Cách tính thể tích nước bể bơi ở tất cả các hình dạng

cách tính thể tích nước bể bơi

Thể tích nước là gì ?

Thể tích hay dung tích của một vật chính là lượng không gian mà vật đó đang chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Theo thông tin đánh giá thì trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo khoảng cách là mét, đo thể tích là mét khối (ký hiệu là m3). Như vậy hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần thể tích nước chính là lượng khoảng trống khối nước đã sử dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể đo đơn vị chức năng thể tích của nước bằng lít . 1 cm3 = 0,001 lít nước 1 dm3 = 1 lít nước 1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3 Do đó : 1m3 = 1000 lít Vì vậy khi tính thể tích nước tức là tất cả chúng ta cần phải tính thể tích của khoảng trống đang chứa nước. Với mỗi khoảng trống khác nhau sẽ có công thức thống kê giám sát khác nhau. Tuy nhiên phổ cập nhất là các khối hình dạng chữ nhật, khối tròn, khối hình chóp, hình tròn trụ … Phương pháp giám sát chi tiết cụ thể sẽ có trong phần dưới đây .

Cách tính thể tích nước trong hồ bơi hình chữ nhật

Xem thêm: Tính thể tích trong khối hình hộp chữ nhật được vận dụng rất nhiều trong các nghành nghề dịch vụ của đời sống. Đặc biệt trong kiến thiết xây dựng các khu công trình hồ bơi, cách tính thể tích được vận dụng rất nhiều. Nguyên nhân là bởi hình chữ nhật là hình dáng được nhiều chủ hồ bơi lựa chọn nhất . Cách tính m3 nước bể bơi hình chữ nhật như sau: V = a.b.h (m3) Trong đó:
  • a là chiều dài bể
  • b là chiều rộng bể
  • h là độ sâu bể. Trường hợp bể có nhiều độ sâu khác nhau thì chúng ta tính trung bình cộng của độ sâu vị trí nông nhất và độ sâu vị trí sâu nhất
Ví dụ: Một bể bơi có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 15x10x1.5 m thì công thức tính m3 nước trong bể là: Thể tích bể = 150 x 100 x 15 = 225 000 dm3 = 225000 l = 225 m3 Công thức tính thể tích nước bể bơi Hay nói cách khác thể tích nước trong khối hình hộp chữ nhật sẽ là tác dụng của phép tính nhân 3 size của khối hộp này .

Công thức tính mét khối nước hồ bơi có dạng hình tròn

Với hồ bơi được kiến thiết xây dựng dạng hình tròn trụ, công thức tính khối nước như sau V =  π.r2.h (lít) Trong đó:  π sấp xỉ bằng 3,14159 r là nửa đường kính hồ bơi h là chiều cao của hồ bơi

Related Posts

About The Author

Add Comment