Tài sản ngắn hạn là gì? Quy định cách tính tài sản ngắn hạn?

Tài sản ngắn hạn là gì ? Tài sản ngắn hạn tiếng Anh là gì ? Đặc điểm của tài sản ngắn hạn ? Tài sản ngắn hạn gồm có những gì ? Cách tính tài sản ngắn hạn trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính ? Tài sản ngắn hạn theo pháp luật mới nhất năm 2022 ?

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn luôn là các yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đặc biệt tài sản ngắn hạn chiếm một tỷ trọng không hề nhỏ cũng như nắm giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy tài sản ngắn hạn là gì?

tai-san-ngan-han-la-gi-cach-tinh-tai-san-ngan-han-trong-bao-cao-tai-chinh

Tư vấn pháp luật về tài sản ngắn hạn trong báo cáo tài chính: 1900.6568

1. Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản trị của doanh nghiệp, có thời hạn sử dụng, luân chuyển, tịch thu vốn trong một kỳ kinh doanh thương mại hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp hoàn toàn có thể sống sót dưới hình thái tiền, hiện vật ( vật tư, sản phẩm & hàng hóa ), dưới dạng góp vốn đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu. Tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp lúc bấy giờ rất quan trong bởi nó thường được các chủ doanh nghiệp sử dụng rất liên tục. Những tài sản ngắn hàng này thường được dùng để chi trả các ngân sách phát sinh khác nhau trong quy trình quản lý và vận hành của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tài sản ngắn hạn cũng là thước đo phán ảnh tình hình dịch chuyển về kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp. Các tài sản ngắn hạn lúc bấy giờ của một doanh nghiệp hoàn toàn có thể sống sót với rất nhiều hình thái. Trong đó hoàn toàn có thể kể tới một số ít tài sản như :
 • Tiền
 • Hiện vật có giá trị
 • Các dạng góp vốn đầu tư ngắn hạn
 • Trái phiếu
 • Cổ phiếu

Tài sản ngắn hạn (hay còn gọi là tài sản lưu động) đại diện cho tất cả các tài sản của một doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ được sử dụng, lưu chuyển và thu hồi vốn trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài hơn 12 tháng thì thời hạn áp dụng của tài sản ngắn hạn sẽ phải phụ thuộc vào chu kỳ hoạt động của họ. Tài sản lưu động xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty – một trong những báo cáo tài chính bắt buộc phải được hoàn thành mỗi năm.

Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán bán được, nợ phải trả trước và các tài sản ngắn hạn khác. Với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì giá trị của tài sản ngắn hạn sẽ thường có tỷ trọng lớn, dao động trong khoảng từ 25 – 50% tổng tài sản doanh nghiệp. Hơn nữa, tài sản ngắn hạn là những tài sản có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng bán để thu hồi tiền. Chính vì vậy việc quản lý cũng như sử dụng tài sản ngắn hạn sẽ có ảnh hưởng lớn đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp. 

 • Các ví dụ về tài sản ngắn hạn:

1 – Tiền và các khoản tương tự tiền : là tiền lưu động có trong bảng cân đối kế toán hiện tại của doanh nghiệp. Bao gồm tập hợp tài sản là các khoản góp vốn đầu tư ngắn hạn và có tính thanh toán cao, hoàn toàn có thể thuận tiện quy đổi thành tiền và có rủi ro đáng tiếc đổi khác giá thấp 2 – Các khoản nợ và các khoản phải thu : Các khoản nợ hoặc các khoản phải thu là số tiền doanh nghiệp chưa thanh toán giao dịch, đã xuất hóa đơn nhưng chưa được chuyển tiền cho doanh nghiệp .

Xem thêm: Tài sản cố định vô hình là gì? Các loại tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp?

3 – Ngân sách chi tiêu trả trước : là những khoản ngân sách do doanh nghiệp trả trước và được trả cho một kỳ hạn trong tương lai. Đó là nguyên do nó được biểu lộ như một tài sản của doanh nghiệp. Ví dụ về ngân sách trả trước là tiền thuê văn phòng : thường được thanh toán giao dịch theo quý hoặc theo năm tùy vào hợp đồng thuê. 4 – Đầu tư ngắn hạn : Khi doanh nghiệp có một số tiền thư thả trên bảng cân đối kế toán tức là doanh nghiệp sẽ vô hiệu ngân sách thời cơ góp vốn đầu tư cho khoản tiền rảnh rỗi đó. Vì vậy, doanh nghiệp sẽ lựa chọn góp vốn đầu tư số tiền chưa sử dụng đó vào các dự án Bất Động Sản kinh doanh thương mại ngắn hạn khác nhau như quỹ tương hỗ hoặc tiền gửi không kỳ hạn để góp vốn đầu tư và sử dụng số tiền đó.

2. Tài sản ngắn hạn tiếng Anh là gì?

Tài sản ngắn hạn tiếng Anh là: Current assets hoặc Short-term assets

3. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn có đặc thù đổi khác hình thái biểu lộ liên tục trong suốt quy trình sản xuất kinh doanh thương mại. Vì là ngắn hạn nên nó hoàn toàn có thể được chuyển hóa từ tiền tệ sang vật chất và ngược lại. Đặc biệt mỗi mô hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có những hình thái về tài sản ngắn hạn là không giống nhau. Bên cạnh đó còn có một số ít đặc thù khác như :
 • Tài sản ngắn hạn có tính thanh toán cao và thời hạn luân chuyển nhanh gọn
 • Tài sản ngắn hạn nhanh chóng thích nghi với sự biến động lên xuống của sản xuất và doanh số. Nguyên nhân là do những khoản đầu tư cho tài sản ngắn hạn có thể được hủy bỏ bất cứ lúc nào mà không tốn kém quá nhiều chi phí.

 • Trong suốt quy trình sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn luôn được hoạt động, được chuyển hóa không ngừng để giúp cho việc sản xuất được diễn ra liên tục, không bị ngắt quãng .

4. Tài sản ngắn hạn bao gồm:

Bên cạnh tiền mặt, các khoản tương tự tiền như CP, tín phiếu Kho bạc ngắn hạn hoặc trái phiếu … thì những khoản mục sau cũng được gồm có trong tài sản ngắn hạn. Các khoản phải thu biểu lộ số tiền do một công ty sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ được giao hoặc sử dụng nhưng chưa được người mua thanh toán giao dịch. Các khoản này được coi là tài sản ngắn hạn miễn là chúng hoàn toàn có thể được thanh toán giao dịch trong vòng một năm. Nếu một doanh nghiệp thực thi bán hàng bằng cách cung ứng các pháp luật tín dụng thanh toán dài hơn cho người mua của mình, thì một phần trong số những khoản phải thu đó hoàn toàn có thể không đủ điều kiện kèm theo để đưa vào tài sản ngắn hạn. Cũng hoàn toàn có thể 1 số ít khoản phải thu khó có năng lực tịch thu, việc này được phản ánh trong dự trữ phải thu khó đòi được khấu trừ vào các khoản phải thu. nếu khoản mục phải thu nào đó không hề tịch thu được thì nó sẽ được ghi trong ngân sách nợ xấu và mục đó không được xem xét trong tài sản ngắn hạn.
 • Hàng tồn kho

Hàng tồn dư đại diện thay mặt cho nguyên vật liệu thô, linh phụ kiện và thành phẩm. Đây là tài sản ngắn hạn, nhưng việc xem xét so với mẫu sản phẩm này cần phải rất là thận trọng. Các giải pháp kế toán khác nhau hoàn toàn có thể được sử dụng để làm tăng hàng tồn dư, và nhiều lúc nó hoàn toàn có thể không có năng lực thanh khoản như các tài sản ngắn hạn khác. Tùy thuộc vào loại sản phẩm và ngành công nghiệp .

Xem thêm: Nợ ngắn hạn là gì? Các chỉ tiêu và ví vụ về nợ ngắn hạn?

Ví dụ, có rất ít hoặc không có gì bảo vệ rằng một tá thiết bị vận động và di chuyển đất nặng ngân sách cao hoàn toàn có thể được bán trong năm tới, nhưng có năng lực bán thành công xuất sắc một ngàn chiếc ô trong mùa mưa sắp tới. Hàng tồn dư hoàn toàn có thể không thanh khoản như các khoản phải thu và nó làm chôn vốn lưu động. Một vài ngành công nghiệp có nhu yếu tiệu thụ đổi khác giật mình, hàng tồn dư hoàn toàn có thể bị tồn dư.
 • Chi phí trả trước

giá thành trả trước gồm có cả các khoản thanh toán giao dịch tạm ứng được triển khai bởi một công ty so với sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ sẽ được nhận trong tương lai. Nó được coi là tài sản ngắn hạn. Mặc dù chúng không hề được quy đổi thành tiền mặt, nhưng chúng là các khoản giao dịch thanh toán đã được giải quyết và xử lý. Các thành phần như vậy giải phóng vốn cho những mục tiêu kinh doanh thương mại khác. giá thành trả trước hoàn toàn có thể gồm có các khoản thanh toán giao dịch cho các công ty bảo hiểm hoặc nhà thầu. Trên bảng cân đôi kế toán, tài sản ngắn hạn sẽ được hiển thị theo thứ tự thanh khoản, nghĩa là các mẫu sản phẩm có năng lực và để quy đổi thành tiền mặt cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn. Thứ tự ưu tiên các thành phần của tài sản ngắn hạn là tiền mặt ( gồm có tiền tệ, kiểm tra thông tin tài khoản và tiền mặt ), góp vốn đầu tư ngắn hạn ( như sàn chứng khoán thị trường lỏng ), các khoản phải thu, hàng tồn dư, vật tư và ngân sách trả trước. Do đó, công thức tài sản ngắn hạn là tổng hợp đơn thuần của tổng thể các tài sản hoàn toàn có thể được quy đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Chẳng hạn, nhìn vào bảng cân đối của một công ty, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính được :
Tài sản ngắn hạn = C + CE + I + AR + MS + PE + OLA
Trong đó :
C = Tiền mặt
CE = Tương đương tiền
I = Hàng tồn dư
AR = Các khoản phải thu
MS = Chứng khoán góp vốn đầu tư
PE = Ngân sách chi tiêu trả trước
OLA = Tài sản lưu động khác

5. Cách tính tài sản ngắn hạn trong báo cáo tài chính:

Đối với việc tính giá tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp, các nhân viên cấp dưới kế toán cần chú ý quan tâm những điều sau.
 • Việc tính giá của tài sản ngắn hạn chỉ thực thi tính giá tiền khi tài sản là ngoại tệ. Vì trong trường hợp này, tài sản được coi như một loại sản phẩm & hàng hóa đặc biệt quan trọng mà các đơn vị chức năng hoàn toàn có thể triển khai các thanh toán giao dịch mua và bán .
 • Ngoài ra, với các khoản thu ngắn hạn cũng không thực thi công tác làm việc tính giá của tài sản ngắn hạn. Nhưng trong những trường hợp tịch thu các khoản phải thu khó đòi, các kế toán cần phải lập dự trữ để không phản ánh cao hơn giá trị thực tiễn hoàn toàn có thể có của tài sản .

Hiện nay, tài sản ngắn hạn của một doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn chính là nguồn vốn mà doanh nghiệp thường phải chi ra để sử dụng trong các hoạt động mua sắm, bảo trì các thiết bị; máy móc.

Cùng với đó là việc shopping nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa nhằm mục đích mục tiêu sử dụng cho việc làm kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, tài sản ngắn hạn hoàn toàn có thể coi như một điều kiện kèm theo tiên quyết của toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp nếu có khối lượng tài sản ngắn hạn đủ sẽ bảo vệ được các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cũng như quyết định hành động được quy mô tăng trưởng của doanh nghiệp trong toàn cảnh cạnh tranh đối đầu lúc bấy giờ.

Kết luận: Tài sản ngắn hạn chiếm một vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình kinh doanh. Để tiến hành được thành công các hoạt động này thì nhất thiết doanh nghiệp cần phải bỏ ra một lượng tiền nhất định để mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu,… Chính vì vậy đây sẽ là một điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp có thể đi vào sản xuất kinh doanh bình thường. 

Related Posts

About The Author

Add Comment