món ăn, đồ uống chính xác nhất

Bài tập 3: Chia dãy nhóm số tự nhiên sau:

( 1 ), ( 2, 3 ), ( 4, 5, 6 ), ( 7, 8, 9, 10 ), ( 11, 12, 13, 14, 15 ), … a ) Tìm số hạng tiên phong của nhóm thứ 50. b ) Tính tổng các số thuộc nhóm thứ 50.

c) Tính tổng các số thuộc 50 nhóm đầu tiên.

Hướng dẫn giải:

a ) Nhận xét : Nhóm 1 có 1 số hạng ; Nhóm 2 có 2 số hạng ; Nhóm 3 có 3 số hạng ; => Nhóm thứ n có n số hạng. Nhóm 1 : ( 1 ) – Nhóm 2 : ( 2 ; 3 ) Nhóm 3 : ( 4 ; 5 ; 6 ) Nhóm n : 1 + 2 + 3 + .. + ( n – 1 ) Số hạng tiên phong của nhóm thứ 50 = 50 x 49 : 2 + 1 = 1226. b ) Nhóm 50 : ( 1226 ; 1227, …, ) Số thứ 50 của nhóm 50 = ( 50 – 1 ) x 1 + 1226 = 1275 Tổng các số thuộc nhóm 50 = ( 1226 + 1275 ) x 50 : 2 = 62525 c ) Tổng các số thuộc 50 nhóm tiên phong : 1 + 2 + 3 + … + 1275 = ( 1275 + 1 ) x 1275 : 2 = 813450 Một số dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao trong bài học

Bài tập 4: Tính tổng sau

a ) 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + … + 99 x 100 b ) 1 x 3 + 3 x 5 + 5 x 7 + … + 99 x 101

Hướng dẫn giải:

a ) Gọi A là tổng của phép tính tiên phong. Đặt phép tính với hiệu của số phía sau của 100 trừ đi số phía trước của 99. Khoảng cách giữa các số là 1 đơn vị chức năng. 101 – 98 = 3 Đặt phép tính ( A x 3 ) = ( 1 x 2 x 3 ) + ( 2 x 3 x 3 ) + ( 3 x 3 x 4 ) + … + ( 99 x 101 x 3 ) = ( 1 x 2 x 3 ) + 2 x 3 x ( 4 – 1 ) + 3 x 4 x ( 5 – 2 ) x … x 99 x 100 x ( 101 – 98 ) = 99 x 100 x 101 = 999900 Vậy A = 999900 : 3 = 333300 b ) Đặt phép tính với hiệu của số phía sau 101 và phía trước của 99. Khoảng cách giữa các số là 2 đơn vị chức năng. 103 – 97 = 6 Đặt phép tính ( B x 6 ) = 1 x 3 x 6 + 3 x 5 x ( 7 – 1 ) + … + 99 x 101 x ( 103 – 97 ) = 1 x 3 x 6 – 1 x 3 x 5 + 99 x 101 x 103 = 1029900

Mọi Người Cũng Xem   Thị phần là gì? Vai trò và cách xác định thị phần tăng trưởng?

Vậy B = 1029900 : 6 = 171650

Bài giảng “Tính tổng của dãy số tự nhiên theo quy luật” của thầy Bùi Minh Mẫn (HOCMAI) gồm 6 dạng bài tập kèm theo với mức độ khó tăng dần. Nếu như dạng 1 vẫn chỉ là ghép công thức với mức độ thông hiểu thì sang đến dạng 3, bài tập đã phức tạp và đòi hỏi học sinh cần phải biết tưởng tượng và vận dụng tư duy mới có thể hoàn thành. Những bài tập nâng cao là điều cần thiết đối với những học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh vào 6 các trường THCS hàng đầu.

Trong thời điểm hiện tại, khi học sinh vẫn được nghỉ học tại nhà thì nên luyện tập càng nhiều các tốt những bài tập với mức độ khó cao. Điều này sẽ rèn cho học sinh phản xạ nhanh, học được cách tư duy khi đối diện với một bài tập phức tạp. Hãy ôn luyện an toàn tại nhà với HM6 – Toàn Diện của HOCMAI – Hệ thống giáo dục trực tuyến với hơn 13 năm kinh nghiệm ôn luyện thi. Với phương pháp giáo dục chất lượng, học sinh hoàn toàn tiếp thu kiến thức hiệu quả ở nhà.

GIẢI PHÁP HM6 – LUYỆN THI TOÀN DIỆN TẠI NHÀ >>> TẠI ĐÂY <<<

Related Posts

About The Author

Add Comment