Phương pháp xác định trọng tải, công suất của phương tiện không đăng kiểm, không đăng ký để xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường thủy nội địa

Tại Điều 4 Thông tư 12/2016 / TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 132 / năm ngoái / NĐ-CP pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường thủy trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ phát hành, có lao lý về giải pháp xác lập trọng tải, hiệu suất của phương tiện đi lại không đăng kiểm, không ĐK để xử phạt vi phạm hành chính giao thông vận tải đường thủy trong nước, đơn cử như sau : Đối với các hành vi vi phạm của tổ chức triển khai, cá thể lao lý tại Nghị định 132 / năm ngoái / NĐ-CP tương quan đến phương tiện đi lại không ĐK, không đăng kiểm thì giải pháp xác lập trọng tải toàn phần, hiệu suất của phương tiện đi lại để vận dụng xử phạt, như sau : 1. Trọng tải toàn phần của phương tiện đi lại ký hiệu là T ( tấn ) và được tính theo công thức T = A x K, trong đó :

a) A là giá trị của số đo chiều dài boong chính, đo từ mũi đến lái phương tiện nhân với số đo chiều rộng mép boong ở giữa phương tiện nhân với số đo chiều cao mạn, đo từ đáy đến mặt boong ở giữa phương tiện, được tính theo công thức A = L x B x D, trong đó:

L ( m ) : Chiều dài boong chính đo từ mũi đến hết lái phương tiện đi lại ; B ( m ) : Chiều rộng mép boong đo ở giữa phương tiện đi lại ; D ( m ) : Chiều cao mạn đo từ đáy đến mặt boong ở giữa phương tiện đi lại . b ) K là thông số tương ứng với giá trị A và vận dụng như sau : Giá trị của A từ 4,55 m3 đến 18,76 m3 thì thông số K = 0,26 ; Giá trị của A từ trên 18,76 m3 đến 49,80 m3 thì thông số K = 0,29 ; Giá trị của A từ trên 49,80 m3 đến 387,20 m3 thì thông số K = 0,35 ;

Giá trị của A từ trên 387,20 m3 đến 1.119,80 m3 thì hệ số K = 0,51;

Giá trị của A trên 1.119,80 m3 thì thông số K = 0,57 . 2. Trường hợp không xác lập được trọng tải toàn phần theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền đề xuất Cơ quan đăng kiểm xác lập trọng tải toàn phần của phương tiện đi lại để làm địa thế căn cứ ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính . 3. Nếu phương tiện đi lại không phải là phương tiện đi lại vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa, hành khách thì địa thế căn cứ vào tổng hiệu suất máy chính lắp trên phương tiện đi lại để vận dụng hình thức, mức phạt . 4. Đối với phương tiện đi lại như : bến nổi hoặc cấu trúc nổi khác mà trên đó đặt thiết bị kiến thiết cuốc, hút để nạo vét luồng, khai thác tài nguyên, xếp dỡ sản phẩm & hàng hóa nếu không đủ địa thế căn cứ để xác lập trọng tải toàn phần hoặc hiệu suất của phương tiện đi lại thì xác lập như sau : a ) Phương tiện có chiều dài lớn nhất đến 10 m hoặc có chiều rộng lớn nhất đến 4 m thì được xác lập như phương tiện đi lại có trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn ; b ) Phương tiện có chiều dài lớn nhất trên 10 m hoặc có chiều rộng lớn nhất trên 4 m thì được xác lập như phương tiện đi lại có trọng tải toàn phần trên 15 tấn ;

c) Chiều dài của phương tiện được tính từ điểm ngoài cùng của mũi phương tiện đến điểm ngoài cùng của lái phương tiện hoặc từ hai điểm ngoài cùng của phương tiện nơi có mặt cắt lớn nhất trên mặt boong;

d ) Chiều rộng của phương tiện đi lại được tính từ mép boong bên này đến mép boong bên kia, ở vị trí có kích cỡ lớn nhất . Trên đây là nội dung câu vấn đáp về chiêu thức xác lập trọng tải, hiệu suất của phương tiện đi lại không đăng kiểm, không ĐK để xử phạt vi phạm hành chính giao thông vận tải đường thủy trong nước. Để hiểu rõ và cụ thể hơn về yếu tố này bạn hoàn toàn có thể tìm đọc và tìm hiểu thêm thêm tại Thông tư 12/2016 / TT-BGTVT . Trân trọng !

Related Posts

About The Author

Add Comment