Cách tính chế độ thai sản 6 tháng | Web Bảo Hiểm

Theo Hướng dẫn số 1477 / BHXH-CSXH ngày 23/4 của Bảo hiểm Xã hội Nước Ta, những người nghỉ sinh con từ ngày 01/1/2013 chỉ được nghỉ 4 tháng, nhưng nghỉ từ ngày 02/1/2013 sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng .
Hướng dẫn nêu rõ, nếu thời gian nghỉ sinh con từ ngày 01/5/2013, trường hợp sau khi sinh con, người con bị chết dưới 60 ngày tuổi thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con ; con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết, nhưng không được vượt quá thời gian nghỉ sinh con pháp luật tại điểm 1, Điều 157 Bộ luật Lao động .
Trường hợp lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày 01/5/2013, mà đến ngày 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo pháp luật tại Luật BHXH thì thời gian hưởng chính sách khi sinh con được thực thi như nêu tại khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động .

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi; cả cha và mẹ hoặc chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết lưu thì thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản là 6 tháng ( không tính thêm thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản so với thai chết lưu ) ; nếu tổng thể các thai đều chết lưu thì thời gian được hưởng theo pháp luật tại Điều 30 Luật BHXH như so với người có một thai chết lưu .
Trong khoảng chừng thời gian 60 ngày tính từ thời gian lao động nữ trở lại thao tác sau khi hết thời gian hưởng chính sách khi sinh con là 06 tháng và thời gian nghỉ thêm so với trường hợp sinh đôi trở lên, mà sức khỏe thể chất còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất theo pháp luật tại Điều 17 Nghị định số 152 / 2006 / NĐ-CP ngày 22/12/2006 của nhà nước .
Trường hợp lao động nữ có nguyện vọng nghỉ việc trước khi sinh con, người sử dụng lao động phải ghi rõ thời gian nghỉ việc trước khi sinh con kể từ ngày … tháng … năm … tại cột ghi chú, mẫu D02-TS phát hành kèm theo Quyết định số 1111 / QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Nước Ta về việc phát hành Quy định quản trị thu BHXH, bảo hiểm y tế ; quản trị sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế để theo dõi và làm địa thế căn cứ thực thi chính sách thai sản theo pháp luật .
Với người có thời gian nghỉ sinh con trước ngày 01/5/2013 mà đến 01/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo pháp luật tại Luật BHXH thì thời gian hưởng chính sách khi sinh con được thực thi như nêu tại khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động .
Ví dụ 1 : Chị A nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 02/1/2013, ngày 5/1/2013 chị A sinh 1 con, theo lao lý của Luật BHXH thì thời gian hưởng chính sách thai sản được tính từ ngày 02/1/2013 đến hết ngày 01/5/2013 ( 4 tháng ). Đến ngày 01/5/2013, chị A vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo pháp luật của Luật BHXH nên chị A được liên tục nghỉ việc hưởng chính sách thai sản đến hết ngày 01/7/2013 ( tổng số thời gian hưởng chính sách thai sản là 6 tháng ) .

Mọi Người Cũng Xem   Cách đăng nhập WeChat trên máy tính không cần quét mã

Ví dụ 2: Chị B nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 01/1/2013, ngày 5/1/2013 chị B sinh 1 con, theo quy định của Luật BHXH thì thời gian hưởng chế độ thai sản được tính từ ngày 01/1/2013 đến hết ngày 30/4/2013 (4 tháng). Từ ngày 01/5/2013, chị B hết thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật BHXH nên chị B không thuộc đối tượng được thực hiện thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ví dụ 3 : Chị C nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 15/12/2012, ngày 20/12/2012 chị C sinh đôi, theo lao lý của Luật BHXH thì thời gian hưởng chính sách thai sản của chị C được tính từ ngày 15/12/2012 đến hết ngày 14/5/2013 ( 4 tháng và 30 ngày ). Như vậy, đến ngày 01/5/2013, chị C vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo pháp luật của Luật BHXH nên chị C được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản đến hết ngày 14/7/2013 ( tổng số thời gian hưởng chính sách thai sản là 7 tháng ) .
Về thời gian tính hưởng : Thời gian tính hưởng chính sách thai sản của lao động nữ khi sinh con được tính kể từ ngày lao động nữ thực tiễn nghỉ việc để sinh con theo lao lý của Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con hơn 2 tháng thì được tính từ thời gian đủ 2 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con sau khi lao động nữ đã nghỉ việc chấm hết quan hệ lao động thì thời gian tính hưởng kể từ ngày sinh con .
Ví dụ 4 : Chị D nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày 01/5/2013, ngày 15/7/2013 chị D sinh 1 con, theo lao lý của Bộ luật Lao động thì thời gian hưởng chính sách thai sản của chị D được tính từ ngày 16/5/2013 đến hết ngày 15/11/2013 ( 6 tháng ) .
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng .
Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản của lao động nữ khi sinh con tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần .

Mọi Người Cũng Xem   Thiết kế thi công sàn decking chuyên nghiệp uy tín

Mức hưởng, cách tính: Trong thời gian nghỉ thai sản nêu trên, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 35 Luật BHXH.

Cách tính trợ cấp thai sản, triển khai theo các văn bản hướng dẫn triển khai Luật BHXH hiện hành .
Đối với trường hợp người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thai sản có kiểm soát và điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì thời gian hưởng thuộc lao lý mức lương tối thiểu chung nào sẽ tính theo mức lương tối thiểu chung ấy, nếu có ngày lẻ thì tính theo hướng dẫn tại Điểm 5 Công văn số 54 / BHXH-CSXH ngày 9/1/2009 của BHXH Nước Ta, nếu số ngày lẻ từ 27 ngày trở lên thì mức hưởng trợ cấp thai sản không vượt quá mức trung bình tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc tính theo mức lương tối thiểu chung đó .

Related Posts

About The Author

Add Comment