Bài tập cách tính tần số âm cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài tập cách tính tần số âm cực hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

+ Cách tính tần số xê dịch của một vậtDựa vào định nghĩa : Tần số là số giao động mà vật thực thi được trong một giây. Vậy tần số f = Số giao động / Thời gian để thực thi số giao động đó .

Công thức: f = N : t

Trong đó : f là tần số ( Hz ) ; n là số giao động ; t là thời hạn vật triển khai được n xê dịch ( s ) .

Quảng cáo

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

A. Tần số là thời hạn vật thực thi được 10 xê dịchB. Tần số là số dao động vật triển khai trong thời hạn 2 ngày .C. Tần số là thời hạn vật triển khai được 1 xê dịch .D. Tần số là số dao động vật triển khai trong thời hạn 1 giây .Tần số là số dao động vật thực thi trong thời hạn 1 giây .

Chọn D

Ví dụ 2: Đơn vị của tần số là

A. Héc ( Hz )B. Giây ( s )C. Mét trên giây ( m / s )D. Ben ( B ) .Đơn vị của tần số là Héc ( Hz ) .

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 3: Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 2000 dao động, tần số dao động của lá thép là:

A. 20 HzB. 100 HzC. 2000 HzD. 40000 Hz .Số xê dịch lá thép triển khai trong 1 giây là : 2000 : 20 = 100 HzVậy tần số xê dịch của lá thép là 100 Hz .

Chọn B.

C. Bài tập tự luyện

Câu 1: Một dây đàn dao động trong 2 giây thực hiện được 1000 dao động thì tần số dao động của dây đàn là:

A. 1000 HzB. 500 HzC. 250 HzD. 200 Hz Hiển thị đáp án Số giao động dây đàn triển khai được trong 1 giây là : 1000 : 2 = 500 HzVậy tần số xê dịch của dây đàn là 500 Hz .

Chọn B

Quảng cáo

Câu 2: Một vật nặng buộc chặt vào dây mảnh treo vào một điểm cố định được gọi là con lắc. Một con lắc thực hiện được 20 dao động trong 10 giây. Tần số dao động của con lắc là:

A. 2 HzB. 2 sC. 0,5 HzD. 0,5 s Hiển thị đáp án Tần số giao động của con lắc là : 20 : 10 = 2 Hz .

Chọn A

Mọi Người Cũng Xem   Tính cách của Jungkook BTS qua 7 đặc điểm trên gương mặt

Câu 3: Có hai con lắc, trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động. Tần số dao động của con lắc nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

A. Tần số giao động của con lắc thứ nhất lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần .B. Tần số xê dịch của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần .C. Tần số giao động của con lắc thứ nhất lớn hơn và lớn hơn 3 lần .D. Tần số giao động của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 3 lần . Hiển thị đáp án Vì trong cùng một khoảng chừng thời hạn t, con lắc thứ nhất thực thi được 10 giao động, con lắc thứ hai triển khai được 15 giao động .Tần số của con lắc thứ nhất là : 10 / tTần số của con lắc thứ hai là : 15 / tTỉ số về tần số của con lắc thứ hai so với con lắc thứ nhất là : 15 / t : 10 / t = 1,5Vậy tần số giao động của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần .

Chọn B

Câu 4: Người ta đo được tần số dao động của một số dao động như sau:

Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất ?

A. Vật xê dịch có tần số 100 HzB. Trong một giây vật xê dịch được 70 xê dịchC. Vật giao động có tần số 200H zD. Trong một phút vật giao động 1500 giao động . Hiển thị đáp án Trong một giây vật giao động được 70 giao động tức là tần số là 70 Hz .Trong một phút vật giao động 1500 xê dịch, đổi 1 phút = 60 giây .vậy tần số của xê dịch là : 1500 : 60 = 25 Hz .Như vậy vật giao động có tần số 200 Hz là vật có tần số lớn nhất .

Chọn C

Câu 5: Em hãy tính tần số dao động của một con lắc biết rằng nó thực hiện được 180 dao động trong thời gian 1 phút.

Hiển thị đáp án Đổi 1 phút = 60 giâySố xê dịch trong 1 giây là : 180 : 60 = 3 HzVậy tần số giao động là 3 Hz .

Câu 6: Một người đếm được trong 2 giây một con lắc thực hiện được 1 dao động. Vậy trong một giờ con lắc đó sẽ thực hiện được bao nhiêu dao động?

Hiển thị đáp án Đổi 1 giờ = 60 phút = 3600 giây .Trong một giờ con lắc đó sẽ thực thi được số giao động là :3600 : 2 x 1 = 1800 xê dịch .Vậy trong 1 giờ, vật triển khai được 1800 giao động .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền lô xiên và những điều người chơi lô đề cần biết

Câu 7: Một vật dao động với tần số 2 Hz. Hỏi sau bao lâu thì vật thực hiện được 200 dao động.

Hiển thị đáp án Tần số là số xê dịch thực thi được trong 1 giây .Vật giao động với tần số 2 Hz tức là trong 1 giây vật triển khai 2 xê dịch .Để vật triển khai được 200 xê dịch cần thời hạn là : 200 : 2 = 100 giây .Vậy sau 100 giây, vật sẽ triển khai được 200 giao động .

Câu 8: Một vật thực hiện được 15 dao động trong một giây. Khi nó dao động như thế ta có nghe được âm thanh của nó không? Muốn nghe được âm thanh của nó thì cần phải làm cho nó thực hiện ít nhất bao nhiêu dao động trong một giây?

Một vật thực thi được 15 xê dịch trong một giây tức là vật có tần số 15 Hz .Vì tai người chỉ nghe được các âm có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz, nên ta không nghe được âm thanh của vật này. Muốn nghe được âm thanh của nó thì cần làm cho nó tối thiểu có tần số 20 Hz, tức là nó thực thi 20 xê dịch trong một giây .

Câu 9: Vật A trong thời gian 2 phút thực hiện được 5400 dao động. Vật B trong thời gian 3 phút thực hiện được 8640 dao động. Hỏi vật nào phát ra âm thanh cao hơn? Vì sao?

Hiển thị đáp án Đổi 2 phút = 120 giây ; 3 phút = 180 giây .Tần số giao động của vật A là : 5400 : 120 = 45 HzTần số xê dịch của vật B là : 8640 : 180 = 48 Hz .Vì 48 Hz > 45 Hz, vậy B có tần số cao hơn vật A nên vật B phát ra âm cao hơn .

Câu 10: Khi tiến hành thí nghiệm, có 4 bạn học sinh ghi được các kết quả vào bảng sau:

Bài tập cách tính tần số âm cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Em hãy sắp xếp các vật mà âm thanh phát ra theo thứ tự từ âm trầm đến âm bổng . Hiển thị đáp án Tần số giao động của vật 1 là : 150 : 10 = 15 HzTần số giao động của vật 2 là : 270 : 30 = 9 HzTần số giao động của vật 3 là : 1350 : 15 = 90 HzTần số giao động của vật 4 là : 4590 : 60 = 76,5 Hz .Âm có tần số càng lớn thì âm đó càng bổng .Vậy theo thứ tự từ âm trầm đến âm bổng là : vật 2 ; vật 1 ; vật 4 ; vật 3 .

Câu 11: Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 6000 dao động. Hỏi dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?

Mọi Người Cũng Xem   Sử dụng máy tính casio tìm nhanh nguyên hàm của hàm số - Công thức nguyên hàm

Hiển thị đáp án Tần số xê dịch của lá thép là : 6000 : 20 = 300 Hz .Lá thép xê dịch nên nó phát ra âm thanh, tai người hoàn toàn có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép phát ra. Vì tai người nghe được các âm có tần số 20 Hz đến 20000 Hz .

Câu 12: Khi tiến hành thí nghiệm, các học sinh ghi được các kết quả vào bảng sau:

Bài tập cách tính tần số âm cực hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a. Em hãy sắp xếp tần số xê dịch của các vật theo thứ tự giảm dần .b. Cho biết những âm thanh nào mà ta hoàn toàn có thể nghe được ? Tại sao ? Hiển thị đáp án Tần số giao động của vật A là : fA = 4950 : 50 = 99 HzTần số giao động của vật B là : fB = 2160 : 120 = 18 HzTần số giao động của vật C là : fC = 8750 : 250 = 35 HzTần số xê dịch của vật D là : fD = 100 : 5 = 20 HzTần số giao động của các vật theo thứ tự giảm dần là : fA ; fC ; fD ; fBTai người nghe được các âm có tần số 20 Hz đến 20000 Hz, nên ta hoàn toàn có thể nghe được các âm do vật A, C, D phát ra . Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác : Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Related Posts

About The Author

Add Comment