Cách dùng hàm DATEDIF để tính thâm niên công tác

Khi tính lương theo hệ số lương, thâm niên công tác là một trong những yếu tố quan trọng. Cùng Ketoan.vn tìm hiểu cách tính thâm niên công tác nhanh chóng và chính xác dưới đây.

Hướng dẫn cách tính thâm niên công tác bằng Excel

Để tính thâm niên công tác trên bảng tính Excel, ta sử dụng hàm DATEDIF. Hàm này khi sử dụng sẽ trả về giá trị là số ngày ( hoặc số năm, số tháng ) giữa hai khoảng chừng thời hạn. Cú pháp của hàm DATEDIF như sau :

 DATEDIF(Firstdate, Enddate, Option)

Trong đó :

Firstdate là ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán.

– Enddate là ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán.

Option: quyết định kết quả tính toán sẽ trả về theo số ngày, tháng hay năm. Gồm có các tùy chọn sau:

  • “d”: trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.
  • “m”: trả về số tháng giữa hai khoảng thời gian (chỉ lấy phần nguyên).
  • “y”: trả về số năm giữa hai khoảng thời gian (chỉ lấy phần nguyên).
  • “yd”: trả về số ngày lẻ của năm giữa hai khoảng thời gian.
  • “ym”: trả về số tháng lẻ của năm giữa hai khoảng thời gian.
  • “md”: trả về số ngày lẻ của tháng giữa hai khoảng thời gian (số ngày chưa tròn tháng).

Hướng dẫn tính thâm niên công tác

Ví dụ : ta cần tính thâm niên công tác của các nhân viên cấp dưới dưới bảng tính sau :
Mọi Người Cũng Xem   4 Cách truy cập Facebook khi bị chặn trên Chrome,Firefox

Tại ô C3 của bảng tính, bạn nhập công thức tính như sau, sau đó ấn Enter:

=DATEDIF(B3,TODAY(),"y")&" năm "&DATEDIF(B3,TODAY(),"ym")&" tháng "&DATEDIF(B3,TODAY(),"md")&" ngày"

Hướng dẫn cách tính thâm niên công tác bằng Excel

Trong công thức trên :

C3: là ô đầu tiên trong cột “Thâm niên công tác” tương ứng với thâm niên của người thứ nhất trong bảng tính.

B3: là ô chứa giá trị “Ngày vào công ty” của nhân viên thứ nhất trong bảng tính.

Sau khi ấn ENTER kết quả trả về sẽ chi tiết đến ngày, tháng, năm như sau:

Hướng dẫn cách tính thâm niên công tác bằng Excel

Sau đó bạn sao chép công thức để tính thâm niên cho hàng loạt nhân viên cấp dưới có trong bảng tính. Kết quả nhận được như bảng dưới .

Hướng dẫn cách tính thâm niên công tác bằng Excel

Trên đây là cách tính thâm niên công tác nhanh gọn và thuận tiện trên Excel. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm và vận dụng. Chúc các bạn thành công xuất sắc .

Xem thêm:

Mời bạn đọc tải về file Excel lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo Thông tư 133 Mời bạn đọc tải về file Excel quản trị bán hàng khá đầy đủ nhất Vài cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel Tải về file Excel quy đổi lương Net sang Gross và ngược lại e Hướng dẫn cách vô hiệu và xóa Add-in trong Excel

Xem thêm: Cách tính biển số xe đẹp và danh sách biển số xe của 63 tỉnh, thành phố Cập nhật 2022 – Blog Xe Hơi Carmudi

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cài đặt máy in trên Windows 7

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Related Posts

About The Author

Add Comment