Cách tính thời gian 2 xe gặp nhau cùng chiều lớp 8

Bài toán chuyển động lớp 5 cùng chiều

 • Giải bài toán chuyển động cùng chiều và gặp nhau lớp 5
  • 1. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát cùng thời điểm, khác vị trí
  • 2. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát khác thời điểm, cùng vị trí
 • Bài tập chuyển động cùng chiều và gặp nhau
 • Một số bài toán nâng cao chuyển động cùng chiều và gặp nhau
 • Lời giải các bài toán chuyển động cùng chiều và gặp nhau
 • Bài tập Toán chuyển động lớp 5

Phương pháp giải bài Toán chuyển động cùng chiều và gặp nhau có ví dụ minh họa chi tiết kèm theo các dạng bài tập luyện tập về dạng Toán này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, ôn tập các dạng bài Toán chuyển động chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Nội dung chính
 • Bài toán chuyển động lớp 5 cùng chiều
 • Giải bài toán chuyển động cùng chiều và gặp nhau lớp 5
 • 1. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát cùng thời điểm, khác vị trí
 • 2. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát khác thời điểm, cùng vị trí
 • Bài tập chuyển động cùng chiều và gặp nhau
 • Một số bài toán nâng cao chuyển động cùng chiều và gặp nhau
 • Lời giải các bài toán chuyển động cùng chiều và gặp nhau
 • Bài tập Toán chuyển động lớp 5
 • Video liên quan

Ngoài ra để luyện thêm phần bài tập về bài toán hai chuyển động cùng chiều và gặp nhau, mời các em học sinh tham khảo thêm:

 • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Bài toán về hai chuyển động cùng chiều

Giải bài toán chuyển động cùng chiều và gặp nhau lớp 5

1. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát cùng thời điểm, khác vị trí

Bài toán tổng quát:

Cho hai khu vực A và B cách nhau một đoạn s. Xe thứ nhất xuất phát tại A đi về phía B. cùng lúc đó, xe thứ hai cũng xuất phát tại B đi về phía A sau một thời gian, hai xe gặp nhau. Hỏi khoảng chừng thời gian đi của hai xe gặp nhau ?Tóm tắt :v1 : tốc độ của xe thứ nhất .v2 : tốc độ của xe thứ hai .AB = s : khoảng cách khu vực A và B xuất phát cùng một lúc .Cách giải :Hiệu hai tốc độ :v1 v2 = …Thời gian gặp nhau của hai xe :s : ( v1 v2 ) = …Đáp số : …

Bài toán 1:

Lúc 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A đến B với tốc độ 20 km / giờ cùng lúc tại B, người thứ II đi cũng khởi hành và đi cùng chiều với người thứ I, với tốc độ 12 km / giờ. Biết rằng khoảng cách AB = 6 km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km ?Giải .Hiệu hai tốc độ :20 12 = 8 km / h .Thời gian gặp nhau của hai xe :6 : 8 = 0,75 giờ = 45 phút .Hai người gặp nhau lúc :7 giờ + 45 phút = 7 giờ 45 phút .Chỗ gặp nhau cách A là :20 x 0,75 = 15 km .Đáp số : 7 giờ 45 phút và 15 km .

2. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát khác thời điểm, cùng vị trí

Cách giải

Hai xe hoạt động cùng chiều, xuất phát từ cùng 1 vị trí. Xe thứ hai xuất phát trước xe thứ nhất thời gian to, sau đó xe thứ nhất đuổi theo thì thời gian đuổi kịp nhau là :Tìm hiệu tốc độ : v = v1 v2Tìm quãng đường xe thứ hai đi trước : s = to x v2Thời gian hai xe gặp nhau là : t = s : v ( khoảng cách hai xe : hiệu tốc độ )

Bài toán 2: Lúc 6 giờ 30 phút sáng, Lan đi học đến trường bằng xe đạp với vận tốc 16 km/giờ. trên con đường đó, lúc 6 giờ 45 phút mẹ Lan đi làm bằng xe máy với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách nhà bao nhiêu km?

Giải .

Thời gian Lan đi được khi mẹ xuất phát :6 giờ 45 phút 6 giờ 30 phút = 15 phút = ¼ giờ .Khoảng cách Lan và mẹ khi mẹ xuất phát :16 x ¼ = 4 km .Hiệu hai tốc độ :36 16 = 20 kmThời gian gặp nhau :4 : 20 = 1/5 giờ = 12 phút .Hai người gặp nhau lúc :6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút .Chỗ gặp nhau cách nhà :36 x 1/5 = 7,2 km .Đáp số : 6 giờ 57 phút và 7,2 km .

Bài tập chuyển động cùng chiều và gặp nhau

Bài 1: Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/h. Cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B 48 km với vận tốc 36 km/h đuổi theo xe đạp. Hỏi sau bao lâu thì xe máy đuổi kịp xe đạp?

Bài 2: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Sau 4 giờ, một ô tô đi từ A đuổi kịp xe đạp với vận tốc 60 km/h. Hỏi kể từ lúc ô tô bắt đầu, sau bao lâu thì ô tô đuổi kịp xe đạp?

Bài 3: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?

Bài 4: Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịck đuổi kịp ô tô chở hàng?

Bài 5: Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách C 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Tính thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy.

Bài 6: Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng.

Bài 7: (Bài 3 trang 92 SGK) Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ. Đúng lúc đó Lềnh đi bộ với vận tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng dường dài 8 km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh.

Bài 8: (Bài 4 trang 85) Hai ô tô ở A và B cách nhau 45 km/giờ cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 3 giừo ô tô đi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B và gặp nhau tại C.

a. Tìm tốc độ của mỗi xe hơi, biết tỷ số tốc độ của hai xe hơi là 2 .b. Tính quãng đường BC .

Bài 9: Quãng đường AB dài 60 km. Có hai ô tô cùng xuất phát một lúc ở A và ở B, đi cùng chiều về phía C. Sau 4 giừo ô tô đi từ A và đuổi kịp ô tô đi từ B.

a. Tìm tốc độ của mỗi xe hơi, biết tỉ số tốc độ của hai xe hơi là ¾b. Tính quãng đường BC .

Bài 10: Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 90 km. Hỏi ô tô đến B trước xe máy, biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp rưỡi vận tốc xe máy.

Một số bài toán nâng cao chuyển động cùng chiều và gặp nhau

Bài 1: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một tại A và một tại B để đi về C. A cách B 60 km và B năm giữa A và C. Vận tốc C đi từ A là 80 km/giờ còn xe đi từ B có vận tốc 65 km/giờ. Hai xe đến C cùng một lúc.Tính khoảng cách BC.

Bài 2: Hai xe máy một do người đứng tuổi đi một do người trẻ tuổi đi khởi hành cùng một lúc tại A để đi về B. Vận tốc của người đứng tuổi bằng 13/15 vận tốc người trẻ tuổi đến B thì người đứng tuổi còn cách B là 32 km. Tính khoảng cách từ A đến B.

Bài 3: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18 km/giờ. Lúc 9 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi xe máy đuổi kịp xe đạp vào lúc mấy giờ? Địa điểm hai xe gặp nhau cách bao xa ? Biết rằng A cách B 115 km.

Lời giải các bài toán chuyển động cùng chiều và gặp nhau

2. Bài tập:

Bài 1:

Thời gian để xe máy đuổi kẹp xe đạp điện là : 48 : ( 36 – 12 ) = 2 ( giờ )Đáp số : 2 giờ

Bài 2:

Trong 4 giờ người đi xe đạp điện đi được : 4 x 15 = 60 ( km )Thời gian người đi xe hơi cần đi để đuổi kịp xe đạp điện là : 60 : 60 = 1 ( giờ )Đáp số : 1 giờ

Bài 3:

Thời gian xe mấy đi là : 11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phútSau mỗi giờ xe hơi gần xe máy là : 54 – 36 = 18Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường xe máy đi là: 18 x 2,5 = 90 (km)

Thời gian xe hơi đi là : 90 : 18 = 5 ( giờ )Số giờ xe hơi đuổi kịp xe máy là : 11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phútĐáp số : 16 giờ 7 phút

Bài 4:

Từ 6 giờ đế 8 giờ cách nhau là : 8 giờ – 6 giờ = 2 giờTrong 2 giờ, xe hơi chở hàng đi được là : 45 x 2 = 90 ( km )Mỗi giờ, xe hơi du lịch gần hơn xe hơi chở hàng : 60 – 45 = 15 ( km )Thời gian đi để xe hơi du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng là : 90 : 15 = 6 ( giờ )Hai xe hơi gặp nhau lúc : 8 giờ + 6 giờ = 14 giờĐáp số : 14 giờ

Bài 5:

Thời gian xe hơi đuổi kịp xe máy là : 45 : 15 = 3 ( giờ )Đáp số : 3 giờ

Bài 6:

Thời gian xe hơi chở hàng đi trước xe hơi du lịch là : 8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờQuãng đường pp tô chở hàng đi trước xe hơi du lịch là : 40 x 1,5 = 60 ( km )Hiệu tốc độ của hai xe là : 65 – 40 = 25 ( km / giờ )Thời gian xe hơi du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng là : 60 : 25 = 2,4 ( giờ )Đổi 2,4 giờ = 2 giờ 24 phútÔ tô du lịch đuổi kịp xe hơi chở hàng lúc : 8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phútĐáp số : 10 giờ 54 phút

Bài 7:

Thời gian Vừ đuổi kịp Lềnh là : 8 : ( 11 – 5 ) = 4/3 ( giờ )Đổi 4/3 giờ = 80 phútĐáp số : 80 phút

Bài 8:

Sau 3 giờ thì xe hơi đi từ A đuổi kịp xe hơi đi từ B. Vậy mỗi giờ xe hơi đi từ A đi hơn xe hơi đi từ B là :45 : 3 = 15 ( km )Hiệu hai tốc độ là 15 km / giờTỉ lệ giữa hai tốc độ là 2/3Gọi tốc độ đi từ A là 3 phần, xe hơi đi từ B là 1 phần .Hiệu số phần bằng nhau là :3 – 1 = 2 ( phần )1 phần tương ứng với 15 km .Vận tốc xe đi từ A là :15 x 3 = 45 ( km / giờ )Vận tốc xe đi từ B là :15 x 2 = 30 ( km / giờ )Quãng đường BC = tốc độ xe đi từ B x 3 giờ = 30 x 3 = 90 km .Đáp số : a, 45 km / giờ ; 30 km / giờ / b, 90 km

Bài 9:

a ) Sau 4 giờ xe hơi A đuổi kịp xe hơi B là 4 giờ = 60 : 4 = 15 ( xe hơi A hơn xe hơi B )Số phần tốc độ của hai xe xe hơi :4-3 = 1 ( phần )Vận tốc xe hơi A là :15 X 4 = 60 ( km / h )Vận tốc xe hơi B là :15 X 3 = 45 ( km / h )b ) Mà xe hơi A đuổi kịp xe hơi B ở C sau 4 giờ có nghĩa là xe hơi B chạy với tốc độ 45 km / h trong 4 giờ thì đến BQuãng đường BC là :45 X 4 = 180 ( km )Đáp số : a ) xe hơi A = 60 km / h ; xe hơi B = 45 km / h ; b ) Quãng đường BC = 180 km

Bài 10:

Vận tốc của xe hơi là : 90 : 1,5 = 60 ( km / giờ )Vận tốc của xe máy là : 60 : 3 x 2 = 40 ( km / giờ )Thời gian để xe máy đi hết quãng đường AB là : 90 : 40 = 2,25 ( giờ )Thời gian xe hơi đến B trươc xe máy là : 2,25 – 1,5 = 0,75 ( giờ )Đổi 0,75 giờ = 45 phútĐáp số : 45 phút

3. Một số bài toán nâng cao:

Bài 1:

Thời gian hai xe đuổi kịp nhau là : 60 : ( 80 – 65 ) = 4 ( giờ )Quãng đường BC dài là : 65 x 4 = 260 ( km )Đáp số : 260 km

Bài 2:

Vận tốc người đứng tuổi = 13/15 tốc độ người trẻ tuổi. Vậy thời gian đi của người đứng tuổi = 15/13 thời gian đi của người trẻ tuổiVậy 32 km chiếm : 1 – 13/15 = 2/15 ( quãng đường )Quãng đường AB là : 32 : 2/15 = 240 ( km )Đáp số : 240 km

Bài 3:

Từ 6 giờ đến 9 giờ cách nhau là : 9 – 6 = 3 ( giờ )Trong 3 giờ, người đi xe đạp điện đi được là : 18 x 3 = 54 ( km )Mỗi giờ, xe máy gần hơn xe đạp điện là : 45 – 18 = 27 ( km )Vậy xe máy đuổi kịp xe đạp điện sau : 54 : 27 = 2 ( giờ )Xe máy đuổi kịp xe đạp điện khi : 9 + 2 = 11 ( giờ )Trong 2 giờ, xe máy đi được là : 45 x 2 = 90 ( km )

Vậy điểm gặp nhau cách B là: 115 – 90 = 25 (km)

Đáp số : a ) 11 giờ ; b ) 25 km

Bài tập Toán chuyển động lớp 5

 • Bài tập Toán chuyển động lớp 5
 • Một số cách giải bài Toán chuyển động lớp 5
 • Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều và gặp nhau lớp 5
 • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 96: Bài toán về chuyển động cùng chiều
 • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 95: Bài toán về chuyển động ngược chiều
 • Bài tập toán chuyển động trên dòng nước lớp 5
 • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Bài toán về chuyển động trên dòng nước
 • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Bài toán về hai chuyển động cùng chiều
 • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Bài toán về hai chuyển động ngược chiều
 • Bài tập Toán nâng cao lớp 5: Bài toán vật chuyển động có chiều dài đáng kể
 • Cách giải các dạng bài về Toán chuyển động của kim đồng hồ
Ngoài ra, các em học viên tìm hiểu thêm đề thi giữa học kì 2 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức trong chương trình học. Những đề thi này được VnDoc. com sưu tầm và tinh lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mục đích mang lại cho học viên lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em học viên tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể các đề thi, giải bài tập mới nhất trên VnDoc. com. Các tài liệu này trọn vẹn không tính tiền, các thầy cô, các bậc cha mẹ tải về chi tiết cụ thể cho con em của mình ôn tập, rèn luyện kiến thức và kỹ năng hàng loạt các môn học lớp 5 .

Video liên quan

Related Posts

About The Author

Add Comment